Rakennusten ympäristöluokitukset

Rakennusten ja rakennushankkeiden ympäristöluokitukset antavat käyttäjille, sijoittajille ja viranomaisille vertailukelpoista tietoa kiinteistöjen ympäristövaikutuksista.

LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on yhdysvaltalainen, kansainvälisesti vertailukelpoinen kiinteistöjen sertifiointijärjestelmä. U.S. Green Building Councilin myöntämä rakennuksen LEED-sertifiointi perustuu riippumattoman, kolmannen osapuolen tekemään arviointiin tilojen, rakennuksen tai rakennushankkeen ympäristöominaisuuksista. Saadakseen sertifioinnin rakennuksen tulee täyttää tietyt vähimmäisvaatimukset, jotka liittyvät muun muassa rakennuksen sijaintipaikan kestävyyteen sekä energian, veden ja materiaalien kulutukseen koko elinkaaren aikana. Suomessa LEEDiä hallinnoi Green Building Council Finland.

Lisätietoa: www.figbc.fi

BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) on brittiläinen vihreiden kiinteistöjen luokitusjärjestelmä. Järjestelmän on luonut ja sitä kehittää paikallinen kiinteistöalan tutkimusorganisaatio. BREEAM ohjaa niin rakennuksen suunnittelua, rakentamista kuin käyttöäkin. BREEAM tarkastelee ympäristövaikutuksia esimerkiksi johtamisen, energian- ja vedenkulutuksen, kätettyjen materiaalien, maankäytön ja liikenteen kautta. Näille tekijöille annetaan pisteytys, jonka perusteella rakennukselle voidaan myöntää BREEAM-arvosana läpäisty, hyvä, erittäin hyvä tai erinomainen.

Lisätietoa: www.breeam.org/

Green Office

WWF:n Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöjärjestelmä. Sen avulla työpaikat voivat vähentää ympäristökuormitustaan, saavuttaa säästöjä ja hidastaa ilmastonmuutosta. Green Office on käytännönläheinen ympäristöohjelma, jonka tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja toimiston ekologisen jalanjäljen pienentäminen. Toukokuuhun 2011 mennessä 170:lle Suomessa toimivalle yritykselle, järjestölle tai julkishallinnon organisaatiolle oli myönnetty oikeus käyttää Green Office -logoa.

Lisätietoa: www.wwf.fi

PromisE

PromisE on suomalainen työkalu rakennusten ympäristöluokitteluun. PromisE-ympäristöluokituksen perusajatuksena on arvioida kiinteistön merkittävimpiä ympäristövaikutuksia yksinkertaisten ja luotettavien mittareiden avulla. PromisE-luokittelussa olemassa oleva rakennus tai rakennushanke pisteytetään tiettyjen kriteerien mukaisesti ja sille annetaan arvosana, joka kuvaa sen ympäristöominaisuuksien laatua.

PromisE tarkastelee rakennuksen ympäristöominaisuuksia neljän pääluokan kautta. Nämä ovat ihmisten terveys, luonnonvarojen käyttö, ekologiset seuraukset ja ympäristöriskien hallinta. Pääluokat saavat arvosanan niiden alla olevien kategorioiden, kategorioiden alla olevien indikaattoreiden sekä niille annettujen painoarvojen perusteella. Esimerkiksi luonnonvarojen käytön alle kuuluvat energian, veden ja materiaalien kulutukseen liittyvät kysymykset. Toisaalta ekologisina seurauksina tarkastellaan esimerkiksi välillisiä kasvihuonekaasupäästöjä sekä liikenteen ympäristökuormaa. Tarkimmillaan liikenteen ympäristövaikutusten arvioinnissa mennään aina etäneuvottelun ja julkisen liikenteen käytön kaltaisiin tarkasteluihin.

Lisätietoa: http://www.promise-luokitus.fi/