TUOTESELOSTE
10.1.2017

Colofill

 
Tikkurila Industry 9L
TYYPPI
Kaksikomponenttinen liuotteeton epoksitasoite.
SOVELTUVUUS

Soveltuu reikien, halkeamien ja saumojen täyttämiseen ja tasoitukseen puu- ja vaneripinnoille. Soveltuu myös betoni-, kipsi- ja muille kiviainespinnoille sekä teräspinnoille.

KÄYTTÖKOHTEET
Puu-, vaneri-, teräs-, betoni-, kipsi- ja muut kiviainespinnat. Huokoiset kiviainespinnat tulee pohjustaa ennen tasoitusta epoksilakalla tai maalilla.

TEKNISET TIEDOT
Ominaisuudet
Sisältää erittäin vähän haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.
Värisävyt
Puu.
Riittoisuus

9 - 11 m2/l (100 μm).

Riittoisuuteen vaikuttaa tasoitettavan pinnan epätasaisuus sekä reikien, hal­keami­en ja saumojen koko.

Käytännön laskentamalli on noin 1 litra tasoitetta/1 mm:n kerros/1 m2.
Sekoitussuhde
Kitti 2 tilavuusosaa 008 4611
Kovete 1 tilavuusosa 008 4612
Työtapa
Levitys kumi- tai teräslastalla.
Seoksen käyttöaika (+23 °C)
n. 1 h sekoituksen jälkeen.
Kuivumisajat

 

+23 ºC

Päällemaalattavissa, kuluttua

8 h - 4 d

Hiottavissa, kuluttua

12 - 24 h

Täysin kovettunut, kuluttua

7 d


Alhaisemmassa lämpötilassa tuotteen kuivuminen hidastuu.
Kiinteäainetilavuus
n. 100 tilavuus-%.
Tiheys
1,10 kg/l käyttövalmis seos.
Tuotekoodi
008 4611

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Käsittelyn ja kuivumisen aikana pitää ilman, käsiteltävän pinnan ja tasoitteen lämpötilan olla yli +15ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 97%. Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi vaaditaan hyvä ilmanvaihto. Tuote voidaan kuivata sekä ilmassa että uunissa.
Esikäsittely
Puhdista pinta liasta, pölystä ja irtoavasta aineksesta.
Pohjustus
Huokoiset pinnat pohjustetaan Temafloor 200 epoksilakalla. Epoksiyhdistelmissä pohjustukseen voidaan käyttää myös yhdistelmän vakiopohjustetta.
Laimennus
Ei ohenneta.
Levitys
Colofill levitetään kumi- tai teräslastalla. Tasoitetyö suoritetaan lopullisen pinnan tasoon välttäen ylijäämiä. Erittäin epätasainen pinta suositellaan tasoitettavaksi mieluummin kahteen kertaan n. 8 h välein. Tasoitepinta hiotaan n. 12 h:n kuluttua tasoituksesta (+23ºC). Hionta suoritetaan kuiva- tai märkähiontana tai siklaten.
Komponenttien sekoittaminen
Maali ja kovete sekoitetaan huolellisesti erikseen. Kovete lisätään maaliosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoitetaan huolellisesti. Käytä sekoittamiseen koneellista sekoitinta. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja maalipinnan ominaisuuksien heikkenemisen.

Seosmäärää arvioitaessa otetaan huomioon tasoitettava alue ja seoksen käyttöaika
Työvälineiden puhdistus
Ohenne 1029 tai 1031.
EU VOC -raja-arvo
VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010) Colofill: max. VOC < 500 g/l

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä. Vain ammattikäyttöön.
Käyttöturvallisuustiedote
Kovetteen KTTTakaisin