Pintakäsittely on osa rakentamisen laatua

Uuden rakennuksen asukas tai käyttäjä näkee ja tuntee laadun, mutta mitä merkitsee laatu laajassa mittakaavassa rakentaville ja kuinka se toteutuu pintakäsittelyissä?

Rakentamisen laatu on päivänpolttava kysymys korjausvelkataakan alla ponnistelevassa Suomessa. Lisää painetta luovat kohta voimaan astuvat euroopanlaajuiset energiatehokkuusvaatimukset. Millaisilla ratkaisuilla varmistamme, että nyt rakennettavat talot, toimistot ja teollisuuslaitokset kestävät toimivina, terveinä ja kauniina mahdollisimman pitkään?

− Pinnat ovat rakennuksen kruunu, ja jos ne eivät ole kunnossa, rakennus saa helposti huonon maineen. Moni ammattilainen sortuu säästämään esimerkiksi laatoissa, vaikka hyvin pienellä lisäkustannuksella lopputuloksesta saisi paljon arvokkaamman. Myös maalit ovat väärä kohde säästää; nykyisin esimerkiksi julkisivumaalaukselle voi saada 15 vuoden takuun, mikä on olennaista varsinkin puurakentamisessa, jossa maalit ja käsittelyt kaunistamisen lisäksi suojaavat koko rakennusta, toteaa Rakennusliike Reponen Oy:n toimitusjohtaja Mika Airaksela.

Rakenteet suojaamalla voi pidentää rakennuksen elinkaarta

Airaksela korostaa, että puurakennusten pinnoIttaminen on helppoa, koska puu pysyy rakentamisen aikana koko ajan kuivana. Hänen mukaansa puurakentaminen on tästä syystä noin 30 % nopeampaa kuin betonirakentaminen, eikä tarvetta kiirehtimiseen ole. Nykyisin lähes kaikki tilaajat ymmärtävät, että liian kireät aikataulut aiheuttavat ongelmia kohteen hallinnassa.

– Pinnoitteet suojaavat rakennuksia helpottaen ylläpitoa ja pidentäen elinkaarta. Oikea valinta on oleellinen varsinkin rakennuksen ulkopuolella, ja nyt olisi korkea aika murtaa se myytti, että puukerrostaloa pitää huoltaa enemmän kuin muusta materiaalista tehtyä rakennusta. Energiatehokkuus on tämän päivän sana, ja kun ajatellaan koko rakennuksen elinkaarta, päästöistä vain 5 % syntyy rakentamisen aikana, Airaksela sanoo.

Hyvä pintamateriaali miellyttää teknisistä ominaisuuksista tinkimättä

YIT rakentaa kerrostaloja pääkaupunkiseudulla käyttäen laatuvakioituja ratkaisuja. Tekeillä on merkittäviä kerrostaloalueita Helsingissä, muun muassa Lauttasaaren Merenkulkijanrannassa ja Pasilan konepaja-alueella.

− Pinnoilla ja pintakäsittelyillä voi vaikuttaa rakentamisen laatuun valitsemalla oikeat materiaalit ja oikeat aineet oikeisiin paikkoihin, sanoo YIT:n ostopäällikkö Tuomas Leminen.

– Annamme urakoitsijoille määräysten mukaiset normit haluttuun lopputulokseen valmistumisajasta riippumatta ja vapauden valita tuotteet, joilla haluttu teho ja laatu saavutetaan. Esimerkiksi tasoite- ja maalausurakoiden työselostuksissa kuvaillaan hyvin tarkkaan, millaista tuotetta millekin alustalle käytetään. Urakoitsijat noudattavat näitä työselostuksia ja hyväksyttävät meillä kaikki materiaalit.

Aikataulut laaditaan sen mukaan, mitä työ vaatii.

– Aikataulun pitää olla sellainen, että työvaihe voidaan toteuttaa laadukkaasti. Pinnoitteet valitaan tilojen ja niiden käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi yhteistiloihin valitaan kulutusluokaltaan käyttötarkoitusta vastaava lattiamateriaali. Meille asuntotuotannon perustajaurakoitsijana on tärkeää, että valitsemamme materiaalit kestävät käyttöä, jottei niistä koidu ylimääräisiä korjaus- ja vastuukustannuksia. Tämä koskee nimenomaan pintoja ja pintamateriaaleja. Niiden on miellytettävä kuluttajan silmää ja annettava laadukas mielikuva ilman, että tingitään teknisistä ominaisuuksista.

Valinnanvapaus ja omaehtoisuus lisäävät rakennusten käytettävyyttä

Pohjoismaiden suurimpiin rakennusyhtiöihin kuuluvalla Peab-konsernilla on rakenteilla muun muassa yli tuhat asuntoa kahdeksassa Suomen kasvukeskuksessa.

– Tilojen käyttäjän kannalta pinnat ovat yksi merkittävimpiä viihtymiseen vaikuttavia asioita, toteaa Peab Oy:n toimitusjohtaja Mika Katajisto.

– Niin sisäpinnoilla kuin julkisivuillakin on oma näkyvä merkityksensä. Nykyisin kuluttajat saavat valita asuntojensa pinnat hyvin vapaasti. Meillä rakentajana on hyviä konseptoituja ehdotuksia, mutta viime kädessä valinta on asukkaan. Pintamateriaaleihin ja niiden vaihtoehtoihin puututaan yhä useammin.

Vastuu rakenteiden teknisestä toimivuudesta sekä turvallisuudesta ja ympäristöystävällisyydestä on rakennusyhtiöllä.

– Varsinkin rakennuksen sisäpuoliset rakenteet ja materiaalit testataan tänä päivänä hyvin tarkkaan. Vähänkään haitalliset tuotteet poistuvat markkinoilta nopeasti, jolloin jäljelle jää vain hyviä vaihtoehtoja. Pinnoitteiden turvallisuus, terveellisyys ja ympäristöystävällisyys ovat ottaneet aimo askeleen eteenpäin, Katajisto huomauttaa.

– Nykyisin ymmärretään entistä paremmin laatuvaatimuksia, kuten kuivumisaikojen merkitys, ja vaatimusten vaikutus rakennusaikaan. Ymmärretään, että lyhyellä aikavälillä taloudellisesti paras lopputulos ei olekaan paras terveyden, ympäristön tai elinkaaren kannalta. Jos asiakas antaa meidän päättää, pyrimme aina tekemään järkeviä materiaalivalintoja myös ylläpidon ja elinkaaren kannalta,

Teksti Virve Juhola

Kuvitus Juha Harju

Kuvat Rakennusliike Reponen Oy, YIT Rakennus Oy, Peab Oy