Tuotteet
Tikkurila

Teho Ikkunamaali

Teho Ikkunamaali
Tuote on puolikiiltävä
Tuote on liuoteohenteinen
Työväline: sivellin
Avainlippu

Tyyppi

Alkydiöljymaali.


Soveltuvuus

Uusien ja aikaisemmin maalattujen puupintojen maalaukseen ulkona.


Käyttökohteet

Ikkunanpuitteet, ovet ja karmit.


Tekniset tiedot


Perusmaalit

A ja C

Värisävyt

Valkoista A-perusmaalia voidaan käyttää sellaisenaan tai sävyttää Tikkurilan Puutalot- värikartan mukaan. C-perusmaali on väritöntä ja aina sävytettävä ennen käyttöä. Sävytettyä maalia ei vaihdeta.

Värikartat

Puutalot

Kiiltoryhmä

Puolikiiltävä (3/RT-luokitus)

Riittoisuus

8-10 m2/l.

Pakkaukset

0,9 l, 2,7 l ja 9 l

Ohenne

Alkydiohenne 2010

Työtapa

Sively.

Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %

Maalattu pinta on kuiva noin 24 tunnin kuluttua. Kuivuminen hidastuu paksuissa kalvoissa, ilman lämpötilan laskiessa tai suhteellisen kosteuden ollessa korkea.

Kiinteäainetilavuus

n. 65 % väristä riippuen.

Tiheys

n. 1,2 kg/l väristä riippuen, ISO 2811.

Varastointi

Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET


Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman lämpötilan vähintään +5 °C ja suhteellisen kosteuden alle 80 % maalaustyön ja kuivumisen aikana.


Esikäsittely

Maalaamaton pinta:
Puhdista käsittelemätön puupinta liasta, homeesta ja irtoavista aineksista. Pohjusta pinta Valtti Pohjusteella tai Valtti Akvabasella. Suojaa ruostuvat metalliosat, kuten naulankannat, Rostex Super ruosteenestopohjamaalilla. Poista irtoava pihka oksankohdista.

Ennen maalattu pinta:
Poista irtoava maali ja kitti aikaisemmin maalatulta puupinnalta. Pese aikaisemmin maalatut pinnat Maalipesulla tai tarvittaessa Homeenpoistolla. Hio kiiltävät pinnat himmeiksi ja pyöristä terävät kulmat. Poista hiontapöly. Käsittele puupuhtaat pinnat Valtti Pohjusteella tai Valtti Akvabasella. Kittaa ikkunat ja mahdolliset halkeamat ikkunakitillä (varmistu kitin päällemaalattavuudesta).


Maalaus

Ensimaalaus:
<br>Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. Pohjamaalaa 5 % Alkydiohenteella 2010 ohennetulla Teho Ikkunamaalilla tai Öljypohjalla. Maalaa polyuretaani- ja katalyyttimaalatut ikkunanpuitteet 5 % Alkydiohenteella 2010 ohennetulla Teho Ikkunamaalilla karhennushionnan jälkeen. Maalaa siveltimellä. Pintamaalaa ohentamattomalla Teho Ikkunamaalilla yhden tai mieluiten muutaman vuorokauden kuluttua pohjamaalauksesta. Maalauksen on ulotuttava 1-2 mm lasin päälle.<br><br><p>Puussa on pihkaa ja muita värjääviä uuteaineita
erityisesti oksankohdissa, jotka lämpö- ja kosteusvaihteluiden seurauksena
voivat aiheuttaa maalipinnan värjääntymistä eli läpilyöntejä. </p>


Työvälineiden puhdistus

Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.


Hoito-ohjeet

Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa. Pian käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.

Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta voidaan likaantunut pinta puhdistaa Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.


EU VOC -raja-arvo

(cat A/d) 300g/l(2010). Teho Ikkunamaali sisältää VOC max. 300 g/l.


KÄYTTÖTURVALLISUUS


Haitallinen

Sisältää: Teollisuusbensiiniä, vetykäsitelty raskas (alifaattinen liuotinbensiini) ja tolyylifluanidia SYTTYVÄÄ. TERVEYDELLE HAITALLISTA HENGITETTYNÄ. Vältettävä liuotehöyryn/ruiskutussumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Sisältää etyylimetyyliketoksiimia ja tolyylifluanidia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

Käyttöturvallisuustiedote


YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Toimita tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen ja nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Itsesyttymisvaara! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit tai tuotteen hiontapöly voivat syttyä itsestään. Tällainen jäte on kerättävä erilleen ja säilytettävä vedellä kostutettuna ennen hävitystä, kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava välittömästi.

Ympäristöseloste


KULJETUS

VAK/ADR: 3 III, alle 450 l astiat: vapautettu VAK/ADR säännöksistä korkean viskositeetin takia.


ofl071113/akk110311/hsa061113/566 6001


Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.

Takaisin