Julkisivurakentaminen kasvussa

Viime vuosien pienen notkahduksen jälkeen julkisivurakentaminen on kääntynyt jälleen kasvuun sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Vaikka korjausrakentamisen arvo ohitti uudisrakentamisen arvon jo vuonna 2013, on 65 % julkisivupinta-aloista edelleen uudisrakentamista.

Suomen olemassa olevan rakennuskannan julkisivualasta 60 % on edelleen tiili- ja puujulkisivuja, koska rakennuskantamme on voimakkaasti pientalovoittoista. Myös vuonna 2015 pientalot olivat edelleen suurin yksittäinen julkisivurakentamisen talotyyppi. Pientalorakentaminen on kuitenkin jatkuvasti vähentynyt, ja kerrostalorakentaminen puolestaan on nyt ennätyskorkealla. Yhteensä asuinrakentamisen osuus kaikesta julkisivurakentamisesta oli 36 %. Liike-, toimisto- ja teollisuusrakentamisen osuus oli 32 %.

Uudisrakentamisessa puu ja metalli erottuvat

Vuodesta 2013 kaksi julkisivumateriaalia on erottunut uudisrakentamisessa selvästi: puu ja metalli. Puun käyttö on kuitenkin vähentynyt viime vuosina voimakkaasti, joskin vaikuttaisi nyt tasaantuvan. Paljon keskusteltu puukerrostalorakentaminen on vielä niin vähäistä, että käytännössä puujulkisivujen määrä riippuu pientalorakentamisen määrästä. Metallin suosio selittyy teollisuusrakentamisella.

Betoni, tiili ja muut materiaalit tulevat perässä noin kolme kertaa pienemmällä määrällä kuin puu ja kaksi kertaa pienemmällä kuin metalli. Tiilirakentaminen on ollut pitkään aallonpohjassa, mutta markkinatutkimuksessa määrä on melko korkea, koska tiililaattapintaiset betonielementit on merkattu tiilen alle. Esimerkiksi pientalorakentamisessa tiilen määrä on pudonnut kuudesosaan vuoden 2000 tasosta.

Julkisivujen korjaustarve kasvaa vuosittain 3,5–4 %. Määrä oli vuonna 2015 noin 3,8 milj. m2, josta puun osuus oli jopa 69 %. Toiseksi suosituin korjausmateriaali on edelleen rappaus – lähinnä betonijulkisivujen korjaamisessa usein käytettävien eristerappausten vuoksi. Korjausmenetelmänä sekä puu- että rappauspinnat tulevat todennäköisesti kuitenkin hieman vähenemään siinä missä tuulettuvien julkisivurakenteiden ja levyrappausten määrä on ennusteiden mukaan edelleen kasvussa.

Vaatimukset julkisivupinnoitteille kasvavat

Julkisivun tärkein suoja lähes kaikilla materiaaleilla betonia lukuun ottamatta on maalaus tai pinnoitus. Merkittävin korjaustoimenpide on nykyisin ja jatkossakin huoltomaalaus tai -pinnoitus riippumatta materiaalista. Niinpä vaatimukset eri julkisivupinnoitteille ovat suuret. Vaatimukset myös kasvavat sitä mukaa, kun mm. kasvavien energiamääräysten myötä ulkopinnan kuivumisolosuhteet heikkenevät ja toisaalta ilmastonmuutoksen myötä viistosaderasitus kasvaa merkittävästi.

Tämän vuoksi pinnoitteiden pitää päästää alusrakenne kuivumaan, estää vedenimeytyminen, suojata UV-säteilyltä, kestää sade-, lämpötila- sekä jäätymis-sulamisrasitukset ja vieläpä täyttää julkisivun kannalta näkyvin vaatimus eli luoda ja säilyttää arkkitehdin visio julkisivupinnalle sekä struktuurin että värin osalta.

Ei mikään helppo tehtävä, mutta se on hoidettavissa jatkuvan tuotekehityksen, laadunvarmistuksen ja kattavan tutkimuksen avulla.

Teksti: Toni Pakkala
Kuvat: Tero Pajukallio, Heidi Sumkin


Julkisivuyhdistyksen nokkamies ja tohtorikoulutettava

Toni Pakkala on Julkisivuyhdistys ry:n puheenjohtaja vuodesta 2017 ja rakennustekniikan tohtorikoulutettava Tampereen teknillisessä yliopistossa. Julkisivuyhdistyksen tarkoituksena on kehittää julkisivujen hyvää esteettistä ja teknistä rakentamistapaa. Yhdistys julkaisee alaa koskevaa tietoa ja edistää tutkimus- ja tuotekehitystyötä. Merkittävin julkaisu on vuosittain ilmestyvä Julkisivujen Markkinat -tutkimus.


Kontaktibanneri_2018
Tarvitsetko neuvoa suunnittelussa? Ota yhteyttä >>