Tikkurila worldwide

Tikkurila Oyj TUOTESELOSTE
1.8.2013

Temaclad SC 50

 
Tikkurila Industry 10L
TYYPPI Kaksikomponenttinen, puolikiiltävä, korroosionestopigmentoitu akryylipolyuretaanimaali, jonka kovettaja on alifaattinen isosyanaatti.
SOVELTUVUUS Korroosionestopigmentoituna soveltuu käytettäväksi teräs-, alumiini- ja sinkkipinnoilla ilman pohjamaalia, eli ns. yksikerrosmaalina. Ei suositella upotusrasitukseen.
KÄYTTÖKOHTEET Soveltuu kaupunki-, meri- ja teollisuusilmastoon. Voidaan käyttää myös pintamaalina esim. epoksi/epoksipolyuretaaniyhdistelmissä.

TEKNISET TIEDOT
Maalaustuoteryhmä 2012 454 Peltikattojen ja metallipintojen 2-komponenttiset liuoteohenteiset maalit RL 11...14, 456 PVC-pinnoitettujen teräsohutlevyjen liuoteohenteiset huoltomaalit RL 11...13 (RT-luokitus)
458 PUR-, polyesteri- ja akryylipinnoitettujen teräsohutlevyjen liuoteohenteiset huoltomaalit RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001 51.3 Polyuretaanimaalit RL 3...8 (RT-luokitus)
Ominaisuudet Hyvät puhdistusominaisuudet. Erinomainen värin ja kiillon säilyvyys. Kova ja kulutusta kestävä pinta.
Värisävyt RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värikartat. .Tuote kuuluu TEMASPEED-sävytysjärjestelmään
Kiiltoryhmät Puolikiiltävä (3/RT-luokitus)
Riittoisuus

Suositeltavat kalvonpaksuudet

Teoreettinen riittoisuus

kuiva

märkä

 

50 µm

90 µm

11,0 m2/l

80 µm

145 µm

6,9 m2/l


Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu.
Ohenne 1048 ja 1067
Sekoitussuhde Maali 9 tilavuusosaa 572-s
Kovete 1 tilavuusosa 008 7615
Työtapa Suurpaineruiskutus (suuret pinnat) ja sively (pienet pinnat).
Seoksen käyttöaika (+23 °C) 4 h
Kuivumisajat

Kuivakalvonpaksuus 50 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pölykuiva, kuluttua

3 h

2 h

1 h

45 min

Kosketuskuiva, kuluttua

9 h

6 h

3 h

2 h

Päällemaalattavissa, kuluttua

30 h

24 h

12 h

8 h


Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.
Kiinteäainetilavuus 55 ± 2 tilavuus-%. (ISO 3233)
69 ± 2 paino-%
Tiheys 1,3 ± 0,1 kg/l käyttövalmis seos
Tuotekoodi 572-sarja

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Alustan pintalämpötilan on oltava yli 0 °C ja vähintään 3 ºC ilman kastepistelämpötilan yläpuolella. Maalin lämpötilan on oltava yli + 15 °C käytön aikana. Maalausta ei suositella, jos alustan lämpötila on yli + 50 °C. Maalaustyön ja kuivumisen aikana on oltava kunnollinen ilmanvaihto. Kondensoituminen maalaustyön tai kuivumisen aikana voi aiheuttaa maalipinnan himmenemistä sekä heikentää pinnan laatua.
Esikäsittely Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. (SFS-EN ISO 12944-4)

Teräspinnat: Suihkupuhdistetaan esikäsittelyasteeseen Sa2½. (SFS-ISO 8501-1) Mikäli suihkupuhdistus ei ole mahdollista, kylmävalssatuille ohutlevyille suositellaan fosfatointia tartunnan parantamiseksi.

Sinkkipinnat: Pinnat pyyhkäisysuihkupuhdistetaan (SaS) siten, että pinta on kauttaaltaan tasaisen karhea. Puhallusmateriaalina käytetään esim. puhdasta, kuivaa kvartsihiekkaa. (SFS 5873) Mikäli pyyhkäisysuihkupuhdistus ei ole mahdollista, pinnat karhennetaan hiomalla. Sinkityt ohutlevypinnat pestään PANSSARIPESU -pesuaineella.

Alumiinipinnat: Pinnat pyyhkäisysuihkupuhdistetaan (SaS) siten, että pinta on kauttaaltaan tasaisen karhea. Puhallusmateriaalina käytetään ei-metallisia materiaaleja. (SFS 5873) Mikäli pyyhkäisysuihkupuhdistus ei ole mahdollista, pinnat karhennetaan hiomalla tai pestään emäksisellä MAALIPESU -pesuaineella.

Pohjamaalatut pinnat: Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. Hilseilevä ja huonosti kiinni oleva maali poistetaan .Pohjamaalauksen vauriot korjataan. Huomioi pohjamaalin päällemaalausväliaika. (SFS-EN ISO 12944-4)

Aikaisemmin alkydimaalilla maalatut sekä muovipinnoitetut (ei PVDF) pinnat: Ruoste / valkoruoste poistetaan hiomalla tai teräsharjaamalla esikäsittelyasteeseen St2. Kovat ja kiiltävät maalipinnat hiotaan himmeiksi. Hiontapöly, öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan PANSSARIPESU -pesuaineella tuoteselosteen ohjeiden mukaan.
Pohjamaalaus Temaprime EE tai Temacoat GF. Voidaan käyttää myös ilman pohjamaalausta.
Pintamaalaus Temaclad SC 50.
Maalaus

Suurpaineruiskutus (suuret pinnat) ja sively (pienet pinnat). Komponenttien (maali, kovete, ohenne) lämpötiloista ja maalaustavasta riippuen maalia ohennetaan 0–10 %. Suurpaineruiskusuutin vertaushalkaisijaltaan 0,011"–0,015" ja suutinpaine 120–160 bar. Hajoituskulma valitaan maalattavan rakenteen muodon mukaan.


Sivelymaalauksessa maalia ohennetaan tarpeen mukaan.
Komponenttien sekoittaminen Maali ja kovete sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Kovete lisätään maaliosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoitetaan huolellisesti. Koneellista sekoitusta suositellaan. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja maalipinnan ominaisuuksien heikkenemisen.
Työvälineiden puhdistus Ohenne 1048 tai 1067.
EU VOC -raja-arvo Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä 420 g/litra maalia (seos).
Ohennetun maalin (ohennettu 10 til.% ) VOC-määrä on 460 g/l
Vain ammattikäyttöön.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä.
KäyttöturvatiedoteTEMACLAD SC 50 [FI-FIN]
Ohenteen KTTOHENNE 1048 [FI-FIN]
Kovetteen KTTKOVETE 008 7615 [FI-FIN]


Takaisin


 


Muistilista

Muistilistasi on tyhjä

Aina kun näet tämän symbolin ja klikkaat sitä, niin kyseinen kohde siirtyy muistilistallesi.