Tikkurila Oyj TUOTESELOSTE
29.2.2012
(entinen pvm. 27.9.2011)
 

Maalarin Talomaali

TYYPPI Öljypitoinen akrylaattimaali. Maalarin talomaali 9L
SOVELTUVUUS Puupintojen ulkomaalaukseen.
KÄYTTÖKOHTEET Ulkoseinät, vuorilaudat yms.

TEKNISET TIEDOT
  Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on himmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
9
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012 461 Puujulkisivujen vesiohenteiset dispersiomaalit RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001 35.2 Öljyä sisältävät dispersiotalomaalit (RT-luokitus)
Perusmaalit A ja C
Värisävyt Tikkurilan Puutalot ja Facade värikartta.
Kiiltoryhmä Himmeä (5/RT-luokitus)
Riittoisuus Sahatulle puupinnalle 4-6 m2/l.
Höylätylle puupinnalle ja ennen maalatulle pinnalle 7-9 m2/l.
Pakkaukset 9 l, 18 l.
Ohenne Vesi
Työtapa Sively, levitys maalausharjalla tai ruiskutus.

Korkeapaineruiskutus
-suutin 0,018" - 0,023" eli 0,460 - 0,580 mm.
-ohennemäärä 0 - 10 til. %.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 % Kosketuskuiva 1 tunti. Seuraava käsittely 2-4 tunnin kuluttua normaaliolosuhteissa. Alhaisemmassa lämpötilassa ja kostealla säällä kuivumisaika on pidempi.
Säänkestävyys Hyvä myös teollisuusilmastossa.
Kiinteäainetilavuus n. 36 %.
Tiheys n. 1,2 kg/l, ISO 2811
Varastointi Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % maalaustyön ja kuivumisen aikana.
Esikäsittely Maalaamaton pinta:
Puhdista käsittelemätön puupinta mahdollisesta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Pohjusta pinta mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa Valtti Pohjusteella tai Ventti Peruspohjusteella. Suojaa ruostuvat metalliosat, kuten naulankannat, Rostex Super ruosteenestopohjamaalilla. Poista irtoava pihka oksankohdista ja eristä ne Oksalakalla. Pohjamaalaa pinnat kertaalleen Maalarin Talomaalilla tai Öljypohjalla. Maalaa pinnat 1-2 kertaan Maalarin Talomaalilla.

Ennen maalattu pinta:
Poista aikaisemmin maalatusta puupinnasta irtoava maali kaapimella ja harjaa pinta puhtaaksi teräsharjalla. Pese likaantuneet ja homehtuneet pinnat Tikkurilan Homeenpoisto -liuoksella käyttöohjeen mukaan. Käsittele puupuhtaat pinnat Valtti Pohjusteella tai Ventti Peruspohjusteella ja pohjamaalaa ne kertaalleen Maalarin Talomaalilla tai Öljypohjalla.

Pohjamaalaa aikaisemmin lateksimaalilla maalatut pinnat kertaalleen Maalarin Talomaalilla ja aikaisemmin öljymaalilla maalatut pinnat kertaalleen joko Maalarin Talomaalilla tai Öljypohjalla.
Maalaus Ensimaalaus:
Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä harjasiveltimellä tai korkeapaineruiskulla. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti.

Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi.

Huoltomaalaus:
Maalaa pinnat 1-2 kertaan Maalarin Talomaalilla riippuen alustan väripoikkeamasta ja käsiteltävän pinnan kunnosta. Mikäli olet käsitellyt vanhan pinnan suoraan Maalarin Talomaalilla, jo yksikin käsittelykerta saattaa riittää hyväkuntoisen pinnan huoltokäsittelyksi.
Työvälineiden puhdistus Pese työvälineet vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa. Pian käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.

Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta likaantunut pinta voidaan puhdistaa Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.
EU VOC -raja-arvo (cat A/d) max. 130 g/l (2010).
Maalarin Talomaali sisältää VOC max. 130 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttävä
Ärsyttävä
Sisältää: 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja sinkkioksidia IHOKOSKETUS VOI AIHEUTTAA HERKISTYMISTÄ. HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Vältettävä ruiskutussumun hengittämistä. Varottava aineen joutumista iholle. Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Ei saa tyhjentää viemäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Ympäristöseloste
KULJETUS VAK/ADR: Ei luokiteltu
jha080212/hsa29122011/niear080212/252-