TUOTESELOSTE
12.7.2016
(entinen pvm. 26.11.2007)
 

Betolux Akva Pohjuste

TYYPPI
Vesiohenteinen, kellastumaton akrylaattipohjusteaine.
SOVELTUVUUS
Uusien ja aiemmin käsittelemättömien betonilattioiden pohjustuskäsittelyyn ennen pintamaalausta Betolux Akva lattiamaalilla. Imeytyy hyvin betonin huokosiin ja parantaa maalin tarttuvuutta. Voidaan käyttää myös betonilattioiden pölynsidontaan.
KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike- ja varastotilojen betonilattiat ja -portaat. Soveltuu kuivien tilojen lattioihin, joihin kohdistuu lievää mekaanista ja kemiallista rasitusta.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisälattiaan Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
5
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
10
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
163 Lattiapintojen vesiohenteiset pölynsidonta-aineet (RT-luokitus)
611 Betonilattioiden vesiohenteiset pohjusteet
Maalaustarvikeryhmä 2001
09.9 Muut esikäsittelyaineet (RT-luokitus)
Riittoisuus
5-10 m2/l.
Pakkaukset
5 l.
Ohenne
Vesi
Työtapa
Sively tai telaus.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva n. 1 h. Päällemaalauskuiva n. 2  h kuluttua.
Kiinteäainetilavuus
n. 9 %
Tiheys
n. 1 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Betonipinnan tulee olla kuiva ja vähintään 4 viikkoa vanha. Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %. Pohjustustyön ja pohjusteen kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja pohjusteen lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Älä levitä tuotetta märälle tai imemättömälle alustalle.
Esikäsittely
Poista sementtiliimakerros koneellisesti hiomalla. Poista hiontapöly.
Pohjustus
Sekoita pohjuste huolellisesti ennen käyttöä.
Betolux Akva Pohjuste levitetään lattialle telalla tai siveltimellä ohentamattomana. Pohjusteen määrä on sopiva, kun se on imeytynyt betonin huokosiin eikä pinnalle jää lakkamaista kalvoa.
Pohjustettu pinta voidaan maalata Betolux Akva lattiamaalilla n. 2 h kuluttua normaaliolosuhteissa (23°C, RH 50%).
Työvälineiden puhdistus
Pese vedellä tai Tikkurilan Pensselipesulla.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR -
26112007hok / akk051007 / mkv07082015