TUOTESELOSTE
22.9.2016
 

Alfablock

TYYPPI
Alkalinkestävä vesiohenteinen suoja-aine, joka perustuu silaanin ja siloksaanin yhdistelmään. Estää sade- ja roiskeveden kapillaarista tunkeutumista rakenteeseen. Päästää sisäpuolelta höyrynä tulevan kosteuden lävitse. Vähentää suolojen kulkeutumista rakenteen pintaan sekä pakkasvaurioitumisriskiä.
SOVELTUVUUS

Soveltuu useimpien mineraalisten materiaalien, kuten tiili-, kalkkihiekkatiili-, kevytbetoni-, betoni-, pesubetoni-, rappaus- ja mineraalilevypintojen suojaukseen.

KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- yms. rakennusten julkisivut, kattotiilet ja pihakivetykset.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkokattoon Tuote on vesiohenteinen
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
3
m²/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
5
m²/l
Maalaustuoteryhmä 2012
171 Vesiohenteiset impregnointiaineet
Värisävyt
Väritön.
Riittoisuus
3-5 m2/l alustasta riippuen.
Pakkaukset
25 l
Ohenne
Vesi
Sekoitussuhde
Käyttövalmis seos, ei ohenneta.
Työtapa
Matalapaineruisku (reppuruisku). Sivellintä ja telaa voi myös käyttää, mutta levitys on hankalampaa tuotteen alhaisen viskositeetin takia.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
1-3- tuntia. 
Tunkeutumissyvyys

2-18 mm alustasta riippuen.

Säänkestävyys
Hyvä.
Tehoainetilavuus
n. 6 %.
Tiheys
n. 0.95 - 1 kg/l ISO 2811.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva ja puhdas, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Uuden pinnan tulee olla riittävästi kuivunut ja kovettunut ennen käsittelyä.

Pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti.
Silikonisuojaus

Alfablock levitetään käsiteltävälle pinnalle tasaiseti “märkää-märälle” (2-3 peräkkäistä käsittelyä).

HUOMIOITAVAA

Suojaa ikkunat ja muut käsittelemättömiksi tarkoitetut pinnat ennen käsittelyä. Mahdolliset roiskeet on pyyhittävä välittömästi pois ikkunoista.

Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet välittömästi vedellä ja pesuaineella.
Hoito-ohjeet
Likaantunut pinta voidaan pestä painepesulla aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua käsittelystä ilman pesuainetta.

Levän tai homeen poistoon voidaan käyttää Tikkurilan Homeenpoistoa. Homepesun jälkeen pinta vaatii uusintakäsittelyn suoja-aineella.
Huoltokäsittely
Alfablockilla käsitellyn pinnan huoltokäsittelyyn soveltuu Alfablock.

Alustan on oltava riittävän vedenimukykyinen ja mahdolliset aikaisemmat käsittelyt saattavat vaikuttaa käsittelyn onnistumiseen.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seosta. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käytä suojakäsineitä. Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
Ei luokiteltu.
auvjo260816 / lehte260816 / rutja260816 / akk290816