TUOTESELOSTE
31.8.2015
 

Anti-Dust

TYYPPI
Käyttövalmis, vesiohenteinen pölynsidonta-aine.
SOVELTUVUUS
Käsittelemättömien kiviainespintojen pölynsidontaan. Anti-Dust tunkeutuu hyvin alustan huokosiin. Ei muodosta kalvomaista pintaa eikä muuta alustan alkuperäistä väriä.
KÄYTTÖKOHTEET
Betoni-, rappaus-, tasoite- ja tiilipinnat sekä yleisimmät mineraalilevyt kuivien sisätilojen seinä- ja kattopinnoilla. Sopii myös betonilattioiden käsittelyyn sekä säärasitukselta suojassa oleviin ulkotiloihin.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisäseiniin Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote soveltuu sisälattiaan Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m²/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
8
m²/l
Maalaustuoteryhmä 2012
161 Seinä- ja kattopintojen vesiohenteiset pölynsidonta-aineet ja 163 Lattiapintojen vesiohenteiset pölynsidonta-aineet
Riittoisuus
4–8 m2/l. Riittoisuuteen vaikuttavat käsiteltävän pinnan karkeus ja huokoisuus.
Pakkaukset
5 l.
Ohenne
Vesi
Työtapa

Suositeltavin työtapa on levitys matalapaineruiskulla ("reppuruisku"). Harjalevitys, telaus tai sively.

Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva noin tunnin kuluttua.
Kiinteäainetilavuus
n. 10 %.
Tiheys
n. 1 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta. Säilytetään kuivassa ja viileässä, auringonvalolta suojattuna. Purkki suljetaan huolellisesti seuraavaa käyttöä varten. Avattu astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Pölynsidontatyön ja kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Älä levitä tuotetta märälle tai imemättömälle alustalle.
Esikäsittely
Alustan tulee olla riittävästi kuivunut ja kovettunut ennen pölynsidontakäsittelyä.

Rappauspinnan kuivumis- ja kovettumisaikaan vaikuttavat mm. käytetyn rappauslaastin koostumus (esim. kalkki–sementtisuhde), kuivumis- ja kovettumisolosuhteet sekä rappauslaastikerroksen paksuus.

Maalaamattomat pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Mikäli suolojen tulo on erittäin voimakasta ja jatkuvaa, ei pintoja pidä käsitellä ennen kuin suolojen muodostumisen syyt on poistettu.

Muottia vasten valetut betonipinnat on käsiteltävä mekaanisella menetelmällä, esimerkiksi hiekkapuhalluksella, riittävän pintaprofiilin aikaansaamiseksi. Poista pinnassa esiintyvä lasimainen ja kiiltävä sementtikivi hiekkapuhalluksella, betonin hiomiseen tarkoitetulla hiomakivellä tai painepesulla hiekkalisäyksellä.

Asbestia sisältävän alustan käsittelyssä on noudatettava Valtioneuvoston päätöstä asbestityöstä 1380/1994 sekä siihen liittyviä asetuksia 318/2006 ja 863/2010.
Pölynsidonta

Sekoita Anti-Dust huolellisesti ennen käyttöä.

Levitä pölynsidonta-aine ohentamattomana. Levitysmäärä on sopiva, kun tuote on imeytynyt alustan huokosiin ja pinnalle ei jää kiiltävää, lakkamaista kalvoa.

Työvälineiden puhdistus
Pese vedellä tai Tikkurilan Pensselipesulla.
Huoltokäsittely
Anti-Dustilla käsitelty pinta voidaan huoltokäsitellä samalla tuotteella.
Tarvittaessa päällemaalattavissa. Mahdollinen jatkokäsittely voidaan suorittaa seuraavana päivänä.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/h) max. 30 g/l (2010).
Anti-Dust sisältää VOC max. 30 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia ja 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seosta. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käytettävä suojakäsineitä. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
Ei luokiteltu
filinla290615 / pih270815 / akk200515