Tikkurila worldwide
Tikkurila Oyj TUOTESELOSTE
28.10.2013
(entinen pvm. 2.5.2013)
 

Valtti Akvacolor kuullote

TYYPPI Luonnonöljypohjainen, vesiohenteinen kuullote, jonka sideaineena on kasviöljyalkydi. Se imeytyy hyvin puuhun. Suojaa puuta säärasituksilta hidastaen kosteuden ja auringonvalon vaikutuksia. Valtti Akvacolor-kuullote
SOVELTUVUUS Hirsipinnat, sahatut ja höylätyt puupinnat,  kestopuupinnat ja lämpökäsitellyt puupinnat ulkona käyttöohjeen mukaan.
KÄYTTÖKOHTEET Ulkoseinät ja aidat. Käsittelemättömät tai aikaisemmin kuultokäsitellyt puurakenteet.

TEKNISET TIEDOT
  Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on vesiohenteinen Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
12
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012 481 Puujulkisivujen vesiohenteiset ohutkalvoiset kuullotteet
Maalaustarvikeryhmä 2001 80 Kuultavat vesiohenteiset puunsuojat RL 5...7 (RT-luokitus)
Perusmaalit EP
Värisävyt Käytä tuotetta sävytettynä Tikkurilan Valtti-värikartan mukaan. Lopullinen väri nähdään pinnan kuivuttua.
Värikartat Valtti kuullotteet ja puuöljyt
Kiiltoryhmä ei määriteltävissä
Riittoisuus Sahatulle pinnalle 4-8 m2/l.
Höylätylle- ja hirsipinnalle 8-12 m2/l.
Pakkaukset 0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.
Ohenne Vesi
Työtapa Sively, ruiskutus.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 % Pinta on kosketuskuiva 2-3 tunnin kuluttua. Seuraava käsittely voidaan suorittaa vuorokauden kuluttua. Vältä käsitellyn pinnan mekaanista rasitusta ensimmäisten päivien aikana, koska pinta ei ole vielä tällöin saavuttanut lopullista kovuuttaan.
Kiinteäainetilavuus n. 22 % väristä riippuen.
Tiheys n. 1,0 kg/l, ISO 2811.
Varastointi Suojattava pakkaselta! Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia. Käytä avatun astian sisältö saman maalauskauden aikana, vajaassa astiassa tuotteen ominaisuudet voivat muuttua.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva eli puun kosteuspitoisuuden on oltava alle 20 %. Käsittelyn ja kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja kuullotteen lämpötilan olla vähintään +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Työstöominaisuudet ovat parhaimmillaan tyynellä pilvipoudalla lämpötilan ollessa +10 - +20 ºC.
Esikäsittely Käsittelemätön pinta:
Puhdista käsiteltävä pinta liasta, pölystä ja irtoavasta aineksesta teräs- tai juuriharjalla. Pese homehtuneet pinnat Tikkurilan Homeenpoistolla tai Tehopesulla käyttöohjeen mukaan. Pohjusta pinta mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa Valtti Pohjusteella tai Valtti Akvabasella. Suojaa kasvit Valtti Pohjusteen tai Valtti Akvabasen roiskeilta.

Aiemmin kuultavalla tuotteella käsitelty pinta:
Poista pinnalta irtoava aines ja nukkaantunut harmaa puupinta kaapimella ja/tai teräsharjalla. Puhdista pinta ja pese tarvittaessa Homeenpoistolla tai Tehopesulla. Puupuhtaat pinnat pohjustetaan Valtti Pohjusteella tai Valtti Akvabasella. Jos puun pinnalle jää selvä, kenties kiiltävä kalvo, poista tämä tai ainakin hio huolellisesti.
Maalaus Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävästi sävytettyä Valtti Akvacoloria yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Sekoita Valtti Akvacolor perusteellisesti ennen käyttöä sekä aika ajoin käytön aikana.

Sivele Valtti Akvacoloria tasaisesti ja yhtäjaksoisesti koko hirren tai muutaman laudan pituudelta jatkoskohtien välttämiseksi. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti.

Käsittele pinnat 2 kertaa, höylä- ja hirsipinnat ohuelti. Käytä uuden pinnan suojaukseen aina sävytettyä tuotetta.

Tarkkaile kuullotteen kuntoa ja suorita uusintakäsittely tarvittaessa, kun kuullote alkaa kulua pinnalta. Huoltokäsittelyväliin vaikuttavat mm. kohteen sijainti, ilmansuunnat sekä ilmastorasitukset. Varmista hirren kunto ja hirsirakenteen toimivuus ennen pintakäsittelyä. Katso lisätietoa:

www.tikkurila.fi/hirsirakenteissa_huomioitavaa
Työvälineiden puhdistus Pese työvälineet saippualla (tai vastaavalla pesuaineella) ja huuhdo vedellä. Hieman kovettuneen kuullotteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa. Pian käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla

Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta likaantunut pinta voidaan puhdistaa Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.
EU VOC -raja-arvo (cat A/e) max. 130 g/l (2010).
Valtti Akvacolor sisältää VOC max. 130 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Sisältää kobolttioktoaattia ja 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Itsesyttymisvaara! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit tai tuotteen hiontapöly voivat syttyä itsestään, joten ne on säilytettävä vedellä kostutettuna ennen hävitystä, kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava välittömästi. Ympäristöseloste
KULJETUS VAK/ADR: ei luokiteltu
fliou281013/akk030611/hsa281013/4506404


Takaisin


 


Muistilista

Muistilistasi on tyhjä

Aina kun näet tämän symbolin ja klikkaat sitä, niin kyseinen kohde siirtyy muistilistallesi.