Tikkurila worldwide
Tikkurila Oyj TUOTESELOSTE
27.2.2012
(entinen pvm. 1.1.2012)
 

Valtti Pohjuste

TYYPPI Öljypitoinen, väritön, alustaan imeytyvä pohjustusaine ulkopuupinnoille. Valtti Pohjuste imeytyy puuhun hidastaen kosteuden imeytymistä ja siten homekasvuston leviämistä käsitellyllä pinnalla. Valtti Pohjuste
SOVELTUVUUS Puutavaran ja puurakenteiden suojaaminen ja pohjustus ennen pintakäsittelyä. Soveltuu hirren, sahatun ja höylätyn puun, lämpökäsitellyn puun ja kestopuun pohjustukseen ennen pintakäsittelyä. Väritön pohjuste ei suojaa puupintaa auringonvalolta, siksi pintakäsittely kannattaa tehdä mahdollisimman pian.
KÄYTTÖKOHTEET Kaikki kuultokäsiteltävät tai peittomaalattavat puurakenteet (paitsi puuöljyillä ja punamultamaaleilla käsiteltävät pinnat).

TEKNISET TIEDOT
  Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
10
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012 142 Liuoteohenteiset pohjusteet ulkokäyttöön
Maalaustarvikeryhmä 2001 85 Kalvoa muodostamattomat liuoteohenteiset pohjusteet RL 5...7 (RT-luokitus)
Värisävyt Väritön.
Riittoisuus Sahatulle pinnalle 4-5 m2/l. Höylätylle pinnalle 8-10 m2/l.
Pakkaukset 0,9 l, 2,7 l ja 9 l.
Sekoitussuhde Käytetään ohentamattomana.
Työtapa Sively, ruiskutus, upotus.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 % Kosketuskuiva n. 1/2 tunnin kuluttua. Pintakäsittely voidaan suorittaa vuorokauden kuluttua.
Kiinteäainetilavuus 15 %.
Tiheys n. 0,8 kg/l, ISO 2811.
Varastointi Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva. Käsittelyn ja kuivumisen aikana pitää ilman lämpötilan olla vähintään +5 °C ja suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely Puhdista käsiteltävä pinta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Käytä tarvittaessa Tikkurilan Homeenpoistoa tai Tehopesua. Suojaa muut pinnat ja kasvit Valtti Pohjusteen roiskeilta.
Käsittely Käsittele puupinnat Valtti Pohjusteella mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa. Levitä Valtti Pohjustetta runsaasti siveltimellä, ruiskulla tai upottamalla.

Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti.

Tee lopullinen pintakäsittely mahdollisimman pian Jos pintakäsittely viivästyy talven yli, suosittelemme uutta pohjustusta ennen pintakäsittelyä.

Ruiskutettaessa suojaa muut pinnat roiskeilta.
Työvälineiden puhdistus Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Haitallinen
Haitallinen
Sisältää: Teollisuusbensiiniä, vetykäsitelty raskas (alifaattinen liuotinbensiini), ja 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia. SYTTYVÄÄ. HAITALLISTA: VOI AIHEUTTAA KEUHKOVAURION NIELTÄESSÄ. IHOKOSKETUS VOI AIHEUTTAA HERKISTYMISTÄ. Vältettävä liuotehöyryn /ruiskutussumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Itsesyttymisvaara! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit, tuotteen hiontapöly tai ruiskumaalauksessa syntynyt ohiruiskutusjäte voivat syttyä itsestään. Tällainen jäte on kerättävä erilleen ja säilytettävä vedellä kostutettuna ennen hävitystä, kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava välittömästi. Ympäristöseloste
KULJETUS VAK/ADR: 3 III
ivk301111/hsa051211/akk051211/005 0500


Takaisin


 


Muistilista

Muistilistasi on tyhjä

Aina kun näet tämän symbolin ja klikkaat sitä, niin kyseinen kohde siirtyy muistilistallesi.