TUOTESELOSTE
11.9.2007

Temablast EV 110

 
Tikkurila Industry 9L
TYYPPI
Kaksikomponenttinen rautaoksidiepoksikonepajapohjamaali.
SOVELTUVUUS
Käytetään suihkupuhdistettujen teräspintojen tilapäiseen suojaamiseen ennen varsinaista korroosionestomaalausta. Ei vaikuta haitallisesti hitsaamisen, leikkaamisen, poraamisen tai muun työstämisen yhteydessä.
KÄYTTÖKOHTEET
Teräspinnat.

TEKNISET TIEDOT
Ominaisuudet
Tuote täyttää seuraavat vaatimukset: Det Norske Veritas´ Offshore Standards, Det Norske Veritas´ Rules for Classification of Ships and Det Norske Veritas´ Type Approval Programme 1-602.2, 1999, Shop Primers for Corrosion Protection of Steel Plates and Sections. Konepajapohjamaali on hyväksytty suihkupuhdistettujen teräslevyjen ja lohkojen maalaukseen. Vain teolliseen käyttöön Direktiivin 1999/13/EC mukaisesti.
Värisävyt
Punainen.
Kiiltoryhmät
Himmeä (5/RT-luokitus)
Riittoisuus

Suositeltavat kalvonpaksuudet

Teoreettinen riittoisuus

kuiva

märkä

 

20 µm

75 µm

13,5 m2/l


Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu.
Ohenne
1031
Sekoitussuhde
Maali 2 tilavuusosaa 008 7920
Kovete 1 tilavuusosa 008 7929
Työtapa
Ruiskutus.
Seoksen käyttöaika (+23 °C)
24 h.
Kuivumisajat

Kuivakalvonpaksuus 20 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Kosketuskuiva, kuluttua

6 min

3 - 5 min

1 min

Päällemaalattavissa, kuluttua

36 h

24 h

12 h


Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.
Kiinteäainetilavuus
27 ± 2 tilavuus-%. (ISO 3233)
48 ± 2 paino-%
Tiheys
1,2 kg/l käyttövalmis seos.
Tuotekoodi
008 7920

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Teräksen pintalämpötilan on oltava vähintään 3 ºC ilman kastepistelämpötilan yläpuolella.
Esikäsittely
Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. (SFS-EN ISO 12944-4)

Teräspinnat: Suihkupuhdistetaan esikäsittelyasteeseen Sa2½. (SFS-ISO 8501-1)
Mikäli suihkupuhdistus ei ole mahdollista, kylmävalssatuille ohutlevyille suositellaan fosfatointia tartunnan parantamiseksi.
Pintamaalaus
Pintamaalaus voidaan suorittaa kaikilla maalityypeillä sinkkipölymaaleja lukuun- ottamatta. Konepajapohjamaalatun pinnan jatkokäsittelyssä huomioitava maalattavaan kohteeseen tuleva rasitus. (SFS 8145).
Maalaus
Ruiskutus. Tarvittaessa maalia ohennetaan 0 - 5 % viskositeettiin 16 - 18 s DIN4/20 ºC. Suurpaineruiskusuutin vertaushalkaisijaltaan 0,011" - 0,018" ja suutinpaine 120 - 180 baria. Hajoituskulma valitaan maalattavan rakenteen muodon mukaan.
Komponenttien sekoittaminen
Maali ja kovete sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Kovete lisätään maaliosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoitetaan huolellisesti. Käytä sekoittamiseen Temaspeed Squirrel Mixeriä. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja maalipinnan ominaisuuksien heikkenemisen.
Työvälineiden puhdistus
Ohenne 1031.
EU VOC -raja-arvo
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 610 g/litra maalia.
Ohennetun maaliseoksen (ohennettu 5 tilavuus-%) VOC-määrä on 625 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OY:ltä.
Käyttöturvallisuustiedote
Ohenteen KTT
Kovetteen KTTTakaisin