Tikkurila Oyj TUOTESELOSTE
1.1.2006
(entinen pvm. 29.8.2005)
 

Lin sisäöljymaali, puolihimmeä

  Valmistus lopetettu
2.1.2011
 

TYYPPI Perinteinen pellavaöljymaali sisäpinnoille. LIN Sisaöljymaali
SOVELTUVUUS Puupintojen sisämaalaus.
KÄYTTÖKOHTEET Uudet ja vanhat puupinnat: seinät, katot, kalusteet, ovet, listat, ikkunanpuitteet.

TEKNISET TIEDOT
  Tuote soveltuu sisäseiniin Tuote soveltuu sisäkattoon Tuote on puolihimmeä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
8
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
12
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012 331 Sisäseinien ja sisäkattojen liuoteohenteiset pintamaalit , 332 Irtokalusteisiin soveltuvat liuoteohenteiset maalit RL 03...05, 333 Kiintokalusteiden liuoteohenteiset pintamaalit RL 03...05 (RT-luokitus)
334 Sisäovien ja ikkunapuitteiden liuoteohenteiset pintamaalit RL 03...05
Maalaustarvikeryhmä 2001 45.4 Alkydikaluste-, ovi- ja ikkunamaalit (RT-luokitus)
Perusmaalit AW ja CW
Värisävyt Valkoista AW-perusmaalia voidaan käyttää sellaisenaan tai sävyttää Vanhan ajan värit -värikartan mukaan. CW-perusmaali on väritöntä ja on aina sävytettävä ennen käyttöä. Sävytettyä maalia ei vaihdeta.
Kiiltoryhmä Puolihimmeä (4/RT-luokitus)
Riittoisuus 8-12 m2/l
Pakkaukset 0,9 l ja 9 l
Ohenne Lakkabensiini 1050 ja Lin-kiiltoöljy
Työtapa Sively
Kovettuminen Päällemaalattavissa aikaisintaan 2 vrk:n kuluttua. Tuote kovettuu ja saavuttaa lopulliset kestävyysominaisuutensa n. 1 kk:ssa normaaliolosuhteissa.
Kiinteäainetilavuus 77 %
Tiheys 1,7 kg/l valkoinen ISO 2811
Varastointi Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Sulje astia huolellisesti seuraavaa käyttöä varten.
Poistumiskuvaus Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely Maalaamaton pinta:
Puhdista uudet pinnat liasta, pölystä ja rasvoista
Ennen maalattu pinta:
Pese vanhat pinnat Maalipesu pesuaineella, huuhdo huolellisesti vedellä ja anna kuivua. Poista irtoava maali kaapimella ja hio koko pinta. Poista hiontapöly.
Asennus Pohjamaalaus:
Pohjamaalaa Lin Sisäöljymaalilla tai Jehulla. Ohenna maalia 5–15 % Lakkabensiinillä. Kittaa kolot tai tasoita pinnat tarvittaessa Öljysilotteella, hio tasoitetut kohdat ja poista hiontapöly. Pohjamaalaa tasoitetut kohdat Lin Sisäöljymaalilla tai Jehulla.
Pintamaalaus:
Sekoita maali hyvin ja maalaa ohuesti tiukkaan hangaten, ettei maalikalvo rypisty. Kun haluat himmeää pintaa, ohenna Lin Sisäöljymaalia tarvittaessa ensimmäiseen sivelyyn 5–10 % ja toiseen sivelyyn korkeintaan 5 % Lakkabensiinillä 1050. Kun haluat kiiltävämpää pintaa, sekoita Lin Sisäöljymaaliin Lin Kiiltoöljyä korkeintaan 20 %. Maalaa 1–2 kertaa. Anna pinnan kuivua vähintään 2 vrk maalausten välillä. Jos maalauskertojen väli on useita viikkoja, hio maalipinta ennen maalausta.
Huoltomaalaus:
Lin Sisäöljymaalilla maalatut pinnat voit huoltomaalata samantyyppisellä maalilla. Katso kohta esikäsittely.
Työvälineiden puhdistus Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet Tarvittaessa aikaisintaan n. 1 kk:n kuluttua maalaamisesta: Puhdista pinta neutraalilla (pH 6-8) astianpesuliuoksella ja pehmeällä harjalla, pesusienellä tai siivousliinalla. Puhdista erittäin likaiset pinnat heikosti emäksisellä (pH 8-10) pesuliuoksella siivousliinalla, pesumopilla tai pesusienellä. Huuhtele pinta huolellisesti. Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen puhdista pinta kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.
Huoltokäsittely Lin Sisäöljymaalilla maalatut pinnat voit huoltomaalata samantyyppisellä maalilla. Katso kohta esikäsittely.
EU VOC -raja-arvo (cat A/b) max. 100 g/l (2010).
Lin Sisäöljymaali sisältää VOC max. 100 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Sisältää: Teollisuusbensiiniä, vetykäsitelty raskas (alifaattinen liuotinbensiini). SYTTYVÄÄ. Vältettävä liuotehöyryn hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Sisältää metyylietyyliketoksiimia ja kobolttioktoaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. HUOM! Itsesyttymisvaara! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit tai tuotteen hiontapöly voivat syttyä itsestään, joten ne on säilytettävä vedellä kostutettuna ennen hävitystä, kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava välittömästi. Ympäristöseloste
KULJETUS VAK/ADR 3 III Alle 450 l astiat: vapautettu VAK/ADR säännöksistä korkean viskositeetin takia.
mit220806/tho270706/als201205/lko050706 404-