Tikkurila worldwide

TUOTESELOSTE
18.2.2010

Temabond WG 200

 
Tikkurila Industry 9L
TYYPPI Kaksikomponenttinen, alhaisissa lämpötiloissa kovettuva, vähäliuotteinen, alumiinipigmentoitu modifioitu epoksimaali.
SOVELTUVUUS Erityisesti vaikeasti puhdistettavien teräspintojen pohjamaalina prosessi- ja kemianteollisuudessa sekä veden upotusrasituksessa. Käytetään myös teräsrakenteiden asennus- ja kuljetusvaurioiden korjausmaalaukseen. Voidaan maalata myös vanhan alkydimaalin päälle. Soveltuu käytettäväksi alumiinin värisenä yksikerrosmaalina.
KÄYTTÖKOHTEET Suositellaan siltojen, säiliöiden sekä metsä- ja kemianteollisuuden teräsrakenteiden ja laitteiden kuten putkisiltojen, kuljettimien, paperikoneiden ym. aikaisemmin maalattujen pintojen korjaus- ja uudismaalaukseen.

TEKNISET TIEDOT
Maalaustuoteryhmä 2012 246 Metallipintojen 2-komponettiset liuoteohenteiset pohjamaalit RL 11...14 ja 249 Muut metallipintojen pohjamaalit
Ominaisuudet Muodostaa alumiinipigmentoinnin ansiosta kulutusta, kemikaaleja ja liuottimia hyvin kestävän kalvon. Vähäliuotteinen eli pienemmät liuotinpäästöt kuin perinteisillä epoksimaaleilla. Hyvä tarttuvuus myös teräsharjattuun pintaan. Voidaan maalata paksuja kalvoja, myös siveltimellä.
Värisävyt Alumiini. Värisävy muuttuu ulkoilmassa.
Kiiltoryhmät Puolikiiltävä (3/RT-luokitus)
Riittoisuus

Suositeltavat kalvonpaksuudet

Teoreettinen riittoisuus

kuiva

märkä

 

100 µm

125 µm

8,0 m2/l

200 µm

250 µm

4,0 m2/l


Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu.
Ohenne 1031
Sekoitussuhde Maali 1 tilavuusosa 008 7510
Kovete 1 tilavuusosa 008 7519
Työtapa Suurpaineruiskutus tai sively.
Seoksen käyttöaika (+23 °C) 1½ h.
Kuivumisajat

Kuivakalvonpaksuus 150 µm

 - 5 ºC

+ 0 ºC

5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

Pölykuiva, kuluttua

18 h

14 h

6 h

3 h

2 h

Kosketuskuiva, kuluttua

48 h

36 h

17 h

9 h

5 h

Päällemaalattavissa, min. kuluttua

48 h

36 h

17 h

9 h

5 h

Päällemaalattavissa ilman karhennusta, max. kuluttua

2 kk

2 kk

2 kk

1 kk

14 d


Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.
Kiinteäainetilavuus 80 ± 2 tilavuus-%. (ISO 3233)
83 ± 2 paino-%
Tiheys 1,3 kg/l käyttövalmis seos.
Tuotekoodi 008 7510

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman ja pinnan lämpötilan olla yli - 5 ºC, maalin lämpötila yli + 15 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Teräksen pintalämpötilan on oltava vähintään 3 ºC ilman kastepistelämpötilan yläpuolella.
Esikäsittely Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä.
(SFS-EN ISO 12944-4)

Teräspinnat: Puhdistus vähintään esikäsittelyasteeseen St2, paras tulos saavutetaan suihkupuhdistuksella. Jatkuvassa upotusrasituksessa suihkupuhdistus esikäsittelyasteeseen Sa2 tai Sa2½. (SFS-ISO 8501-1)

Vanha maalipinta: Vanha maalipinta karhennetaan esim. hiomalaikalla, hiontapaperilla tai hiekkapesulla.
Pohjamaalaus Temabond WG 200.
Pintamaalaus Temacoat GPL, Temacoat GPL-S MIO, Temacoat GPL-S Primer, Temacoat GS 50, Temacoat RM 40, Temadur, Temathane, Temacryl EA, Temabond WG 300 ja Temabond ST 300.
Maalaus Suurpaineruiskutus tai sively. Komponenttien lämpötiloista riippuen maalia ohennetaan 0 - 10 %. Suurpaineruiskusuutin vertaushalkaisijaltaan 0,013" - 0,019" ja suutinpaine
120 - 180 bar. Hajoituskulma valitaan maalattavan rakenteen muodon mukaan. Sivelymaalauksessa maalia ohennetaan tarpeen mukaan.
Komponenttien sekoittaminen Maali ja kovete sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Kovete lisätään maaliosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoitetaan huolellisesti. Käytä sekoittamiseen Temaspeed Squirrel Mixeria. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja maalipinnan ominaisuuksien heikkenemisen.
Työvälineiden puhdistus Ohenne 1031.
EU VOC -raja-arvo Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 220 g/litra maalia.
Ohennetun maalin (ohennettu 10 tilavuus-%) VOC-määrä on 280 g/l.
Vain teolliseen ja ammattikäyttöön.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä.
KäyttöturvallisuustiedoteKäyttöturvallisuustiedote
Ohenteen KTTOhenteen KTT
Kovetteen KTTKovetteen KTT


Takaisin


 


Muistilista

Muistilistasi on tyhjä

Aina kun näet tämän symbolin ja klikkaat sitä, niin kyseinen kohde siirtyy muistilistallesi.