TUOTESELOSTE
27.6.2013
(entinen pvm. 11.11.2010)
 

Alfagel 400 suojageeli

TYYPPI
Alkalinkestävä, hyvin alustaan tunkeutuva silikonipitoinen suoja-aine (SILKO-hyväksytty 3.252). Estää sade- ja roiskeveden kapillaarista tunkeutumista rakenteeseen. Päästää sisäpuolelta höyrynä tulevan kosteuden lävitseen. Vähentää suolojen kulkeutumista rakenteen pintaan sekä pakkasvaurioitumisriskiä. Pastamaisen olomuotonsa ansiosta aine on valumaton ja se voidaan levittää paksuina kerroksina (kertalevityksenä) myös pystypinnoille ja siltarakenteiden alapinnoille.
SOVELTUVUUS
Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- yms. rakennusten julkisivut, siltarakenteet.
KÄYTTÖKOHTEET
Betoni- ja pesubetonipintojen suojaukseen.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela Työväline: ruisku
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
2,5
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
5
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
171 Vesiohenteiset impregnointiaineet
Maalaustarvikeryhmä 2001
09.1 Silikonipohjusteet (RT-luokitus)
Riittoisuus
n. 2,5 - 5 m2/kg.
Pakkaukset
25 kg
Ohenne
Vesi
Sekoitussuhde
Levitetään yleensä ohentamattomana. Tarvittaessa voidaan kuitenkin ohentaa vedellä.
Työtapa
Levitys ruiskulla, harjalla tai telalla. Ruiskutettaessa tyypillisesti suutinkoko 0,015" - 0,031", kulma 10-15° ja paine 20-80 bar; tarkemmat säädöt tehtävä kohteen mukaan.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
2-5 tuntia.
Tunkeutumissyvyys
9,1 - 11,4 mm (RH 70 %) 6,1 - 6,8 mm (RH 95 %)
Säänkestävyys
Hyvä.
Tehoainetilavuus
n. 80 %.
Tiheys
0,9 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta. Ei saa varastoida yli + 30°C lämpötilassa.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas ja se ei saa olla märkä, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Silikonisuojaus
Uuden pinnan tulee olla riittävästi kuivunut ja kovettunut ennen käsittelyä.
Pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti.

Alfagel 400 -suojageeli levitetään tasaisesti ruiskulla (airless). Tuote voidaan levittää myös harjalla tai telalla. Alustan huokoisuuden mukaan Alfagel 400 -suojageeliä on mahdollista levittää kertakäsittelynä jopa 400 g/m2, mutta yleensä jo 200 g/m2 antaa riittävän suojavaikutuksen.
Korkeilla pystypinnoilla suositeltavinta on edetä alhaalta ylöspäin.
Mahdolliset roiskeet on pyyhittävä välittömästi pois ikkunoista, tai ikkunat on suojattava ennen käsittelyä.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet välittömästi vedellä ja pesuaineella.
Hoito-ohjeet
Likaantunut pinta voidaan pestä varovasti painepesulla ilman pesuainetta.

Levän tai homeen poistoon voidaan käyttää Tikkurilan Homeenpoistoa ja hyvää huuhtelua. HUOM. Homepesun jälkeen pinta vaatii uusintakäsittelyn suoja-aineella.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote


YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen.
KULJETUS
VAK/ADR: ei luokiteltu
jar111110 / akk010611 / klu270613 / 0017120


CE
CE logo
0809
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
TIK-1710-5001
0809-CPD-0773
EN 1504-2:2004
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Hydrofobinen impregnointi
Painohäviö suolapakkaskokeessa
täyttää vaatimuksen
Tunkeutumasyvyys
Luokka II: ≥ 10 mm
Vettä hylkivän impregnoinnin kuivumisnopeus
Luokka I: > 30 %
Vaaralliset aineet
NPD
Veden absorptio ja alkalinkesto
vedenimu < 7,5 % vs. käsittelemätön
vedenimu < 10 % alkaliupotuksen jälkeen