Tikkurila worldwide

TUOTESELOSTE
10.6.2013

Temachlor 40

 
Tikkurila Industry 9L
TYYPPI Paksukalvotyyppinen yksikomponenttinen kloorikautsupintamaali.
SOVELTUVUUS Suositellaan meri- ja teollisuusilmaston sekä lievän kemikaalirasituksen alaisten pintojen kuten siltojen, nosturien, kuljettimien, satamalaitteiden sekä säiliöiden ulkopintojen maalaukseen.
KÄYTTÖKOHTEET Sillat, nosturit, kuljettimet, satamalaitteiden sekä säiliöiden ulkopinnat.

TEKNISET TIEDOT
Ominaisuudet Kloorikautsuyhdistelmien pintamaali. Voidaan maalata paksuja kalvoja. Maalattavissa myös alhaisissa lämpötiloissa. Kestää + 80 ºC kuivaa lämpöä.
Värikartat RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värikartat. Tuote kuuluu TEMASPEED -sävytysjärjestelmään.
Kiiltoryhmät Puolikiiltävä (3/RT-luokitus)
Riittoisuus

Suositeltavat kalvonpaksuudet

Teoreettinen riittoisuus

kuiva

märkä

 

50 µm

120 µm

8,4 m2/l

70 µm

170 µm

6,0 m2/l


Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu.
Ohenne 1006 ja 1053
Työtapa Suurpaineruiskutus tai sively
Kuivumisajat

Kuivakalvonpaksuus 60 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pölykuiva

1 h

½ h

15 min

Kosketuskuiva

3 h

2 h

1 h

Päällemaalattavissa

5 h

4 h

3 h


Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.


Huom!
Ylipaksu maalikerros hidastaa lopullista kuivumista. Päällemaalausväliaika kasvaa kalvonpaksuuden lisääntyessä maalauskertojen myötä.
Kiinteäainetilavuus 42 ± 2 tilavuus-%. (ISO 3233)
59 ± 2 paino-%
Tiheys 1,2 - 1,3 kg/l värisävystä riippuen.
Tuotekoodi 140-sarja

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli -10 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 85 %. Teräksen pintalämpötilan on oltava vähintään 3 ºC ilman kastepistelämpötilan yläpuolella.
Esikäsittely Pohjamaalatut pinnat:
Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. Pohjamaalauksen vauriot korjataan. Huomioi pohjamaalin päälle-maalausväliaika. (SFS-EN ISO 12944-4)
Pohjamaalaus TEMANYL MS PRIMER, TEMASIL 90, TEMAZINC 77 ja TEMAZINC 99.
Pintamaalaus TEMACHLOR 40.
Maalaus Suurpaineruiskutus tai sively. Maali sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Levitysmenetelmästä riippuen maalia ohennetaan 0 - 10 %. Suurpaineruiskusuutin vertaushalkaisijaltaan 0,013" - 0,019"; hajoituskulma valitaan maalattavan rakenteen muodon mukaan.
Työvälineiden puhdistus Ohenne 006 1006 tai Ohenne 006 1053.
EU VOC -raja-arvo Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 560 g/litra maalia.
Ohennetun maalin (ohennettu 10 tilavuus-%) VOC-määrä on 595 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä.
KäyttöturvallisuustiedoteKäyttöturvallisuustiedote
Ohenteen KTTOhenteen KTT


Takaisin


 


Muistilista

Muistilistasi on tyhjä

Aina kun näet tämän symbolin ja klikkaat sitä, niin kyseinen kohde siirtyy muistilistallesi.