Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
Avainlippu
 

Aitamaali Valkea

Ongelmapinnat likaa hylkiviksi

Likaa hylkivä ja säänkestävä himmeä laatumaali helpottaa aitojen ja räystäänaluslautojen huoltoa. Aitamaali Valkea on suomalaiseen maisemaan sopiva luonnonvalkoinen valmisväri. Tuote on vesiohenteinen ja kuivuu nopeasti.


KiiltäväMatta
Tuote on vesiohenteinenTyöväline: ruiskuTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
9
m2/l

Pysyy pitkään puhtaana

Aitamaali Valkea on mainio valinta vaikeasti pestäviin ja epäpuhtaissa ilmasto-olosuhteissa oleviin pintoihin. Se sisältää tehokkaan homesuojan.

Lautapinnoille ulkona

Monipuolinen Aitamaali Valkea tarttuu hyvin kaikkiin mahdollisiin lautapintoihin: käsittelemättömät, teollisesti pohjamaalatut tai aikaisemmin puupintojen ulkomaaleilla tai kuultavilla puunsuojilla käsitellyt aidat ja vastaavat lautapinnat.

Luonnonvalkoinen sopii maisemaan

Hieman valkoisesta lämpimään murrettu valmisvalkoinen väri sopii mainiosti ulkokäyttöön, eikä muodosta liian suurta kontrastia ympäristöönsä.


TUOTESELOSTE
27.12.2017
(entinen pvm. 19.7.2013)
 

Aitamaali Valkea

TYYPPI
Akrylaattimaali, joka hylkii likaa. Helppo myös tarvittaessa pestä puhtaaksi.
SOVELTUVUUS
Käsittelemättömien, teollisesti pohjamaalattujen tai aikaisemmin puupintojen ulkomaaleilla tai kuultavilla puunsuojilla käsiteltyjen aitojen ulkomaalaukseen.
KÄYTTÖKOHTEET
Lauta-aidat ja -kaiteet

TEKNISET TIEDOT
Tuote on himmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
9
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
461 Puujulkisivujen vesiohenteiset dispersiomaalit RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001
35 Vesiohenteiset maalit ulkokäyttöön puualustalle (RT-luokitus)
Värisävyt
Valmisvalkoinen (TVT 255L)
Kiiltoryhmä
Himmeä (5/RT-luokitus)
Riittoisuus
Sahatulle puupinnalle 4-6 m2/l.
Höylätylle puupinnalle ja ennen maalatulle pinnalle 7-9 m2/l.
Pakkaukset
2,7 l ja 9 l.
Ohenne
Vesi
Työtapa

Sively luonnonharjassiveltimellä T1  tai ruiskutus.


Korkeapaineruiskutus
-suutin 0,018" - 0,023" eli 0,460 - 0,580 mm.
-ohennemäärä 0 - 10 til. %.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Kosketuskuiva n. tunnin kuluttua. Seuraava käsittely voidaan tehdä 2-4 tunnin kulut­tua normaaliolosuhteissa. Alhaisemmassa lämpötilassa ja kostealla säällä kuivumis­aika on pidempi.
Säänkestävyys
Hyvä myös teollisuusilmastossa.
Kiinteäainetilavuus
40 %.
Tiheys
n. 1,3 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman lämpötilan vähintään +5 °C ja suhteellisen kosteuden alle 80 % maalaustyön ja kuivumisen aikana.
Maalaus
Maalaamaton pinta:
Pese home pois Tikkurilan Homeenpoisto- tai Tehopesuliuoksella ohjeen mukaan. Pohjusta pinta mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa Valtti-Pohjuste tai Valtti Plus Base pohjustuspuunsuojalla. Suojaa ruostuvat metalliosat, kuten naulankannat, Rostex Super ruosteenestopohjamaalilla. Poista irtoava pihka oksankohdista. Pohjamaalaa pinnat kertaalleen Ultra Primerilla, Öljypohjalla (erityisesti vanhat ja kuluneet pinnat) tai Aitamaali Valkealla. Pintamaalaa 1-2 kertaa Aitamaali Valkealla. Käsittele puun päätypinnat huolellisesti.

Teollisesti pohjamaalatut ja aiemmin maalatut tai kuultavalla puunsuojalla käsitellyt pinnat:
Pese home pois Tikkurilan Homeenpoisto- tai Tehopesuliuoksella ohjeen mukaan.
Poista aikaisemmin käsitellystä puupinnasta irtoava hilse kaapimella ja harjaa pinta puhtaaksi teräsharjalla. Käsittele puupuhtaat pinnat Valtti Pohjuste tai Valtti Plus Base pohjustuspuunsuojalla ja pohjamaalaa ne kertaalleen Öljypohjalla (erityisesti vanhat ja kuluneet pinnat), Ultra Primerilla tai Aitamaali Valkealla.

Pohjamaalaa teollisesti pohjamaalatut ja aikaisemmin akrylaattimaalilla maalatut pinnat kertaalleen Ultra Primerilla tai Aitamaali Valkealla ja aikaisemmin öljymaalilla maalatut pinnat kertaalleen joko Öljypohjalla, Ultra Primerilla tai Aitamaali Valkealla.

Maalaa pinnat vielä 1-2 kertaan Aitamaali Valkealla riippuen alustan väripoikkeamasta ja käsiteltävän pinnan kunnosta.

Sekoita maali huolellisesti ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä Aitamaali Valkea harjasiveltimellä tai korkeapaineruiskulla ja sivele. Käsittele kaikki laudan päädyt erityisen huolellisesti.

Puussa on oksia, joista voi tihkua maalipinnan läpi pihkaa ja muita uuteaineita lämpö- ja kosteusvaihteluiden johdosta. Tämä aiheuttaa oksakohdissa maalipinnan värjääntymistä, mikä johtuu puun luonnollisista ominaisuuksista.

Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä ja saippualla. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet
Pian käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla. Maalattu pinta saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa.

Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta likaantunut pinta voidaan puhdistaa Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.
Huoltokäsittely
Aitamaali Valkea voidaan huoltomaalata ensisijaisesti Aitamaali valkealla, Pika-Teholla tai Ultra- sarjan talomaaleilla.

Huomaa, että aidan päällilauta kannattaa asentaa hieman viistoon jotta seisova vesi ja lumi eivät pääse lahottamaan puuta.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/d) 130g/l(2010)
Aitamaali Valkea sisältää VOC max. 130 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS07
GHS07
GHS09
GHS09
Sisältää: 2-Oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 4,5-dikloro-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia. Varoitus. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Käytä suojakäsineitä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Sisältää pieniä määriä herkistäviä aineita: 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaattia ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seosta. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
VAK/ADR 9 III
jha120508 / akk250414 / hsa061113 / 0065432

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!