Tuotteet
Tikkurila

Maalarin Talomaali

Maalarin talomaali 9L
Tuote soveltuu ulkoseiniin
Tuote on himmeä
Tuote on vesiohenteinen
Työväline: ruisku
Työväline: sivellin

Tyyppi

Öljypitoinen akrylaattimaali.


Soveltuvuus

Puupintojen ulkomaalaukseen.


Käyttökohteet

Ulkoseinät, vuorilaudat yms.


Tekniset tiedot


Perusmaalit

A ja C

Värisävyt

Tikkurilan Puutalot ja Facade värikartta.

Värikartat

Puutalot ja Facade värikartta kiviainespinnoille

Kiiltoryhmä

Himmeä (5/RT-luokitus)

Riittoisuus

Sahatulle puupinnalle 4-6 m2/l.
Höylätylle puupinnalle ja ennen maalatulle pinnalle 7-9 m2/l.

Pakkaukset

9 l ja 18 l

Ohenne

Vesi

Työtapa

Sively, levitys maalausharjalla tai ruiskutus.

Korkeapaineruiskutus
-suutin 0,018" - 0,023" eli 0,460 - 0,580 mm.
-ohennemäärä 0 - 10 til. %.

Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %

Kosketuskuiva 1 tunti. Seuraava käsittely 2-4 tunnin kuluttua normaaliolosuhteissa. Alhaisemmassa lämpötilassa ja kostealla säällä kuivumisaika on pidempi.

Säänkestävyys

Hyvä myös teollisuusilmastossa.

Kiinteäainetilavuus

n. 36 %.

Tiheys

n. 1,2 kg/l, ISO 2811

Varastointi

Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET


Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % maalaustyön ja kuivumisen aikana.


Esikäsittely

Maalaamaton pinta:
Puhdista käsittelemätön puupinta mahdollisesta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Pohjusta pinta mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa Valtti Pohjusteella tai Ventti Peruspohjusteella. Suojaa ruostuvat metalliosat, kuten naulankannat, Rostex Super ruosteenestopohjamaalilla. Poista irtoava pihka oksankohdista. Pohjamaalaa pinnat kertaalleen Maalarin Talomaalilla tai Öljypohjalla. Maalaa pinnat 1-2 kertaan Maalarin Talomaalilla.

Ennen maalattu pinta:
Poista aikaisemmin maalatusta puupinnasta irtoava maali kaapimella ja harjaa pinta puhtaaksi teräsharjalla. Pese likaantuneet ja homehtuneet pinnat Tikkurilan Homeenpoisto -liuoksella käyttöohjeen mukaan. Käsittele puupuhtaat pinnat Valtti Pohjusteella tai Ventti Peruspohjusteella ja pohjamaalaa ne kertaalleen Maalarin Talomaalilla tai Öljypohjalla.

Pohjamaalaa aikaisemmin lateksimaalilla maalatut pinnat kertaalleen Maalarin Talomaalilla ja aikaisemmin öljymaalilla maalatut pinnat kertaalleen joko Maalarin Talomaalilla tai Öljypohjalla.


Maalaus

Ensimaalaus:
<br>Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä harjasiveltimellä tai korkeapaineruiskulla. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti.
<br>
<br>Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi.
<br><br>Puussa on
pihkaa ja muita värjääviä uuteaineita erityisesti oksankohdissa, jotka lämpö-
ja kosteusvaihteluiden seurauksena voivat aiheuttaa maalipinnan värjääntymistä
eli läpilyöntejä. Pohjamaalin käyttö vähentää läpilyöntejä.<br>
<br>Huoltomaalaus:
<br>Maalaa pinnat 1-2 kertaan Maalarin Talomaalilla riippuen alustan väripoikkeamasta ja käsiteltävän pinnan kunnosta. Mikäli olet käsitellyt vanhan pinnan suoraan Maalarin Talomaalilla, jo yksikin käsittelykerta saattaa riittää hyväkuntoisen pinnan huoltokäsittelyksi.
<br>


Työvälineiden puhdistus

Pese työvälineet vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.


Hoito-ohjeet

Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa. Pian käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.

Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta likaantunut pinta voidaan puhdistaa Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.


EU VOC -raja-arvo

(cat A/d) max. 130 g/l (2010).
Maalarin Talomaali sisältää VOC max. 130 g/l.


KÄYTTÖTURVALLISUUS


GHS07

Sisältää: 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia. Varoitus. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Vältä sumun/suihkeen hengittämistä. Käytä suojakäsineitä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Sisältää pieniä määriä herkistäviä aineita: 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seosta. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

Käyttöturvallisuustiedote


YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.

Ympäristöseloste


KULJETUS

VAK/ADR: Ei luokiteltu


jha281113/hsa281113/akk250414/252-


Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.

Takaisin