Tikkurila worldwide

TUOTESELOSTE
26.8.2013

Temaprime AB

 
Tikkurila Industry 9L
TYYPPI Ruosteenestopigmentoitu yksikomponenttinen alkydipohjamaali.
SOVELTUVUUS Lakkabensiiniohenteinen alkydipohjamaali teräspintojen pohjamaalaukseen sisällä ja ulkona. Soveltuu hyvin myös sivelymaalaukseen. Suositellaan erityisesti kenttämaalaukseen sekä alkydimaaleilla maalattujen pintojen korjausmaalaukseen.
KÄYTTÖKOHTEET Teräspinnat.

TEKNISET TIEDOT
Maalaustuoteryhmä 2012 242 Metallipintojen liuoteohenteiset pohjamaalit RL 03...06, 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001 12.1 Alkydipohjamaalit teräsalustalle RL 5...7 (RT-luokitus)
Värisävyt Punaruskea (006 7450) ja harmaa (006 7451).
Kiiltoryhmät Himmeä (5/RT-luokitus)
Riittoisuus

Suositeltavat kalvonpaksuudet

Teoreettinen riittoisuus

kuiva

märkä

 

40 µm

80 µm

13,0 m2/l

60 µm

115 µm

8,7 m2/l


Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu.
Ohenne 1050 ja 1006
Työtapa Suurpaine- tai sivuilmaruiskutus, sively.
Kuivumisajat

Kuivakalvonpaksuus 50 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pölykuiva, kuluttua

4 h

1 h

50 min

Kosketuskuiva, kuluttua

10 h

4 h

3 h

Päällemaalattavissa, kuluttua

48 h

16 h

12 h


Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.
Kiinteäainetilavuus 52 ± 2 tilavuus-%. (ISO 3233)
70 ± 2 paino-%
Tiheys 1,3 kg/l
Tuotekoodi 006 7450 ja 006 7451

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli + 5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Teräksen pintalämpötilan on oltava vähintään 3 ºC ilman kastepistelämpötilan yläpuolella.
Esikäsittely Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. (SFS-EN ISO 12944-4)

Teräspinnat: Harjataan vähintään esikäsittelyasteeseen St2, mieluummin suihkupuhdistetaan esikäsittelyasteeseen Sa2½. (SFS-ISO 8501-1) Mikäli suihkupuhdistus ei ole mahdollista, kylmävalssatuille ohutlevyille suositellaan fosfatointia tartunnan parantamiseksi.

Pohjamaalatut pinnat: Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. Pohjamaalauksen vauriot korjataan. Huomioi pohjamaalin päällemaalausväliaika. (SFS-EN ISO 12944-4)
Pohjamaalaus TEMAPRIME AB.
Pintamaalaus TEMALAC AB, FONTELAC ja FONTECRYL.
Maalaus Suurpaine- tai sivuilmaruiskutus, sively.

Maali on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Maalia ohennetaan suurpaineruiskutuksessa 0 - 10 % ja sivuilmaruisku-tuksessa 20 - 25 %. Suurpaineruiskusuutin vertaushalkaisijaltaan 0,011 " - 0,015" ja suutinpaine 120 - 180 baria. Hajoituskulma valitaan maalattavan rakenteen muodon mukaan.
Työvälineiden puhdistus Ohenne 1050 tai Ohenne 1006.
EU VOC -raja-arvo Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 380 g/litra maalia.
Ohennetun maalin (ohennettu 25 tilavuus-%) VOC-määrä on 469 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä.
KäyttöturvallisuustiedoteKäyttöturvallisuustiedote
Ohenteen KTTOhenteen KTT


Takaisin


 


Muistilista

Muistilistasi on tyhjä

Aina kun näet tämän symbolin ja klikkaat sitä, niin kyseinen kohde siirtyy muistilistallesi.