Tikkurila Oyj TUOTESELOSTE
8.6.2011
(entinen pvm. 1.11.2006)
 

Termal silikonialumiinimaali

TYYPPI Silikonihartsialumiinimaali. Termal silikonialumiinimaali
SOVELTUVUUS Metallipintojen maalaukseen sisällä ja ulkona käyttöohjeen mukaan. Kestää kuumuutta raudan punahehkuun saakka.
KÄYTTÖKOHTEET Metallikalusteet ja -esineet

TEKNISET TIEDOT
  Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
16
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
20
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012 339 Muut liuoteohenteiset pintamaalit sisäkäyttöön
Maalaustarvikeryhmä 2001 54.9 (RT-luokitus)
Värisävyt Alumiini.
Kiiltoryhmä metallinhohtoinen
Riittoisuus 16-20 m2/l.
Pakkaukset 1/10 l, 1/3 l.
Sekoitussuhde Tuotetta ei ohenneta.
Työtapa Sively tai ruiskutus.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 % Pölykuiva n. 10 minuutissa. Käsittelykuiva n. 1/2 tunnin kuluttua normaaliolosuhteissa. Lopullinen kovettuminen 230 °C:ssa 1 tunti.
Kemikaalienkestävyys Kestää lämpötiloja raudan punahehkuun saakka.
Kiinteäainetilavuus 22 %.
Tiheys 1,0 kg/l, ISO 2811
Varastointi Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely Maalaamaton metallipinta:
Puhdista maalaamaton metallipinta liasta ja pölystä. Poista rasvat ja öljy Lakkabensiinillä 1050 tai Maalipesu pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Kuivaa pinta välittömästi.

Ennen maalattu pinta:
Poista ennen maalatuilta pinnoilta irtoava pintakerros kaapimalla ja teräsharjauksella.
Maalaus Sekoita Termal erittäin hyvin ennen käyttöä. Sekoita myös välillä maalauksen aikana. Levitä ohuesti (kuivakalvo 15 µm) siveltimellä tai ruiskulla. Yleensä kertamaalaus riittää. Huom! Tuotteen lopullinen kovettuminen edellyttää kuumentamista 230°C:ssa n. 1 tunnin ajan.
Työvälineiden puhdistus Pese työvälineet Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet Puhdista pinta kevyesti pehmeällä harjalla.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Haitallinen
Haitallinen
Sisältää: Ksyleeniä ja teollisuusbensiiniä, rikitön raskas SYTTYVÄÄ. TERVEYDELLE HAITALLISTA HENGITETTYNÄ JA JOUTUESSAAN IHOLLE. ÄRSYTTÄÄ IHOA. HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Vältettävä liuotehöyryn/ruiskutussumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä. Ei saa tyhjentää viemäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Ympäristöseloste
KULJETUS VAK/ADR 3 III
tip050406/niear130611/pih080611/0067680