Lyhyesti
Työohjeet
Tuoteseloste
Värit
Maalilaskuri
Avainlippu
 

Pika-Teho

Suomen suosituin talomaali

Pika-Teho on öljyä sisältävä vesiohenteinen talomaali puujulkisivuihin sekä vuori- ja räystäslautoihin. Se on ehtinyt ihastuttaa suomalaisia jo vuodesta 1965.Tutustu-Ramirent-kampanjaan!

KiiltäväMatta
Tuote soveltuu ulkoseiniinTuote on vesiohenteinenTyöväline: ruiskuTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
9
m2/l

Erinomainen hinta-laatusuhde

Pika-Teho on vesiohenteinen talomaali uusiin, teollisesti pohjamaalattuihin tai aiemmin vesiohenteisella talomaalilla maalattuihin ulkolaudoituksiin. Sen pitkä kestoikä merkitsee monta huoletonta asumisvuotta talollesi.

Himmeää värinkestoa

Pika-Tehon himmeä kiilto sopii suomalaiseen maisemaan. Himmeästä pinnasta huolimatta Puutalot-värikartan mukaan valitut värit kestävät ja kestävät.

Hyvä tarttuvuus

Pika-Teho tarttuu mainiosti niin uuteen tehdaspohjamaalattuun kuin aiemmin  maalattuunkin pintaan.Tikkurila Oyj TUOTESELOSTE
27.2.2012
(entinen pvm. 27.10.2010)
 

Pika-Teho talomaali

TYYPPI Öljypitoinen akrylaattimaali. Pika-Teho
SOVELTUVUUS Käsittelemättömien, teollisesti pohjamaalattujen tai aikaisemmin puupintojen ulkomaaleilla käsiteltyjen pintojen ulkomaalaukseen.
KÄYTTÖKOHTEET Lautaverhoillut ulkoseinät, vuorilaudat, aidat yms.

TEKNISET TIEDOT
  Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on himmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
9
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012 461 Puujulkisivujen vesiohenteiset dispersiomaalit RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001 35.2 Öljyä sisältävät dispersiotalomaalit (RT-luokitus)
Perusmaalit A ja C
Kiiltoryhmä Himmeä (5/RT-luokitus)
Riittoisuus Sahatulle puupinnalle 4-6 m2/l.
Höylätylle puupinnalle ja ennen maalatulle pinnalle 7-9 m2/l.
Pakkaukset 0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l
Ohenne Vesi
Työtapa Sively harjasiveltimellä tai ruiskutus.

Korkeapaineruiskutus
-suutin 0,018" - 0,023" eli 0,460 - 0,580 mm.
-ohennemäärä 0 - 10 til. %.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 % Kosketuskuiva n. tunnin kuluttua. Seuraava käsittely voidaan tehdä 2-4 tunnin kuluttua normaaliolosuhteissa. Alhaisemmassa lämpötilassa ja kostealla säällä kuivumisaika on pidempi.
Kemikaalienkestävyys Hyvä myös teollisuusilmastossa.
Kiinteäainetilavuus n. 39 %.
Tiheys n. 1,3 kg/l, ISO 2811.
Varastointi Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman lämpötilan vähintään +5 °C ja suhteellisen kosteuden alle 80 % maalaustyön ja kuivumisen aikana.
Esikäsittely Maalaamaton pinta:
Puhdista pinnat liasta ja irtoavasta aineksesta. Pese home pois Tikkurilan Homeenpoisto- tai Tehopesu-liuoksella ohjeen mukaan. Pohjusta pinta mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa Valtti Pohjuste tai Valtti Akvabase pohjustuspuunsuojalla. Suojaa ruostuvat metalliosat, kuten naulankannat, Rostex Super ruosteenestopohjamaalilla. Poista irtoava pihka oksankohdista ja eristä ne Oksalakalla.

Teollisesti pohjamaalatut ja aiemmin maalatut pinnat:
Puhdista pinnat liasta ja irtoavasta aineksesta. Pese home pois Tikkurilan Homeenpoisto- tai Tehopesuliuoksella ohjeen mukaan. Poista aikaisemmin maalatusta puupinnasta irtoava maali kaapimella ja harjaa pinta puhtaaksi teräsharjalla. Käsittele puupuhtaat pinnat Valtti Pohjuste pohjustuspuunsuojalla ja pohjamaalaa ne kertaalleen Ultra Primerilla tai Öljypohjalla.
Maalaus Maalaamaton pinta:
Pohjamaalaa pinnat esikäsittelyjen jälkeen kertaalleen Ultra Primerilla tai Öljypohjalla. Pintamaalaa 1-2 kertaa Pika-Teholla. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti.

Teollisesti pohjamaalatut ja aiemmin maalatut pinnat:
Pohjamaalaa teollisesti pohjamaalatut ja aikaisemmin akrylaattimaalilla maalatut pinnat esikäsittelyjen jälkeen kertaalleen Ultra Primerilla tai Pika-Teholla ja aikaisemmin öljymaalilla maalatut pinnat kertaalleen joko Pika-Teholla tai Öljypohjalla. Maalaa pinnat vielä 1-2 kertaan Pika-Teholla riippuen alustan väripoikkeamasta ja käsiteltävän pinnan kunnosta.

Sekoita maali huolellisesti ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä harjasiveltimellä tai korkeapaineruiskulla. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi.

Huoltomaalaus: Pika-Teho voidaan huoltomaalata Pika-Teholla tai Ultra-sarjan talomaalilla.
Työvälineiden puhdistus Pese työvälineet vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa. Pian käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.

Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta likaantunut pinta voidaan puhdistaa Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla Huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.
EU VOC -raja-arvo (cat A/d) 130g/l(2010)
Pika-Teho sisältää VOC max. 130 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttävä
Ärsyttävä
Sisältää: Oktyyli-isotiatsoliinia ja sinkkioksidia IHOKOSKETUS VOI AIHEUTTAA HERKISTYMISTÄ. HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Vältettävä ruiskutussumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Ei saa tyhjentää viemäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Ympäristöseloste
KULJETUS VAK/ADR ei luokiteltu
jha150208/akk171011/hsa29122011/250-

Värit

Puutalot-värikartta

Puutalot-värikarttaamme on koottu 120 ulkokäyttöön soveltuvaa väriä. Voit muuttaa talosi ilmettä huomattavasti värejä vaihtamalla. Muista ulkovärejä valitessasi, että värit näyttävät suurella pinnalla luonnon vahvojen värien ympäröiminä vaaleammilta ja kirkkaammilta kuin värikartan pienessä värimallissa harmaalla pohjalla.

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!

Ohjeita

Menekki vaihtelee käsiteltävästä pinnasta ja sen kunnosta riippuen. Imeytymiseen vaikuttavat mm. pinnan karkeus ja puun kuivumisaste sekä huokoisuus. Esimerkiksi pitkään käsittelemättömänä olleeseen hirsipintaan kuluu huomattavasti enemmän puunsuojaa kuin uuden pinnan käsittelyyn.

Menekkiä laskettaessa huomioi, että pyöröhirren menekki on 1.5 kertaa suurempi kuin normaalisti. Huomioi myös nurkkasalvokset pinta-alassa.

Pyöristä ylöspäin

Koska astioiden täyttöaste on yleensä 90 % (sävytysvara), kannattaa litramäärät pyöristää ylöspäin ja varata tuotetta riittävästi, jotta työ ei keskeydy tarpeettomasti ja väristä tulee tasainen.