Tikkurila worldwide

TUOTESELOSTE
8.11.2013

Fontezinc 85

 
Fontezinc 85
TYYPPI Kaksikomponenttinen vesiohenteinen sinkkipölyepoksimaali.
SOVELTUVUUS Käytetään voimakkaan sään ja ilmastorasituksen alaisten teräspintojen pohjamaalina epoksi-, akryyli- ja polyuretaaniyhdistelmissä. Voidaan käyttää ilmastorasituksissa ilman pintamaalausta.
KÄYTTÖKOHTEET Suositellaan siltojen, nosturien, hallien teräsrunkojen sekä metsä- ja kemianteollisuuden teräsrakenteiden ja laitteiden kuten putkisiltojen, kuljettimien ym. maalaukseen.

TEKNISET TIEDOT
Ominaisuudet Suojaa terästä katodisesti.
Värisävyt Punertavan harmaa.
Kiiltoryhmät Himmeä (5/RT-luokitus)
Riittoisuus

Suositeltavat kalvonpaksuudet

Teoreettinen riittoisuus

kuiva

märkä

 

40 µm

85 µm

11,6 m2/l

80 µm

170 µm

5,8 m2/l


Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu.
Ohenne Vesi
Sekoitussuhde Maali 4,3 tilavuusosaa 930 5080
Kovete 1,0 tilavuusosa 930 2760
Vesi 2,0 tilavuusosa (kts. sivu 2. "Maalaus").
Työtapa Suurpaineruiskutus tai sively.
Seoksen käyttöaika (+23 °C) 4 h.
Kuivumisajat

Kuivakalvonpaksuus 40 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pölykuiva, kuluttua

1 h

½ h

20 min

Kosketuskuiva, kuluttua

2 h

1 h

½ h

Päällemaalaus vesiohenteisella maalilla, kuluttua

5 h

2 h

1 h

Päällemaalaus liuoteohenteisella maalilla, kuluttua

48 h

24 h

12 h


Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.
Kiinteäainetilavuus 44 ± 2 % tilavuus-% (40 % ohennettuna).
Tiheys 2,4 kg/l seos, ohennettu 40 %.
Tuotekoodi 930 5080

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli + 10 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalattavan pinnan pintalämpötilan on oltava vähintään 3 ºC ilman kastepistelämpötilan yläpuolella.
Esikäsittely Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. (SFS-EN ISO 12944-4)

Teräspinnat: Suihkupuhdistetaan esikäsittelyasteeseen Sa2½. (SFS-ISO 8501-1)
Pintamaalaus FONTEDUR HB 80, FONTECOAT EP 50, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT RM 40 ja TEMANYL MS PRIMER.
Maalaus Suurpaineruiskutus tai sively. Maalaustyön aikana suositellaan jatkuvaa koneellista sekoitusta. Maalausmenetelmästä riippuen maalia ohennetaan 20 - 50 til-%. Suurpaineruiskusuutin vertaushalkaisijaltaan 0,013" - 0,019" ja suutinpaine 160 - 200 baria. Hajoituskulma valitaan maalattavan rakenteen muodon mukaan.

Terävät reunat, nurkat, hitsisaumat yms. vaikeasti maalattavat kohdat maalataan erikseen siveltimellä, ns. vahvistusmaalaus.

Sivelymaalauksessa maalia ohennetaan tarpeen mukaan.
Komponenttien sekoittaminen Maali ja kovete sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Kovete lisätään maaliosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoitetaan huolellisesti. Käytä sekoittamiseen Temaspeed Squirrel Mixeriä. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja maalipinnan ominaisuuksien heikkenemisen.
Työvälineiden puhdistus Vesi tai Ohenne 1029.
EU VOC -raja-arvo Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä 180 g/litra maalia ohennettuna 40 tilavuusprosenttia.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä. Vain teolliseen käyttöön.
KäyttöturvallisuustiedoteKäyttöturvallisuustiedote
Kovetteen KTTKovetteen KTT


Takaisin


 


Muistilista

Muistilistasi on tyhjä

Aina kun näet tämän symbolin ja klikkaat sitä, niin kyseinen kohde siirtyy muistilistallesi.