Lyhyesti
Työohjeet
Tuoteseloste
Värit
Maalilaskuri
Avainlippu
 

Öljypohja

Varmistaa tartunnan

Klassinen pohjamaali luo hyvän tartunnan tehdaspohjamaalatuille ja huonokuntoisillekin lautapinnoille ennen pintamaalausta talomaaleilla. Sävytettävissä.KiiltäväMatta
Tuote soveltuu ulkoseiniinTuote on liuoteohenteinenTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
5
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
10
m2/l

Säästöä maalikustannuksissa

Öljypohja-pohjamaali on sävytettävissä pintamaalin väriseksi, jolloin säästät pintamaalin menekissä. Pintamaalaus sujuu myös nopeammin sivelyn helpottuessa.

Tarttuu varmasti

Tarttuu erinomaisesti tehdaspohjamaalattuun tai ennen öljy- tai vesiohenteisella talomaalilla maalattuun pintaan.

Öljypohjan himmeään pintaan on helppo sivellä pintamaalia.

Puun vedenhylkivyys paranee

Puupuhtaan pinnan maalaus Öljypohja-pohjamaalilla muodostaa vettä hylkivän pinnan, joka estää  veden imeytymisen puuhun. Ennen talvirakentamista kannattaakin tehdaspohjamaalattu pinta vähintään pohjamaalata.


Seinä, aita, julkisivu ja vuorilauta

Karmi ja ovi

Julkisivu, vuorilauta, seinä ja aita

Julkisivu, aita ja seinä

Julkisivu ja seinä

Ikkuna, ikkunanpuitteet, karmi ja ovi

Ikkuna, ikkunanpuitteet ja karmi

Aita, julkisivu, seinä, vuorilauta ja kaide

Aita, julkisivu, seinä ja kaide

Aita, julkisivu ja seinä

Aita ja kaide

Tikkurila Oyj TUOTESELOSTE
27.2.2012
(entinen pvm. 27.9.2011)
 

Öljypohja

TYYPPI Alkydiöljypohjamaali puupuhtaiden puupintojen ulkomaalaukseen. Öljypohja
SOVELTUVUUS Alkydiöljypohjamaali puupuhtaiden puupintojen ulkomaalaukseen ennen pintamaalausta öljy- tai akrylaattimaaleilla. Soveltuu myös aikaisemmin öljymaalilla maalattujen pintojen käsittelyyn.
KÄYTTÖKOHTEET Ulkoseinät, ikkunanpuitteet, kaiteet, aidat.

TEKNISET TIEDOT
  Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on himmeä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
5
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
10
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012 233 Puupintojen liuoteohenteiset pohjamaalit ulkokäyttöön RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001 14.1 (RT-luokitus)
Perusmaalit AP ja C
Värisävyt Valkoinen AP -perusmaali, joka voidaan sävyttää lähelle pintamaalin sävyä. C-perusmaalin väreille käytetään pintamaalin värin sävytystä. Sävy ei ole tarkka.
Kiiltoryhmä Himmeä (5/RT-luokitus)
Riittoisuus Sahatulle pinnalle 5-8 m2/l.
Höylätylle pinnalle 8-10 m2/l.
Pakkaukset 0,9 l, 2,7 l ja 9 l
Ohenne Lakkabensiini 1050
Työtapa Sively.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 % Päällemaalattavissa vuorokauden kuluttua. Kuivumiseen vaikuttavat olosuhteet, alustan imevyys sekä maalikalvonpaksuus.
Kiinteäainetilavuus 56 %
Tiheys 1,4 kg/l, ISO 2811
Varastointi Kestää kylmävarastoinnin. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet Maalattavan pinnan on oltava kuiva eli puun kosteuspitoisuuden on pysyttävä alle 20 %. Maalaustyön ja kuivumisen aikana on ilman lämpötilan oltava vähintään +5°C ja suhteellisen kosteuden alle 80 %
Esikäsittely Maalaamaton pinta:
Puhdista pinta mahdollisesta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Pohjusta pinta mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa Valtti Pohjuste pohjustuspuunsuojalla. Suojaa ruostuvat metalliosat, kuten naulankannat, Rostex Super ruosteenestopohjamaalilla. Poista irtoava pihka oksakohdista ja eristä ne Oksalakalla.

Ennen maalattu pinta:
Poista pinnalta irtoava aines ja nukkaantunut harmaa puupinta kaapimella ja harjaa pinta puhtaaksi teräsharjalla. Pese likaantuneet ja homehtuneet pinnat Tikkurilan Homeenpoistolla tai Tehopesulla käyttöohjeen mukaan. Käsittele puupuhtaat pinnat Valtti Pohjustella.
Maalaus Ensimaalaus:
Sekoita Öljypohja hyvin ja maalaa puupuhtaat pinnat siveltimellä kertaalleen. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti.

Pintamaalaus suositellaan tehtäväksi mahdollisimman pian pohjamaalauskäsittelyn jälkeen, kuitenkin viimeistään 6-10 kk:n kuluttua.
Työvälineiden puhdistus Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.
EU VOC -raja-arvo (cat A/g) 350g/l(2010)
Öljypohja sisältää VOC max. 350 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Haitallinen
Haitallinen
Sisältää: Teollisuusbensiiniä, vetykäsitelty raskas (alifaattinen liuotinbensiini) ja tolyylifluanidia. SYTTYVÄÄ. TERVEYDELLE HAITALLISTA HENGITETTYNÄ. Vältettävä liuotehöyryn hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Sisältää etyylimetyyliketoksiimia, tolyylifluanidia ja kobolttiyhdistettä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Itsesyttymisvaara! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit tai tuotteen hiontapöly voivat syttyä itsestään, joten ne on säilytettävä vedellä kostutettuna ennen hävitystä, kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava välittömästi. Ympäristöseloste
KULJETUS VAK/ADR: 3 III. Alle 450 l astiat vapautettu VAK/ADR-säännöksistä korkean viskositeetin takia.
OFL290409/ome200509/hsa29122011/ 206 6201

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!

Ohjeita

Menekki vaihtelee käsiteltävästä pinnasta ja sen kunnosta riippuen. Imeytymiseen vaikuttavat mm. pinnan karkeus ja puun kuivumisaste sekä huokoisuus. Esimerkiksi pitkään käsittelemättömänä olleeseen hirsipintaan kuluu huomattavasti enemmän puunsuojaa kuin uuden pinnan käsittelyyn.

Menekkiä laskettaessa huomioi, että pyöröhirren menekki on 1.5 kertaa suurempi kuin normaalisti. Huomioi myös nurkkasalvokset pinta-alassa.

Pyöristä ylöspäin

Koska astioiden täyttöaste on yleensä 90 % (sävytysvara), kannattaa litramäärät pyöristää ylöspäin ja varata tuotetta riittävästi, jotta työ ei keskeydy tarpeettomasti ja väristä tulee tasainen.