TUOTESELOSTE
27.12.2017
 

Aitamaali - UUTUUS

TYYPPI
Akrylaattimaali, joka hylkii likaa. Helppo myös tarvittaessa pestä puhtaaksi.
SOVELTUVUUS
Käsittelemättömien, teollisesti pohjamaalattujen tai aikaisemmin puupintojen ulkomaaleilla tai
kuullotteilla käsiteltyjen aitojen ulkomaalaukseen.
KÄYTTÖKOHTEET
Lauta-aidat ja -kaiteet

TEKNISET TIEDOT
Tuote on himmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
9
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
461 Puujulkisivujen vesiohenteiset dispersiomaalit RL 11...13
Perusmaalit
A ja C
Värisävyt
Voidaan sävyttää Tikkurilan peittäviin väreihin.
Kiiltoryhmä
Himmeä (5/RT-luokitus)
Riittoisuus
Sahatulle puupinnalle 4-6 m2/l.
Höylätylle puupinnalle ja ennen maalatulle pinnalle 7-9 m2/l.
Pakkaukset
2,7 l ja 9 l.
Ohenne
Vesi
Työtapa

Sively luonnonharjassiveltimellä T1  tai ruiskutus.


Korkeapaineruiskutus
-suutin 0,018" - 0,023" eli 0,460 - 0,580 mm.
-ohennemäärä 0 - 10 til. %.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Kosketuskuiva n. tunnin kuluttua. Seuraava käsittely voidaan tehdä 2-4 tunnin kulut­tua normaaliolosuhteissa. Alhaisemmassa lämpötilassa ja kostealla säällä kuivumis­aika on pidempi.
Säänkestävyys
Hyvä myös teollisuusilmastossa.
Kiinteäainetilavuus
40 %.
Tiheys
n. 1,3 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman lämpötilan vähintään +5 °C ja suhteellisen kosteuden alle 80 % maalaustyön ja kuivumisen aikana.
Maalaus
Pinnan esikäsittely

Maalaamaton pinta:
Pese home pois Tikkurilan Homeenpoisto-liuoksella ohjeen mukaan. Pohjusta pinta mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa
Valtti Pohjuste tai Valtti Plus Base pohjustuspuunsuojalla. Suojaa ruostuvat metalliosat, kuten naulankannat, Rostex Super
ruosteenestopohjamaalilla. Poista irtoava pihka oksankohdista. Pohjamaalaa pinnat kertaalleen Aitamaalilla tai Öljypohjalla (erityisesti
vanhat ja kuluneet pinnat).

Teollisesti pohjamaalatut ja aiemmin maalatut tai kuultavalla puunsuojalla käsitellyt pinnat:
Pese home pois Tikkurilan Homeenpoisto-liuoksella ohjeen mukaan. Poista aikaisemmin käsitellystä puupinnasta irtoava hilse
kaapimella ja harjaa pinta puhtaaksi teräsharjalla. Käsittele puupuhtaat pinnat Valtti Pohjuste tai Valtti Plus Base
pohjustuspuunsuojalla ja pohjamaalaa ne kertaalleen Öljypohjalla (erityisesti vanhat ja kuluneet pinnat) tai Aitamaalilla.

Maalaus
Pintamaalaa pinnat 1-2 kertaan Aitamaalilla riippuen alustan väripoikkeamasta ja käsiteltävän pinnan kunnosta.
Sekoita maali huolellisesti ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä Aitamaali harjasiveltimellä tai korkeapaineruiskulla ja sivele. Käsittele
kaikki laudan päädyt erityisen huolellisesti.

Puussa on oksia, joista voi tihkua maalipinnan läpi pihkaa ja muita uuteaineita lämpö- ja kosteusvaihteluiden johdosta. Tämä
aiheuttaa oksakohdissa maalipinnan värjääntymistä, mikä johtuu puun luonnollisista ominaisuuksista.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä ja saippualla. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet
Pian käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla. Maalattu pinta saavuttaa lopullisen kovuutensa ja
kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa.

Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta likaantunut pinta voidaan puhdistaa Pihan Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 5
osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna
kuivua.
Huoltokäsittely
Aitamaali voidaan huoltomaalata ensisijaisesti Aitamaalilla, Pika-Teholla tai Ultra- sarjan talomaaleilla.
Huomaa, että aidan päällilauta kannattaa asentaa hieman viistoon jotta seisova vesi ja lumi eivät pääse lahottamaan puuta.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/d) 130g/l(2010)
Aitamaali sisältää VOC max. 130 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS07
GHS07
GHS09
GHS09
Sisältää: 2-Oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 4,5-dikloro-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia. Varoitus. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Käytä suojakäsineitä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Sisältää pieniä määriä herkistäviä aineita: 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaattia ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seosta (C(M)IT/MIT (3:1)). Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää C(M)IT/MIT (3:1). Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa lajittelemattomaan sekajätteeseen. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
> 5 l: 9 III ≤ 5 l: ei luokiteltu
/ hsa271217 / akk291217