Tuotteet
Tikkurila

Finnseco Polytop -pinnoituslaasti

Finnseco polytop -pinnoituslaasti
Tuote soveltuu sokkeliin
Työväline: ruisku
Työväline: teräslasta
Avainlippu

Tyyppi

Polymeerimodifioitu sementtilaasti, joka hidastaa kosteuden ja hiilidioksidin tunkeutumista alla olevaan betoniin.


Soveltuvuus

Puhtaan, esim. hiekkapuhalletun betonin erikoisoikaisulaasti, joka suojaa alla olevaa betonia karbonatisoitumista ja kosteutta vastaan tiivistämällä pintaa sekä muodostaa varsinaiselle pinnoitukselle tasaisen alustan. Soveltuu myös aikaisemmin pinnoittamattomien pesubetonipintojen pintakäsittelyyn.


Käyttökohteet

Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset.


Tekniset tiedot


Värisävyt

Harmaa ja valkoinen. Valkoinen Finnseco Polytop voidaan sävyttää Finnseco-Sävytyspastalla vaaleisiin väreihin.

Riittoisuus

n. 4 kg/m2 (= n. 2 mm kerros)

Raekoko 0 - 0,6 mm.

Pakkaukset

25 kg

Sekoitussuhde

Menekki: n. 1,8 kg/mm/m2 kuivatuotetta tasaisella alustalla (minimikerrosvahvuus on 2 mm). Maksimi kerrosvahvuus yhdellä käsittelykerralla on 5 mm.

Vedetarve: 4,5-5,5 l vettä / 25 kg kuivatuotetta

Työtapa

Ruiskutus laastipumpulla (min. suutinkoko 7 mm) tai levitys teräslastalla.

Seoksen käyttöaika (+20 °C)

n. 30 minuuttia.

Puristuslujuus, N/mm2

Finnseco Polytop harmaa: 35 N/mm²

Finnseco Polytop valkoinen: 30 N/mm²

Taivutusvetolujuus

Finnseco Polytop harmaa: 4,0 N/mm² 

Finnseco Polytop valkoinen: 3,5 N/mm²

Tartuntalujuus (EN 1542)

Finnseco Polytop harmaa: 1,2 N/mm²


Tartuntalujuus (EN 1015-12)

Finnseco Polytop valkoinen: betoniin > 0,3 N/mm²

Kutistuma

n. 0,8 (28 vrk).

Jäädytys-sulatuskestävyys suolarasituksessa

Finnseco Polytop harmaa: 2,0 N/mm²

Tiheys

Valmis seos n. 2-2,1 kg/l

Varastointi

Kuivassa (irti maasta), ei saa kostua.

KÄYTTÖOHJEET


Käsittelyolosuhteet

Ilman, pinnoituslaastin ja alustan lämpötilan on oltava vähintään +5 ºC. Työskentelyä kuumalla ilmalla ja suorassa auringonpaisteessa tulee välttää.


Esikäsittely

Vanha pinnoite tai maali poistetaan hiekkapuhaltamalla. Irtonainen ja vaurioitunut betoni poistetaan ja ruostuneet teräkset piikataan esille ja puhdistetaan ruosteesta vähintään asteeseen St 2. Hionta- ja piikkausjäte poistetaan huolellisesti. Puhdistetut teräkset käsitellään Finnseco-KOR korroosiosuojamaalilla ja tarvittavat paikkaukset tehdään Finnseco korjauslaasteilla työohjeiden mukaisesti.

LAASTIN VALMISTUS
Finnseco Polytop pinnoituslaasti lisätään puhtaaseen veteen (seossuhde 4,5-5,5 l vettä/25 kg) ja sekoitetaan koneellisesti tasalaatuiseksi massaksi, minkä jälkeen sen annetaan vettyä n. 5 minuutin ajan ennen uudelleensekoitusta ja työn aloittamista.

Sävytetty Finnseco Polytop pinnoituslaasti valmistetaan sekoittamalla koneellisesti 25 kilon Valkoinen Finnseco Polytop säkki ja n. 4-4,5 l puhdasta vettä tasalaatuiseksi massaksi. Seokseen lisätään litran purkki Finnseco Sävytyspastaa ja sekoitetaan. Purkkiin lisätään vielä n. puoli litraa vettä, jolla huuhdotaan mahdollisesti purkin pohjalle jäänyt pasta. Huuhteluvesi lisätään massaan ja sekoitetaan. Seoksen annetaan vettyä n. 5 minuutin ajan ennen uudelleensekoitusta ja työn aloittamista. Kaikissa sekoituserissä tulee aina käyttää samaa vesimäärää ja samoja sekoitusaikoja tasaisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.


Pinnoitus

Pinnoitettavaksi tuleva alue kostutetaan huolellisesti 1-2 tuntia ennen työn aloittamista. Kun kostutettu käsiteltävä pinta ei enää kiillä, voidaan pinnoitus aloittaa.
<br>
<br>Ruiskutus
<br>Laasti ruiskutetaan koneellisesti ja tasoitetaan teräs- tai solukumipäällysteisellä hierrinlastalla. Pinta voidaan hiertää kevyesti sienipintaisella hiertimellä 10-40 minuutin kuluttua laastin levityksestä olosuhteiden mukaan.
<br>
<br>Pesubetonipinnoilla laasti harjataan välittömästi ruiskutuksen jälkeen alustaan tiiviisti n. 2-3 mm:n kerrokseksi. Viimeistellään seuraavana päivänä ruiskuttamalla pinnalle ohut laastikerros.
<br>
<br>Lastalevitys
<br>Laasti levitetään käsin teräs- tai solukumipäällysteisellä hierrinlastalla n. 2-3 mm:n paksuiseksi kerrokseksi. Pinta voidaan hiertää kevyesti sienipintaisella hiertimellä 10-40 minuutin kuluttua laastin levityksestä olosuhteiden mukaan.
<br>
<br>HUOMIOITAVAA
<br>Laastia valmistetaan kerrallaan vain niin paljon kuin 30 minuutin aikana voidaan käyttää.
<br>
<br>Asbestia sisältävän alustan käsittelyssä on noudatettava Valtioneuvoston päätöstä asbestityöstä 1380/1994 sekä siihen liittyviä asetuksia 318/2006 ja 863/2010. ja Finnseco Polytop pinnoituslaastipintaa jälkihoidetaan 2-4 vuorokautta puhtaalla vedellä kostuttaen aamuin illoin tapahtuvalla vesisumutuksella.
<br>
<br>Mikäli Finnseco Polytop pintoja ei maalata tai pinnoiteta, valmis pinta suositellaan suojattavaksi Alfasil silikonisuojalla "märkää-märälle" -menetelmällä tuoteselosteen ohjeiden mukaisesti.
<br>


Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä.


KÄYTTÖTURVALLISUUS


Ärsyttävä

Sisältää: sementtiä ÄRSYTTÄÄ HENGITYSELIMIÄ JA IHOA. VAKAVAN SILMÄVAURION VAARA. Vältettävä pölyn hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. HUOM! Käyttövalmiin seoksen pH on korkea, n. 12-13. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote


YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Tyhjät myyntipakkaukset ja kovettunut jäte voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.


KULJETUS

VAK/ADR: ei luokiteltu


jar280212/ome171110/klu280613/001 6353, 001 6354


Yllä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa toimintajärjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.

Takaisin