Tikkurila worldwide

TUOTESELOSTE
11.3.2013

Temalac SC-F 40

 
Temalac SC-F 40
TYYPPI Puolikiiltävä korkeakuiva-aineinen, ruosteenestopigmentoitu alkydimaali.
SOVELTUVUUS Yksikerrosmaali teräspinnoille sisä- ja ulkomaalaukseen.
KÄYTTÖKOHTEET Käytetään teräksisten runko- ja tukirakenteiden, hoitotasojen sekä koneiden ja laitteiden pintamaalaukseen.

TEKNISET TIEDOT
Ominaisuudet Hyvät maalausominaisuudet. Voidaan maalata paksuja kalvoja.
Värikartat RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värikartat. Tuote kuuluu TEMASPEED -sävytysjärjestelmään.
Kiiltoryhmät Puolikiiltävä (3/RT-luokitus)
Riittoisuus

Suositeltavat kalvonpaksuudet

Teoreettinen riittoisuus

kuiva

märkä

 

100 µm

160 µm

6,1 m2/l

120 µm

200 µm

5,1 m2/l

 

Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu.
Ohenne 1006
Työtapa Suurpaine- ja sivuilmaruiskutus.
Kuivumisajat

Kuivakalvonpaksuus 80 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pölykuiva, kuluttua

30 min

20 min

10 min

Kosketuskuiva, kuluttua

8 h

5 h

3 h

Päällemaalattavissa, kuluttua

2 viikkoa

1 viikko

1 viikko

 

Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.
Kiinteäainetilavuus 61 ± 2 tilavuus-%. (ISO 3233)
76 ± 2 paino-%
Tiheys 1,5 kg/l, värisävystä riippuen.
Tuotekoodi 617-sarja

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalattavan pinnan pintalämpötilan on oltava vähintään 3 ºC ilman kastepistelämpötilan yläpuolella.
Esikäsittely Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä.
(SFS-EN ISO 12944-4)

Teräspinnat: Suihkupuhdistetaan esikäsittelyasteeseen Sa2½.
(SFS-ISO 8501-1)

Pohjamaalatut pinnat: Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. Pohjamaalauksen vauriot korjataan. Huomioi pohjamaalin päällemaalausväliaika. (SFS-EN ISO 12944-4)
Pohjamaalaus TEMALAC SC-F 40
Pintamaalaus TEMALAC SC-F 40
Maalaus Suurpaine- ja sivuilmaruiskutus. Maali on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Suurpaineruiskutuksessa maalia ohennetaan 0 - 5 % ja sivuilmaruiskutuksessa 5 - 10 %. Suurpaineruiskusuutin vertaushalkaisijaltaan 0,011" - 0,015" ja suutinpaine 160 - 200 bar. Hajoituskulma valitaan maalattavan rakenteen muodon mukaan. Paksumpien maalikerrosten aikaansaaminen edellyttää ”märkää-märälle” -tekniikkaa.
Työvälineiden puhdistus Ohenne 1006.
EU VOC -raja-arvo Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 360 g/litra maalia.
Ohennetun maalin (ohennettu 10 tilavuus-%) VOC-määrä on 410 g/l.
Vain teolliseen ja ammattikäyttöön.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä.
KäyttöturvallisuustiedoteKäyttöturvallisuustiedote
Ohenteen KTTOhenteen KTT


Takaisin


 


Muistilista

Muistilistasi on tyhjä

Aina kun näet tämän symbolin ja klikkaat sitä, niin kyseinen kohde siirtyy muistilistallesi.