Tikkurila worldwide

TUOTESELOSTE
21.4.2010

Temalac FD 50

 
Temalac FD 50
TYYPPI Nopeasti kuivuva, puolikiiltävä, yksikomponenttinen ruosteenestopigmentoitu alkydipintamaali.
SOVELTUVUUS Soveltuu erityisesti konepajojen nopearytmiseen tuotantoon ja asemamaalaukseen. Soveltuu myös sähköstaattiseen maalaukseen. Säilyttää erittäin hyvin kiiltonsa ja värisävynsä ilmastorasituksessa.
KÄYTTÖKOHTEET Puolikiiltävä alkydiyhdistelmien pintamaali teräspinnoille. Käytetään teräksisten runko- ja tukirakenteiden, hoitotasojen sekä koneiden ja laitteiden pintamaalaukseen.

TEKNISET TIEDOT
Ominaisuudet Säilyttää erittäin hyvin kiiltonsa ja värisävynsä ilmastorasituksessa. Sisältää ruosteenestopigmenttiä, joten voidaan käyttää myös ns. yksikerrosmaalina.
Värikartat RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värikartat. Tuote kuuluu TEMASPEED -sävytysjärjestelmään.
Kiiltoryhmät Puolikiiltävä (3/RT-luokitus)
Riittoisuus

Suositeltavat kalvonpaksuudet

Teoreettinen riittoisuus

kuiva

märkä

 

40 µm

85 µm

11,8 m2/l

60 µm

130 µm

7,7 m2/l


Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu.
Ohenne 1006
Työtapa Suurpaineruiskutus
Kuivumisajat

Kuivakalvonpaksuus 40 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pölykuiva, kuluttua

40 min

15 min

10 min

Kosketuskuiva, kuluttua

3 h

1½ h

1 h

Päällemaalattavissa, kuluttua

12 d

6 d

4 d

Päällemaalattavissa, "märkää märälle", kuluttua

1 - 4 h

½ - 2 h

30 min


Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.
Kiinteäainetilavuus 47 ± 2 tilavuus-%. (ISO 3233)
64 ± 2 paino-%
Tiheys 1,0 - 1,2 kg/l, värisävystä riippuen.
Tuotekoodi 181-sarja

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalattavan pinnan pintalämpötilan on oltava vähintään 3 ºC ilman kastepiste-lämpötilan yläpuolella.
Esikäsittely Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. (SFS-EN ISO 12944-4)

Teräspinnat: Suihkupuhdistetaan esikäsittelyasteeseen Sa2½. (SFS-ISO 8501-1)
Mikäli suihkupuhdistus ei ole mahdollista, kylmävalssatuille ohutlevyille suositellaan fosfatointia tartunnan parantamiseksi.

Pohjamaalatut pinnat: Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. Pohjamaalauksen vauriot korjataan. Huomioi pohjamaalin päälle-maalausväliaika. (SFS-EN ISO 12944-4)
Maalaus Suurpaineruiskutus. Maali on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Suurpaineruiskutuksessa maalia ohennetaan 5 - 8 %. Suurpaineruiskusuutin vertaushalkaisijaltaan 0,011" - 0,015" ja suutinpaine 120 - 180 baria. Hajoituskulma valitaan maalattavan rakenteen muodon mukaan. Ohenne 1006, isoilla pinnoilla Ohenne 1053 (hidas).
Pohjamaalaus Temaprime EE, Temaprime EUR, Temaprime GF, Temaprime ML ja Fontecryl 10.
Pintamaalaus Temalac FD 50.
Työvälineiden puhdistus Ohenne 1006.
EU VOC -raja-arvo Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 470 g/litra maalia.
Ohennetun maalin (ohennettu 8 tilavuus-%) VOC-määrä on 500 g/l.
Vain teolliseen ja ammattikäyttöön.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä.
KäyttöturvallisuustiedoteKäyttöturvallisuustiedote
Ohenteen KTTOhenteen KTT


Takaisin


 


Muistilista

Muistilistasi on tyhjä

Aina kun näet tämän symbolin ja klikkaat sitä, niin kyseinen kohde siirtyy muistilistallesi.