Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
M1Avainlippu
 

Argentum 20

Hygieeninen erikoispintamaali

Argentum 20 on vaativien kohteiden hygienian hallinnan avuksi kehitetty vesiohenteinen erikoispintamaali ammattikäyttöön. Erinomaisten teknisten ominaisuuksiensa ansiosta Argentum 20 on funktionaalinen täsmätuote sisäseinä- ja kattopinnoille, joilta edellytetään kovan kulutuksenkeston ohella myös korkeaa hygieniatasoa.


KiiltäväMatta
Tuote soveltuu sisäseiniinTuote on vesiohenteinenTyöväline: telaTyöväline: ruiskuTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
8
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
9
m2/l

Muodostaa hygieenisen pinnan

Argentum 20 sisältää tehoaineena hopea-aktiivia, joka yhdessä hyvän laitoshygienian kanssa estää bakteerikannan kasvun maalipinnalla.

Kestää kulutusta ja hankausta

Argentum 20 kestää kovaa käyttöä haasteellisissa ympäristöissä sekä puhdistusta myös sairaaloissa käytetyillä pesu- ja desinfektioaineilla.

Helppo työstää

Pinta on kosketuskuiva noin 2 tunnin kuluttua ja päällemaalattavissa noin 4 tunnin kuluttua. TUOTESELOSTE
16.9.2019
(entinen pvm. 18.7.2017)
 

Argentum 20 -erikoispintamaali

TYYPPI
Erikoispintamaali korkeaa hygieniatasoa vaativille seinä- ja kattopinnoille. Tuote sisältää tehoaineena hopea-aktiivia, joka yhdessä hyvän laitoshygienian kanssa estää bakteerikannan kasvun maalipinnalla. Tuote on testattu standardin ISO 22196 mukaisesti, 24 h altistusajalla. Rasitusluokat 04, 05 ja 06. Tuotteella on hyväksyntä epäsuoraan elintarvikekosketukseen (PZH, Hygienic Certificate).
SOVELTUVUUS
Betoni-, rappaus-, tasoite-, tiili- ja yleisimmät rakennuslevypinnat sisätiloissa. Soveltuu sekä ensi- että huoltomaalaukseen.
KÄYTTÖKOHTEET
Seinä- ja kattopinnat tiloissa, joissa pinnalta edellytetään kovan kulutuksenkeston ohella myös korkeaa hygieniatasoa. Esimerkiksi eteisaulat, porraskäytävät sekä sairaalakäytävät ja potilashuoneet ja muut vastaavat tilat, joissa pintoihin kohdistuu normaalia suurempaa rasitusta.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisäseiniin Tuote on puolihimmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
8
m²/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
9
m²/l
Perusmaalit
A
Värisävyt
Tikkurilan Symphony-värikartan mukaan sävytettävät vaaleat värit.
Kiiltoryhmä
Puolihimmeä (4/RT-luokitus)
Riittoisuus
n. 8–9 m²/l.
Pakkaukset
9 l ja 18 l.
Ohenne
Vesi
Työtapa

Telaus, sively tai korkeapaineruiskutus.

- suutin 0,015"–0,021"
- ohennemäärä 0–5 til.-%
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Kosketuskuiva noin 2 tunnin kuluttua.
Päällemaalattavissa noin 4 tunnin kuluttua.
Erikoisominaisuus
Antibakteerisen aktiivisuuden määritys

Tuotteen sisältämän bakterisidin testaus standardin ISO 22196 mukaan. Käytetyt bakteerikannat ovat Staphylococcus aureus ATCC 6538P ja Escherichia coli ATCC 8739, vaikutusaika 24 h.
Pesunkestävyys
Erittäin hyvä. Kestää pesua myös sairaaloissa käytetyillä pesu- ja desinfektioaineilla.
Märkähankauskestävyys
SFS-EN 13300 luokka I, ISO 11998.
Kemikaalienkestävyys
Kestää liuotteita, esim. lakkabensiiniä.
Lämmönkestävyys
85 °C, ISO 4211-2 ja ISO 4211-3.
Kiinteäainetilavuus
n. 40 %.
Tiheys
n. 1,2 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta. Säilytä kuivassa ja viileässä, ehdottomasti auringonvalolta suojattuna. Sulje purkki huolellisesti seuraavaa käyttöä varten. Sävytetty maali tai avattu astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla Presto- tai Prestonit-tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. Pohjamaalaa Ässä 1:llÄ, Luja Yleispohjamaalilla tai Ykköspohjalla.

Ennen maalattu pinta:
Puhdista aiemmin maalatut pinnat Maalipesu-pesuaineella ohjeen mukaan. Poista irtoava, lohkeileva maali. Hio kovat, kiiltävät maalipinnat. Kittaa kolot ja halkeamat sekä tasoita pinnat kohteeseen soveltuvalla Presto- tai Prestonit-tasoitteella. Pohjamaalaa tasoitetut kohdat Ässä 1:llä, Luja Yleispohjamaalilla tai Ykköspohjalla.
Maalaus

Ensimaalaus:
Sekoita Argentum 20 huolellisesti ennen käyttöä. Maalaa 1–2 kertaan telalla, siveltimellä tai ruiskulla.

Huoltomaalaus:
Käsitelty pinta säilyttää toiminnallisuutensa maalikalvon huoltomaalausvälin ajan. Argentum 20:lla käsitellyt pinnat tulee huoltokäsitellä samalla tuotteella, jotta ne säilyttäisivät ominaisuutensa. Muilla tuotteilla käsiteltäessä pinta menettää erityisominaisuutensa.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet
Maalauksen jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin kuukauden kuluttua. Mikäli joudut puhdistamaan niitä pian pintakäsittelyn jälkeen, puhdista ne kevyesti pehmeällä harjalla tai nihkeällä puhdistusliinalla.

Puhdista pinta neutraalissa (pH 6–8) pesuaineliuoksessa kostutetulla siivousliinalla, pesusienellä tai harjalla. Puhdista erittäin likaiset pinnat heikosti emäksisellä (pH 8–10) pesuaineliuoksella. Huuhtele pinta pesun jälkeen huolellisesti. Pesuainevalmistajan antamia laimennusohjeita tulee noudattaa pesuaineliuosta valmistettaessa.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/a) 30g/l(2010).
Argentum 20 sisältää VOC max. 30 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia, 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin (3:1) seosta ja 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käytettävä suojakäsineitä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Tämä maali sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee kuivaa maalikalvoa. Sisältää hopeakloridin, 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen.
KULJETUS
VAK/ADR: ei luokiteltu
linla120515 / pih101016 / kmm120515

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!