Tikkurilan Suunnittelijapankki


Suunnittelijapankki on Tikkurilan maksuton hakupalvelu. Palvelun avulla kuluttaja voi hakea sisustussuunnittelijaa haluamaltaan alueelta. Suunnittelijapankki on osa Tikkurilan Maalilinja palvelee -palvelukokonaisuutta, johon kuuluu lisäksi Maalilinja-puhelinpalvelu sekä ideoita, opastusta, suunnittelua, opetusohjelmia sekä Tekijäpankki.

Valitse suunnittelukohteen sijainti

Katuosoite tai paikkakunta   esim. Kuninkaalantie 1, Vantaa

Valitse suunnittelutarpeet

Suunnittelutarve

Suunnittelijan ammatillinen kokemus

Arkkitehti on Suomessa sekä tutkinto- että ammattinimike. Yliopistotasoisen, EU:n ammattipätevyysdirektiivin mukaisen arkkitehdin tutkinnon voi Suomessa suorittaa Oulun yliopistossa, Tampereen teknillisessä yliopistossa tai Aalto yliopiston teknillisessä korkeakoulussa. Arkkitehtien tehtäväkuva on laaja käsittäen mm. rakennussuunnittelua, tilasuunnittelua, maankäytönsuunnittelua ja rakennuttamistehtäviä. Arkkitehtien ammatillinen ja aatteellinen järjestö on vuonna 1892 perustettu Suomen Arkkitehtiliitto SAFA (www.safa.fi), jonka jäsenenä on yli 80 % suomalaisista arkkitehdeista. SAFAn jäsenet voivat käyttää titteliä arkkitehti SAFA.

Rakennusarkkitehti (RA) on saanut rakennustekniikan lisäksi koulutusta rakennus- tai yhdyskuntasuunnittelijaksi. Nämä tehtävät edellyttävät luovuutta, kokonaisuuksien hahmottamiskykyä ja hallintaa sekä kykyä hyvään yhteistyöhön rakentamisen eri osapuolten kanssa.

Rakennusarkkitehtiammattikunta työskentelee arkkitehtitoimistojen suunnitteluryhmien jäseninä, pääsuunnittelijoina, kuntien ja valtion palveluksessa sekä itsenäisinä yrittäjinä. Rakennusarkkitehtikunta on maantieteellisesti jakaantunut tasaisesti kaikille Suomen paikkakunnille mahdollistaen ammattitaitoisen rakennussuunnittelijan saamisen omalle projektille.

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry (www.ria.fi) on vuonna 1951 perustettu ammattikorkeakouluista ja teknillisistä oppilaitoksista valmistuneiden insinöörien ja rakennusarkkitehtien valtakunnallinen keskusliitto. Liiton jäsenenä on yli 10.000 alan ammattilaista.

Sisustaja tai sisustussuunnittelija on hankkinut koulutuksensa kokemusperäisesti ja tai ammattikurssien kautta. Sisustaja tai sisustussuunnittelija tekee pääasiassa yksityisille henkilöille yksittäisiä sisustusratkaisuja sekä laajempia suunnitelmia.

Sisustusarkkitehti on ammattinimike, jonka saa suorittamalla alalle johtavan taiteen maisterin, taiteen kandidaatin tai muotoilija AMK korkeakoulututkinnon. Suomessa sisustusarkkitehtejä kouluttavat Taideteollinen korkeakoulu (TAIK) Helsingissä sekä Lahden Muotoiluinstituutti (LAMK). Opinnot painottuvat sisustusarkkitehtuuriin, huonekalusuunnitteluun ja teolliseen muotoiluun. Sisustusarkkitehdin ammattikuvaan kuuluu rakennusten sisätilojen kokonaisvaltainen suunnittelu, joka edellyttää toiminnallista, taiteellista ja teknistä kokonaisosaamista. Lisäksi toimenkuvaan kuuluu huonekalusuunnittelua ja teollista muotoilua.

Sisustusarkkitehti on ammattinimike, jonka saa suorittamalla alalle johtavan taiteen maisterin, taiteen kandidaatin tai muotoilija AMK korkeakoulututkinnon. Suomessa sisustusarkkitehtejä kouluttavat Taideteollinen korkeakoulu (TAIK) Helsingissä sekä Lahden Muotoiluinstituutti (LAMK). Opinnot painottuvat sisustusarkkitehtuuriin, huonekalusuunnitteluun ja teolliseen muotoiluun. Sisustusarkkitehdin ammattikuvaan kuuluu rakennusten sisätilojen kokonaisvaltainen suunnittelu, joka edellyttää toiminnallista, taiteellista ja teknistä kokonaisosaamista. Lisäksi toimenkuvaan kuuluu huonekalusuunnittelua ja teollista muotoilua. Alan ammattijärjestö on Sisustusarkkitehdit SIO ry (www.sio.fi). SIOn jäsenet voivat käyttää titteliä sisustusarkkitehti SIO.

Sisustussuunnittelija tekee asiakkaan toiveista, tarpeista ja kohteesta riippuen mm. tilojen käyttöratkaisujen, pintamateriaalien, värien, irto- ja kiintokalusteiden (mm. keittiöt, kylpyhuoneet, säilytystilat) sekä tilojen tekstiilien ja valaistusten suunnitelmat. Koulutus ja suoritettu alan tutkinto kertovat syvemmästä tietämyksestä. Nimen perässä oleva SI-tunnus, Sisustussuunnittelija SI, kertoo tekijän kuuluvan ammatilliseen yhdistykseen, jonka jäsenistö koostuu koulutetuista, tutkinnon suorittaneista suunnittelijoista. Lisätietoja: Sisustussuunnittelijat SI ry. (www.sisustussuunnittelijat.com)