TUOTESELOSTE
1.8.2013

Temaclad SC 50

 
Tikkurila Industry 9L
TYYPPI
Kaksikomponenttinen, puolikiiltävä, korroosionestopigmentoitu akryylipolyuretaanimaali, jonka kovettaja on alifaattinen isosyanaatti.
SOVELTUVUUS
Korroosionestopigmentoituna soveltuu käytettäväksi teräs-, alumiini- ja sinkkipinnoilla ilman pohjamaalia, eli ns. yksikerrosmaalina. Ei suositella upotusrasitukseen.
KÄYTTÖKOHTEET
Soveltuu kaupunki-, meri- ja teollisuusilmastoon. Voidaan käyttää myös pintamaalina esim. epoksi/epoksipolyuretaaniyhdistelmissä.

TEKNISET TIEDOT
Maalaustuoteryhmä 2012
454 Peltikattojen ja metallipintojen 2-komponenttiset liuoteohenteiset maalit RL 11...14, 456 PVC-pinnoitettujen teräsohutlevyjen liuoteohenteiset huoltomaalit RL 11...13 (RT-luokitus)
458 PUR-, polyesteri- ja akryylipinnoitettujen teräsohutlevyjen liuoteohenteiset huoltomaalit RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001
51.3 Polyuretaanimaalit RL 3...8 (RT-luokitus)
Ominaisuudet
Hyvät puhdistusominaisuudet. Erinomainen värin ja kiillon säilyvyys. Kova ja kulutusta kestävä pinta.
Värisävyt
RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värikartat. .Tuote kuuluu TEMASPEED-sävytysjärjestelmään
Kiiltoryhmät
Puolikiiltävä (3/RT-luokitus)
Riittoisuus

Suositeltavat kalvonpaksuudet

Teoreettinen riittoisuus

kuiva

märkä

 

50 µm

90 µm

11,0 m2/l

80 µm

145 µm

6,9 m2/l


Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu.
Ohenne
1048 ja 1067
Sekoitussuhde
Maali 9 tilavuusosaa 572-s
Kovete 1 tilavuusosa 008 7615
Työtapa
Suurpaineruiskutus (suuret pinnat) ja sively (pienet pinnat).
Seoksen käyttöaika (+23 °C)
4 h
Kuivumisajat

Kuivakalvonpaksuus 50 µm

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pölykuiva, kuluttua

3 h

2 h

1 h

45 min

Kosketuskuiva, kuluttua

9 h

6 h

3 h

2 h

Päällemaalattavissa, kuluttua

30 h

24 h

12 h

8 h


Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.
Kiinteäainetilavuus
55 ± 2 tilavuus-%. (ISO 3233)
69 ± 2 paino-%
Tiheys
1,3 ± 0,1 kg/l käyttövalmis seos
Tuotekoodi
572-sarja

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Alustan pintalämpötilan on oltava yli 0 °C ja vähintään 3 ºC ilman kastepistelämpötilan yläpuolella. Maalin lämpötilan on oltava yli + 15 °C käytön aikana. Maalausta ei suositella, jos alustan lämpötila on yli + 50 °C. Maalaustyön ja kuivumisen aikana on oltava kunnollinen ilmanvaihto. Kondensoituminen maalaustyön tai kuivumisen aikana voi aiheuttaa maalipinnan himmenemistä sekä heikentää pinnan laatua.
Esikäsittely
Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. (SFS-EN ISO 12944-4)

Teräspinnat: Suihkupuhdistetaan esikäsittelyasteeseen Sa2½. (SFS-ISO 8501-1) Mikäli suihkupuhdistus ei ole mahdollista, kylmävalssatuille ohutlevyille suositellaan fosfatointia tartunnan parantamiseksi.

Sinkkipinnat: Pinnat pyyhkäisysuihkupuhdistetaan (SaS) siten, että pinta on kauttaaltaan tasaisen karhea. Puhallusmateriaalina käytetään esim. puhdasta, kuivaa kvartsihiekkaa. (SFS 5873) Mikäli pyyhkäisysuihkupuhdistus ei ole mahdollista, pinnat karhennetaan hiomalla. Sinkityt ohutlevypinnat pestään PANSSARIPESU -pesuaineella.

Alumiinipinnat: Pinnat pyyhkäisysuihkupuhdistetaan (SaS) siten, että pinta on kauttaaltaan tasaisen karhea. Puhallusmateriaalina käytetään ei-metallisia materiaaleja. (SFS 5873) Mikäli pyyhkäisysuihkupuhdistus ei ole mahdollista, pinnat karhennetaan hiomalla tai pestään emäksisellä MAALIPESU -pesuaineella.

Pohjamaalatut pinnat: Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. Hilseilevä ja huonosti kiinni oleva maali poistetaan .Pohjamaalauksen vauriot korjataan. Huomioi pohjamaalin päällemaalausväliaika. (SFS-EN ISO 12944-4)

Aikaisemmin alkydimaalilla maalatut sekä muovipinnoitetut (ei PVDF) pinnat: Ruoste / valkoruoste poistetaan hiomalla tai teräsharjaamalla esikäsittelyasteeseen St2. Kovat ja kiiltävät maalipinnat hiotaan himmeiksi. Hiontapöly, öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan PANSSARIPESU -pesuaineella tuoteselosteen ohjeiden mukaan.
Pohjamaalaus
Temaprime EE tai Temacoat GF. Voidaan käyttää myös ilman pohjamaalausta.
Pintamaalaus
Temaclad SC 50.
Maalaus

Suurpaineruiskutus (suuret pinnat) ja sively (pienet pinnat). Komponenttien (maali, kovete, ohenne) lämpötiloista ja maalaustavasta riippuen maalia ohennetaan 0–10 %. Suurpaineruiskusuutin vertaushalkaisijaltaan 0,011"–0,015" ja suutinpaine 120–160 bar. Hajoituskulma valitaan maalattavan rakenteen muodon mukaan.


Sivelymaalauksessa maalia ohennetaan tarpeen mukaan.
Komponenttien sekoittaminen
Maali ja kovete sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Kovete lisätään maaliosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoitetaan huolellisesti. Koneellista sekoitusta suositellaan. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja maalipinnan ominaisuuksien heikkenemisen.
Työvälineiden puhdistus
Ohenne 1048 tai 1067.
EU VOC -raja-arvo
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä 420 g/litra maalia (seos).
Ohennetun maalin (ohennettu 10 til.% ) VOC-määrä on 460 g/l
Vain ammattikäyttöön.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä.
Käyttöturvatiedote
TEMACLAD SC 50 [FI-FIN]
Ohenteen KTT
OHENNE 1048 [FI-FIN]