TUOTESELOSTE
18.7.2017
(entinen pvm. 17.2.2015)
 

Akrostop eristyspohjamaali

TYYPPI
Vesiohenteinen eristävä akrylaattimaali, joka estää nikotiinin, noen, tussien ja kuivuneiden vesitahrojen läpilyönnit.
SOVELTUVUUS
Sisämaalaukseen käyttöohjeen mukaan kohteisiin, joissa on läpilyöntiriski. Betoni-, rappaus-, tiili-, tasoite-, lastulevy-, kartonkipintaiselle kipsilevy-, puu-, paneeli-, hirsi- ja puukuitulevypinnoille sekä korjaus- että uudismaalauksessa.  Ei sovellu rauta tai teräspintojen maalaamiseen. Ei estä puun uuteaineiden läpilyöntiä. Älä sekoita tuotetta muiden tuotteiden kanssa.
KÄYTTÖKOHTEET
Seinä- ja kattopinnat sisätiloissa.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisäseiniin Tuote soveltuu sisäkattoon Tuote on täyshimmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
6
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
8
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
214 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset läpilyöntiä estävät pohjamaalit RL 01...03
Maalaustarvikeryhmä 2001
11.3 Eristävät vesiohenteiset pohjamaalit RL 1...3 (RT-luokitus)
Värisävyt
Taitettu valkoinen.
Kiiltoryhmä
Täyshimmeä (6/RT-luokitus)
Riittoisuus
6-8 m2/l alustasta riippuen.
Pakkaukset
1 l, 3 l ja 10 l.
Ohenne
Vesi
Työtapa
Telaus, sively tai korkeapaineruiskutus.

-suutin 0,015" - 0,019".
-ohennemäärä 0-10 til.-%
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %

Pölykuiva 1 h.

Uudelleen maalattavissa 6 h.
Päällemaalauskuiva 24 h.

Märkähankauskestävyys
SFS-EN 13300 luokka II, ISO 11998
Kemikaalienkestävyys
Kestää puhdistuskemikaaleja ja heikkoja liuotteita kuten esim. lakkabensiiniä.
Lämmönkestävyys
85ºC, ISO 4211-3.
Kiinteäainetilavuus
n. 41 %.
Tiheys
n. 1,3 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Puhdista pinnat liasta ja pölystä. Pese pinta Maalipesulla etiketin ohjeen mukaan. Silota kolot ja syvennykset sopivalla Tikkurilan Presto tai Prestonit tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.
Maalaus
Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä. Levitä siveltimellä, telalla tai ruiskulla 1-2 kertaa. Pintamaalaus kohteeseen sopivalla pintamaalilla.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet
Puhdistus tarvittaessa aikaisintaan n. 1 kk:n kuluttua pintakäsittelystä:

Pinnat puhdistetaan nihkeäksi puristetulla pehmeällä pesusienellä tai siivousliinalla ja neutraalilla (pH 6 - 8) pesuaineliuoksella. Pesuainevalmistajan antamia laimennusohjeita tulee noudattaa pesuaineliuosta valmistettaessa. Pinta ei saa jäädä märäksi puhdistuksen jälkeen.

Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen, puhdista pinta kevyesti nihkeällä puhdistusliinalla.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/g) 30g/l (2010).
Akrostop sisältää VOC max. 30g/l

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käytä suojakäsineitä. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR ei luokiteltu
garta090215 / akk200115 / pih301214 / 006 5663