Lyhyesti
Työohjeet
Tuoteseloste
Värit
Maalilaskuri
Avainlippu
 

Vinha 

Lukuisia tyytyväisiä käyttäjiä

Vinhalla sivelet helposti puolihimmeää, alustan mukaan elävää suojaa niin lauta- kuin hirsipinnoille.  Uusille  tai aiemmin käsitellyille puupinnoille. Vinhalla vaihdat helposti tummaksi kuullotetun puun taas vaaleaan suuntaan.


Tutustu-Ramirent-kampanjaan!

KiiltäväMatta
Tuote soveltuu ulkoseiniinTuote on vesiohenteinenTyöväline: ruiskuTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
10
m2/l

Erinomaista säänkestoa

Vinha on kehitetty puujulkisivuille kestämään  Suomen ääriolosuhteita. Pinta joustaa ja elää alustan ja vuodenaikojen mukaan. Muodostaa vedenkestävän maalipinnan, joka kuitenkin päästää vesihöyryn ulos.

Jättää kauniit puunsyyt näkyviin

Puolihimmeään Vinha-pintaan ei silmä väsy. Puun olemus on läsnä niin lauta- kuin hirsipinnallakin.

Erinomainen huoltomaali

Joustavana sekä hengittävänä tuotteena Vinha on erinomainen huoltomaali ennen kuultavilla tai peittävillä tuotteilla käsitellyille puujulkisivuille.


Tikkurila Oyj TUOTESELOSTE
2.5.2013
(entinen pvm. 1.1.2012)
 

Vinha

TYYPPI Puolihimmeä, vesiohenteinen suoja puupinnoille ulkona. Säilyttää puun luonnollisen pintakuvioinnin. Sideaineena on alkydivahvisteinen akrylaatti. Muodostaa puuta suojaavan vettähylkivän pinnan. vinha peittava suoja puulle
SOVELTUVUUS Soveltuu uusille ja aikaisemmin Vinhalla tai kuullotteilla käsitellyille pinnoille, sahatuille ja höylätyille pinnoille sekä painekyllästetylle puulle. Soveltuu myös teollisesti pohjamaalatuille puupinnoille. Ei sovellu lattioiden käsittelyyn.
KÄYTTÖKOHTEET Ulkoseinät, ikkunanpuitteet, vuorilaudat yms.

TEKNISET TIEDOT
  Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on puolihimmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
10
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012 463 Puujulkisivujen vesiohenteiset peittosuojat RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001 83 Peittävät vesiohenteiset puunsuojat RL 5...7 (RT-luokitus)
Perusmaalit VVA ja VC
Kiiltoryhmä Puolihimmeä (4/RT-luokitus)
Riittoisuus Sahatulle pinnalle 4-6 m2/l.
Höylätylle pinnalle 8-10 m2/l.
Pakkaukset 0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l
Ohenne Vesi
Työtapa

Sively, ruiskutus.


Korkeapaineruiskutus
-suutin 0,018" - 0,023"
-ohennemäärä 0 - 10 til. %.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 % Kosketuskuiva 1 tunti. Seuraava käsittely voidaan tehdä n. 2 tunnin kuluttua. Alhaisemmassa lämpötilassa ja kostealla säällä kuivumisaika on pidempi.
Kemikaalienkestävyys Hyvä myös teollisuusilmastossa.
Kiinteäainetilavuus 30-37 %.
Tiheys 1,1 - 1,2 kg/l, ISO 2811.
Varastointi Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, ilman lämpötilan vähintään +5 °C ja suhteellisen kosteuden alle 80 % maalaustyön ja kuivumisen aikana.
Esikäsittely Puhdista käsittelemätön puupinta mahdollisesta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Pohjusta pinta mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa Valtti Pohjusteella tai Valtti Akvabase -pohjustuspuunsuojalla. Poista aikaisemmin käsitellyltä pinnalta irtoava aines teräsharjalla. Pese homehtuneet ja sinistyneet pinnat Tikkurilan Homeenpoisto-liuoksella käyttöohjeen mukaan. Suojaa puupuhtaat pinnat Valtti Pohjusteella tai Valtti Akvabase-pohjustuspuunsuojalla. Suojaa ruostuvat metalliosat, kuten naulankannat, Rostex Super ruosteenestopohjamaalilla. Eristä oksakohdat Oksalakalla.
Maalaus Sekoita Vinha perusteellisesti ennen käyttöä. Vinha käytetään yleensä sellaisenaan, ohennetaan tarvittaessa vedellä. Levitä siveltimellä tai ruiskulla uusille pinnoille 2 kertaa ja huoltomaalauksessa 1 tai 2 kertaa riippuen alustan väripoikkeamasta sekä käsiteltävien pintojen kunnosta. Käsiteltäessä painekyllästettyä puuta vaaleilla sävyillä, levitä 2-3 kertaa. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä erä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti.

Huoltomaalaus: Vinha voidaan huoltomaalata Vinhalla. Kertamaalaus riittää jos käytetään samaa väriä.

Varmista hirren kunto ja hirsirakenteen toimivuus ennen pintakäsittelyä.  Katso lisätietoa:


www.tikkurila.fi/hirsirakenteissa_huomioitavaa
Työvälineiden puhdistus Pese vedellä. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa. Pian käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.

Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta likaantunut pinta voidaan puhdistaa Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.
EU VOC -raja-arvo (cat A/e) 130g/l(2010)
Vinha sisältää VOC max. 130 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttävä
Ärsyttävä
Sisältää: 2-Oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja sinkkioksidia. IHOKOSKETUS VOI AIHEUTTAA HERKISTYMISTÄ. HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Vältettävä ruiskutussumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Ei saa tyhjentää viemäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Ympäristöseloste
KULJETUS VAK/ADR: ei luokiteltu
jha281210/akk291210/hsa170413/300-

Värit

Vinha-värikartta

Vinha-värikartassa on 30 luonnonläheistä väriä, jotka sopivat maisemaan kaikkina vuodenaikoina. Värien nimet on poimittu kalevalaisesta perinteestä.

Kaunis Talo -lastut

Tikkurilan valmiit ulkomaalauksen väriyhdistelmät helpottavat talosi värien valintaa. Olemme etsineet suomalaisesta väriperinteestä onnistuneimpia esimerkkejä maalatuista julkisivuista ja tehneet avuksesi valmiita ulkoväriyhdistelmiä.

Puutalot-värikartta

Puutalot-värikarttaamme on koottu 120 ulkokäyttöön soveltuvaa väriä. Voit muuttaa talosi ilmettä huomattavasti värejä vaihtamalla. Muista ulkovärejä valitessasi, että värit näyttävät suurella pinnalla luonnon vahvojen värien ympäröiminä vaaleammilta ja kirkkaammilta kuin värikartan pienessä värimallissa harmaalla pohjalla.

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!

Ohjeita

Menekki vaihtelee käsiteltävästä pinnasta ja sen kunnosta riippuen. Imeytymiseen vaikuttavat mm. pinnan karkeus ja puun kuivumisaste sekä huokoisuus. Esimerkiksi pitkään käsittelemättömänä olleeseen hirsipintaan kuluu huomattavasti enemmän puunsuojaa kuin uuden pinnan käsittelyyn.

Menekkiä laskettaessa huomioi, että pyöröhirren menekki on 1.5 kertaa suurempi kuin normaalisti. Huomioi myös nurkkasalvokset pinta-alassa.

Pyöristä ylöspäin

Koska astioiden täyttöaste on yleensä 90 % (sävytysvara), kannattaa litramäärät pyöristää ylöspäin ja varata tuotetta riittävästi, jotta työ ei keskeydy tarpeettomasti ja väristä tulee tasainen.