Lyhyesti
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvatiedote
Avainlippu
 

Valtti Pohjuste

Puuhun imeytyvä suoja-aine

Öljypitoinen, väritön Valtti Pohjuste imeytyy puuhun ja tekee käsittelemättömästä puusta vettä hylkivän. Valtti Pohjuste parantaa pintamaalin tarttuvuutta sekä puhtaanapysyvyyttä.


Työväline: ruiskuTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
10
m2/l

Estää homekasvuston leviämistä

Valtti Pohjuste on väritön, syvälle puuhun imeytyvä suoja-aine, joka tekee pinnasta vettä hylkivän ja hidastaen kosteuden imeytymistä ja siten homekasvuston leviämistä käsitellyllä pinnalla.

Helpottaa pintamaalausta

Valtti Pohjuste parantaa pintamaalin tarttuvuutta sekä puhtaanapysyvyyttä. Pohjustetut lautapinnat voidaan käsitellä joko Tikkurilan talomaaleilla, Vinhalla tai Valtti-kuullotteilla, hirsipinnat Valtti-kuullotteilla tai Vinhalla.

Kosketuskuiva puolen tunnin kuluttua

Valtti Pohjuste on kosketuskuiva jo noin 1/2 tunnin kuluttua. Pintakäsittely voidaan suorittaa vuorokauden kuivumisen jälkeen.


TUOTESELOSTE
27.2.2012
(entinen pvm. 1.1.2012)
 

Valtti Pohjuste

TYYPPI
Öljypitoinen, väritön, alustaan imeytyvä pohjustusaine ulkopuupinnoille. Valtti Pohjuste imeytyy puuhun hidastaen kosteuden imeytymistä ja siten homekasvuston leviämistä käsitellyllä pinnalla.
SOVELTUVUUS
Puutavaran ja puurakenteiden suojaaminen ja pohjustus ennen pintakäsittelyä. Soveltuu hirren, sahatun ja höylätyn puun, lämpökäsitellyn puun ja kestopuun pohjustukseen ennen pintakäsittelyä. Väritön pohjuste ei suojaa puupintaa auringonvalolta, siksi pintakäsittely kannattaa tehdä mahdollisimman pian.
KÄYTTÖKOHTEET
Kaikki kuultokäsiteltävät tai peittomaalattavat puurakenteet (paitsi puuöljyillä ja punamultamaaleilla käsiteltävät pinnat).

TEKNISET TIEDOT
Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
10
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
142 Liuoteohenteiset pohjusteet ulkokäyttöön
Maalaustarvikeryhmä 2001
85 Kalvoa muodostamattomat liuoteohenteiset pohjusteet RL 5...7 (RT-luokitus)
Värisävyt
Väritön.
Riittoisuus
Sahatulle pinnalle 4-5 m2/l. Höylätylle pinnalle 8-10 m2/l.
Pakkaukset
0,9 l, 2,7 l ja 9 l.
Sekoitussuhde
Käytetään ohentamattomana.
Työtapa
Sively, ruiskutus, upotus.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Kosketuskuiva n. 1/2 tunnin kuluttua. Pintakäsittely voidaan suorittaa vuorokauden kuluttua.
Kiinteäainetilavuus
15 %.
Tiheys
n. 0,8 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva. Käsittelyn ja kuivumisen aikana pitää ilman lämpötilan olla vähintään +5 °C ja suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Puhdista käsiteltävä pinta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Käytä tarvittaessa Tikkurilan Homeenpoistoa tai Tehopesua. Suojaa muut pinnat ja kasvit Valtti Pohjusteen roiskeilta.
Käsittely
Käsittele puupinnat Valtti Pohjusteella mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa. Levitä Valtti Pohjustetta runsaasti siveltimellä, ruiskulla tai upottamalla.

Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti.

Tee lopullinen pintakäsittely mahdollisimman pian Jos pintakäsittely viivästyy talven yli, suosittelemme uutta pohjustusta ennen pintakäsittelyä.

Ruiskutettaessa suojaa muut pinnat roiskeilta.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Haitallinen
Haitallinen
Sisältää: Teollisuusbensiiniä, vetykäsitelty raskas (alifaattinen liuotinbensiini), ja 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia. SYTTYVÄÄ. HAITALLISTA: VOI AIHEUTTAA KEUHKOVAURION NIELTÄESSÄ. IHOKOSKETUS VOI AIHEUTTAA HERKISTYMISTÄ. Vältettävä liuotehöyryn /ruiskutussumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Itsesyttymisvaara! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit, tuotteen hiontapöly tai ruiskumaalauksessa syntynyt ohiruiskutusjäte voivat syttyä itsestään. Tällainen jäte on kerättävä erilleen ja säilytettävä vedellä kostutettuna ennen hävitystä, kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava välittömästi. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR: 3 III
ivk301111/hsa051211/akk051211/005 0500

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!