Lyhyesti
Työohjeet
Tuoteseloste
Värit
Maalilaskuri
AvainlippuMED
 

Otex

Tartuntaa vaativiin pintoihin!

Sävytettävä Otex on nopeasti kuivuva, himmeä alkydipohjamaali vaativille pinnoille, joka tarttuu hyvin erilaisiin pintoihin sisällä ja ulkona.

KiiltäväMatta
Tuote soveltuu sisäseiniinTuote soveltuu ulkoseiniinTuote on liuoteohenteinenTyöväline: telaTyöväline: ruiskuTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
8
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
10
m2/l

Soveltuu pohja- ja välimaaliksi

Otex soveltuu pohja- ja välimaaliksi sekä uusille että aikaisemmin maalatuille pinnoille. Otex tarttuu hyvin erikoistartuntaa vaativiin pintoihin kuten lasiin, kaakeliin, lasikuituun, PVC-muoviin, alumiiniin, sinkittyyn peltiin sekä alkydi- ja katalyyttimaalattuihin pintoihin.

Sävytettävä tartuntapohjamaali

Otex voidaan sävyttää Tikkurilan Symphony 2436 värikartan mukaan. Sävytarkkuus ei ole kuitenkaan täydellinen.


Tikkurila Oyj TUOTESELOSTE
7.3.2012
(entinen pvm. 1.10.2009)
 

Otex tartuntapohjamaali

TYYPPI Nopeasti kuivuva alkydipohjainen tartuntapohjamaali. Otex tartuntapohjamaali
SOVELTUVUUS Soveltuu pohja- ja välimaaliksi sekä uusille että aikaisemmin maalatuille pinnoille. Otex tarttuu hyvin erikoistartuntaa vaativiin pintoihin kuten lasiin, kaakeliin, lasikuituun, PVC-muoviin, alumiiniin, sinkittyyn peltiin sekä alkydi-ja katalyyttimaalattuihin pintoihin.
KÄYTTÖKOHTEET Pinnoille, joille tarvitaan tavanomaista parempaa tartuntaa sisätiloissa sekä polyuretaani- ja katalyyttimaalatut ikkunapuitteet ulkona.

TEKNISET TIEDOT
  Tuote soveltuu sisäseiniin Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on täyshimmeä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: tela Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
8
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
10
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012 222 Liuoteohenteiset tartuntapohjamaalit sisäkäyttöön RL 03...05
Maalaustarvikeryhmä 2001 12.9 Muut alkydipohjamaalit (RT-luokitus)
Perusmaalit AP ja C
Värisävyt Voidaan sävyttää Tikkurilan Symphony 2436 värikartan mukaan. Sävytarkkuus ei ole täydellinen.

AP perusmaalia voidaan käyttää sekä valkoisena että sävytettynä (puolet A:n pastamäärästä). C perusmaalia vain sävytettynä.
Kiiltoryhmä Täyshimmeä (6/RT-luokitus)
Riittoisuus 8-10 m2/l.
Pakkaukset Valkoinen: 1/3
Perusmaali AP: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.
Perusmaali C: 0,9 l, 2,7 l, 9 l
Ohenne Ruiskuohenne 1032 ja Lakkabensiini 1050
Työtapa Sively, ruiskutus tai telaus

Korkeapaineruiskutus
- suutin 0,011" - 0,015" eli 0,280 - 0,380 mm.
- ohennemäärä 0-10 til. %
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 % Pölykuiva n. tunnin kuluttua. Hionta ja päällemaalaus voidaan suorittaa seuraavana päivänä.
Kiinteäainetilavuus 48 %.
Tiheys 1,4 kg/l valkoinen, ISO 2811
Varastointi Kestää kylmävarastoinnin ja –kuljetuksen. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.
MED-Sertifikaatti VTT 0809 MED 0348 Otex

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely Maalaamaton pinta:
Puhdista pinta liasta ja pölystä. Käsittele puupuhtaiden pintojen oksakohdat oksalakalla. Pese erikoistartuntaa vaativat pinnat Maalipesu-pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Hio pinta himmeäksi. Poista hiontapöly.

Ennen maalattu pinta:
Pese pinta Maalipesu-pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Hio pinta himmeäksi. Poista hiontapöly.
Maalaus Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa sivellinmaalaukseen Lakkabensiinillä 1050 ja ruiskumaalaukseen Ruiskuohenteella 1032. Levitä siveltimellä, telalla tai ruiskulla.

Otex tasoittuu hyvin, joten hionta on usein tarpeeton. Haluttaessa erittäin sileätä pintaa voidaan hionta suorittaa hienolla kuivahiontapaperilla.
Työvälineiden puhdistus Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet Tarvittaessa aikaisintaan n. 1 kk:n kuluttua maalaamisesta:

Puhdista pinta neutraalilla (pH 6-8) astianpesuliuoksella ja pehmeällä harjalla, pesusienellä tai siivousliinalla. Puhdista erittäin likaiset pinnat heikosti emäksisellä (pH 8-10) pesuliuoksella siivousliinalla tai pesusienellä. Huuhtele pinta huolellisesti.

Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen puhdista pinta kevyesti pehmeällä harjalla tai nihkeällä puhdistusliinalla.
EU VOC -raja-arvo (cat A/i) 500g/l(2010).
Otex sisältää VOC max. 500 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Sisältää: Teollisuusbensiiniä, rikitön raskas (liuotinbensiini, arom. pit. noin 17 %) SYTTYVÄÄ. HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Vältettävä liuotehöyryn/ruiskutussumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Ei saa päästää viemäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Sisältää etyylimetyyliketoksiimia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Toimita tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen ja nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Ympäristöseloste
KULJETUS VAK/ADR: 3, alle 450 l astiat: vapautettu VAK/ADR säännöksistä korkean viskositeetin takia.
tip211211/ktu170809/pih211211/203 s

Värit

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!

Ohjeita

Menekki vaihtelee käsiteltävästä pinnasta ja sen kunnosta riippuen. Imeytymiseen vaikuttavat mm. pinnan karkeus ja puun kuivumisaste sekä huokoisuus. Esimerkiksi pitkään käsittelemättömänä olleeseen hirsipintaan kuluu huomattavasti enemmän puunsuojaa kuin uuden pinnan käsittelyyn.

Menekkiä laskettaessa huomioi, että pyöröhirren menekki on 1.5 kertaa suurempi kuin normaalisti. Huomioi myös nurkkasalvokset pinta-alassa.

Pyöristä ylöspäin

Koska astioiden täyttöaste on yleensä 90 % (sävytysvara), kannattaa litramäärät pyöristää ylöspäin ja varata tuotetta riittävästi, jotta työ ei keskeydy tarpeettomasti ja väristä tulee tasainen.