Tikkurila worldwide
Tikkurila Oyj TUOTESELOSTE
2.5.2013
(entinen pvm. 1.1.2012)
 

Valtti Arctic -helmiäiskuullote

TYYPPI Luonnonöljypohjainen, vesiohenteinen helmiäiskuullote, jonka sideaineena on kasviöljyalkydi. Suojaa puuta säärasituksilta hidastaen kosteuden imeytymistä puuhun ja auringonvalon vaikutuksia. Valtti Arctic
SOVELTUVUUS Hirsipinnat, sahatut ja höylätyt puupinnat,  kestopuupinnat ja lämpökäsitellyt puupinnat ulkona käyttöohjeen mukaan.
KÄYTTÖKOHTEET Ulkoseinät, aidat ja miljöörakentaminen. käsittelemättömät tai aikaisemmin kuultokäsitellyt puurakenteet.

TEKNISET TIEDOT
  Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on vesiohenteinen Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
12
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012 481 Puujulkisivujen vesiohenteiset ohutkalvoiset kuullotteet
Maalaustarvikeryhmä 2001 80 Kuultavat vesiohenteiset puunsuojat RL 5...7 (RT-luokitus)
Perusmaalit EP
Värisävyt Käytä tuotetta sävytettynä Tikkurilan Arctic-värikartan mukaan. Lopullinen väri nähdään pinnan kuivuttua.
Värikartat Arctic
Kiiltoryhmä ei määriteltävissä
Riittoisuus Sahatulle pinnalle 4-8 m2/l.
Höylätylle- ja hirsipinnalle 8-12 m2/l.
Pakkaukset 0,9 l, 2,7 l, 9 l .
Ohenne Vesi
Työtapa Sively.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 % Pinta on kosketuskuiva 2-3 tunnin kuluttua. Seuraava käsittely voidaan suorittaa vuorokauden kuluttua. Vältä käsitellyn pinnan mekaanista rasitusta ensimmäisten päivien aikana, koska pinta ei ole vielä tällöin saavuttanut lopullista kovuuttaan.
Kiinteäainetilavuus n. 26 % väristä riippuen.
Tiheys n. 1,0 kg/l, ISO 2811.
Varastointi Suojattava pakkaselta! Sulje avattu pakkaus huolellisesti. Käytä avatun astian sisältö saman maalauskauden aikana, vajaassa astiassa tuotteen ominaisuudet voivat muuttua.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva eli puun kosteuspitoisuuden on oltava alle 20 %. Käsittelyn ja kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja kuullotteen lämpötilan olla vähintään +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Työstöominaisuudet ovat parhaimmillaan tyynellä pilvipoudalla lämpötilan ollessa +10 - +20 ºC.
Esikäsittely Käsittelemätön pinta:
Puhdista käsiteltävä pinta liasta, pölystä ja irtoavasta aineksesta teräs- tai juuriharjalla. Pese homehtuneet pinnat Tikkurilan Homeenpoistolla tai Tehopesulla käyttöohjeen mukaan. Pohjusta pinta mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa Valtti Pohjusteella tai Valtti Akvabasella. Suojaa kasvit Valtti Pohjusteen tai Valtti Akvabasen roiskeilta.

Aiemmin puunsuojalla käsitelty pinta:
Poista pinnalta irtoava aines ja nukkaantunut harmaa puupinta kaapimella ja/tai teräsharjalla. Puhdista pinta ja pese tarvittaessa Homeenpoistolla tai Tehopesulla. Puupuhtaat pinnat pohjustetaan Valtti Pohjusteella tai Valtti Akvabasella. Jos puun pinnalle jää selvä, kenties kiiltävä kalvo, poista tämä tai ainakin hio huolellisesti.
Maalaus Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävästi sävytettyä Valtti Arcticia yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Sekoita Valtti Arctic perusteellisesti ennen käyttöä sekä aika ajoin käytön aikana.

Sivele Valtti Arcticia tasaisesti ja yhtäjaksoisesti koko hirren tai muutaman laudan pituudelta jatkoskohtien välttämiseksi. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti.

Käsittele pinnat 2 kertaa, höylä- ja hirsipinnat ohuelti. Käytä uuden pinnan suojaukseen aina sävytettyä tuotetta.

Tarkkaile käsitellyn pinnan kuntoa ja suorita uusintakäsittely tarvittaessa, kun käsittely alkaa kulua pinnalta. Huoltokäsittelyväliin vaikuttavat mm. kohteen sijainti, ilmansuunnat sekä ilmastorasitukset. Varmista hirren kunto ja hirsirakenteen toimivuus ennen pintakäsittelyä. Katso lisätietoa:

www.tikkurila.fi/hirsirakenteissa_huomioitavaa
Työvälineiden puhdistus Pese työvälineet saippualla (tai vastaavalla pesuaineella) ja huuhdo vedellä. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa. Pian käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.

Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta likaantunut pinta voidaan puhdistaa Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.
EU VOC -raja-arvo (cat A/e) max.130 g/l (2010).
Valtti Arctic sisältää VOC max. 130 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Itsesyttymisvaara! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit tai tuotteen hiontapöly voivat syttyä itsestään, joten ne on säilytettävä vedellä kostutettuna ennen hävitystä, kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava välittömästi.
KULJETUS VAK/ADR: Ei luokiteltu
ahopi14122010/hsa170413/ome021009/5966404


Takaisin


 


Muistilista

Muistilistasi on tyhjä

Aina kun näet tämän symbolin ja klikkaat sitä, niin kyseinen kohde siirtyy muistilistallesi.