Sideaine


Sideaine pitää maalin koossa ja saa sen tarttumaan alustaan. Sideaineen valinta määrittää suurelta osin maalin tekniset ominaisuudet, vaikuttaa veden tai orgaanisten liuotteiden tarpeeseen ja voi siten olla myös ratkaisevan tärkeä ympäristötekijä.

 

Lateksisideaineet ovat fysikaalisesti kuivuvia. Kuivuminen perustuu ohenteena käytetyn veden haihtumiseen. Lateksisideaineet eivät normaalisti aiheuta ympäristöhaittoja ja hajoavat luonnossa hitaasti. Ne valmistetaan mineraaliöljystä tai maakaasusta. Lateksi on vanha yleisnimitys dispersio- ja emulsiosideaineille, jotka käsittävät ominaisuuksiltaan ja koostumukseltaan hyvin laajan joukon erilaisissa maaleissa käytettyjä sideaineita.

                     

Pellavaöljyn ja modifioitujen öljypohjaisten sideaineiden eli nk. alkydien kuivuminen perustuu kemialliseen muutokseen (hapettumiseen). Alkydimaalien valmistuksessä käytetään useita erilaisia öljyjä, kuten pellava‑, soija‑ tai mäntyöljyä.  Etenkin pellavaöljyn mutta myös muiden hapettuvien öljyjen ja alkydien kuivuessa voi muodostua haihtuvia hapettumistuotteita, jotka saattavat ärsyttää hengitysteitä. Kasviöljypohjaiset sideaineet hajoavat luonnossa suhteellisen nopeasti. Öljyt ovat uusiutuvia raaka-aineita.  Alkydit sisältävät myös jonkin verran muita, mineraaliöljy‑ tai maakaasupohjaisia raaka-aineita. 2-komponenttilakat, esim. epoksilakat ja isosyanaattilakat, mahdollistavat erittäin vahvan ja kestävän pinnan. Näiden tuotteiden turvallinen käyttö edellyttää erityisiä suojatoimenpiteitä.

 

Kemiallisesti kuivuvia epäorgaanisia sideaineita ovat silikaatti ja kalkki, joita käsitellään vastaavien maalityyppien kohdalla.

 

Selluloosaliima ja eläinperäiset liimat eivät aiheuta ympäristöongelmia. (Kaseiinista ja kananmunista saatavista) proteiineista, joita saattaa olla eräissä tietyissä maalityypeissä, saattaa vapautua hengitysteiden ärsytystä ja hajuhaittoja aiheuttavia aineita, kun maalikerros altistuu kosteudelle.