Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
 

Aito Punamultamaali

Täyshimmeä, hengittävä talomaali

Aito Punamultamaali on perinteisesti keittämällä valmistettu pellavaöljyä ja puhdasta rautaoksidipigmenttiä sisältävä julkisivumaali.

Sulje ikkuna

KiiltäväMatta
Tuote soveltuu ulkoseiniinTuote on vesiohenteinenTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
2
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
3
m2/l

Vanhan ajan maali

Aito Punamultamaali on pellavaöljypitoinen, vanhan ajan tapaan keitetty punamaali.

Uudelle tai vanhalle puulle

Voit käyttää sitä uusien ja ennen keitetyllä punamullalla tai Tikkurilan Öljypohjaisella Punamaalilla maalattujen sahalautapintojen ja karkeiden hirsipintojen ulkomaalaukseen.

Hengittävä

Aito Punamultamaali muodostaa hengittävän, jauhoontuvan pinnan, joka kuluu vähitellen vuosien myötä.


TUOTESELOSTE
8.7.2016
(entinen pvm. 14.4.2015)
 

Aito Punamultamaali

TYYPPI
Aito Punamultamaali on perinteinen keittämällä valmistettu pellavaöljyä ja puhdasta rautaoksidipigmenttiä sisältävä punamultamaali. Aito Punamultamaali muodostaa hengittävän, jauhoontuvan pinnan, joka kuluu vähitellen vuosien myötä.
SOVELTUVUUS
Uusien ja ennen keitetyllä punamullalla tai Tikkurilan Öljypohjaisella Punamaalilla maalattujen sahalautapintojen ja karkeiden hirsipintojen ulkomaalaukseen. Ei sovellu muiden maalityyppien päälle tai höyläpintojen maalaukseen.
KÄYTTÖKOHTEET
Asuin- ja talousrakennusten sahalautapintaiset ja karkeat hirsipintaiset ulkoseinät.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on täyshimmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
2
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
3
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
91 Vanhan ajan maalit (RT-luokitus)
465 Puujulkisivujen vesiohenteiset perinnemaalit RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001
91.4 Keittomaalit ulkokäyttöön (RT-luokitus)
Värisävyt
Punainen.
Kiiltoryhmä
Täyshimmeä (6/RT-luokitus)
Riittoisuus
Sahalautapinnat ja karkeat hirsipinnat n.3 m2/l.
Pakkaukset
10 L.
Ohenne
Vesi
Työtapa
Levitys harjasiveltimellä.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Kuiva 1 tunnissa. Seuraava maalaus vuorokauden kuluttua.
Säänkestävyys
Punamaalit muodostavat jauhomaisen värikerroksen, jolloin pinta likaantuu herkemmin. Punamaalipinnat ovat tällöin myös alttiimpia pintahomeelle.

Varjoisat rakenneosat kuten räystäänaluslaudat tai pohjoispuolen seinustat säilyvät kosteina pidempään. Nämä pinnat ovat alttiimpia pintahomeen muodostumiselle.
Kiinteäainetilavuus
30 paino-%.
Tiheys
1,10-1,20 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, maalattavan pinnan ja ilman lämpötilan vähintään +10 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % maalaustyön ja kuivumisen aikana.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Harjaa puupinta puhtaaksi liasta, pölystä ja irtoavista puukuiduista. Pese home pois Tikkurilan Homeenpoisto- tai Tehopesuliuoksella ohjeen mukaan. Poista irtoava pihka oksankohdista teräslastalla.

Ennen maalattu pinta:
Poista ennen keitetyllä punamultamaalilla tai Tikkurilan Öljypohjaisella Punamaalilla maalatusta pinnasta irtoava maali teräsharjalla. Vältä harjauksessa muodostuvan pölyn hengittämistä.

Maalaus
Ohenna Aito Punamultamaalia vedellä 30-40 %. Maalaa pinnat 1-2 kertaan ohuesti hangaten.

Sekoita maali ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Maalauksessa on pyrittävä ohuisiin kerroksiin. Liian paksut maalikerrokset voivat hilseillä. Jos tuotetta ruiskutetaan, pinta suositellaan hangattavaksi siveltimellä heti ruiskutuksen jälkeen, jotta varmistetaan maalin tartunta sekä oikea kerrospaksuus.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä välittömästi käytön jälkeen.
Hoito-ohjeet
Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen. Likaantunut pinta voidaan kevyesti harjata tai pestä pelkällä vedellä.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/d) 130 g/l (2010). Aito punamultamaali sisältää/innehåller VOC max. 130 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Sisältää propikonatsolia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käytä suojakäsineitä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
VAK/ADR: ei luokiteltu
ahopi30102013 / hsa240516 / akk091213

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!