MED (Marine equipment directive) -tuotteet

Risteilyaluksissa käytettävien sisutusmateriaalien tulee täyttää YK:n alaisen merenkulkujärjestön IMO:n (International Maritime Organization) paloturvallisuuteen liittyvät vaatimukset. Mikäli alus purjehtii Euroopan Unionin lipun alla, tuotteen tulee olla EU:n laivavarustedirektiivin (Marine Equipment Directive) mukaisesti MED-hyväksytty. Samalla myös yrityksen laatujärjestelmä arvioidaan säännöllisesti ulkopuolisen laatujärjestelmätarkastajan toimesta.


Maalituotteiden osalta tämä tarkoittaa, että tuotteelle on tehty liekinleviämistesti sekä arvioitu siitä syntyvien savu- ja palokaasujen myrkyllisyys.Testin läpäisseet maalituotteet ovat siis hitaasti liekkiä levittäviä eivätkä luovuta myrkyllisiä savu- tai palokaasuja.
MED-hyväksyttyjä tuotteita voidaan käyttää laivojen sisätiloihin tulevien kalusteiden ja muiden pintojen maalaukseen. Hyväksynnän saanut tuote merkitään ruorimerkillä, joka sijoitetaan joko etikettiin tai suoraan maalipurkin kylkeen. Pystyäksemme palvelemaan paremmin suunnittelutoimistoja sekä laivanvaruste- ja laivasisustusyrityksiä olemme testauttaneet laivavarustedirektiivin mukaisesti kattavan ja monipuolisen tuotevalikoiman sekä vesi- että liuoteohenteisia tuotteita.

The certificate No MED-D-1926 certifies that manufacturer Tikkurila Oyj operates an approved Quality System Approval according to Marine Equipment Directive 96/98/EC, amendment 2002/75/EC for surface materials and floor coverings with low flame-spread characteristics, production-quality assurance (module D).

MED_D_module_certificate_of_assessment (pdf) (1.2 MB)

Sertifikaatti nro. MED-D-1926 (päivitetty 10/2015)

Tikkurila Oyj:n tuotteet, jotka täyttävät laivanvarustedirektiivin Marine Equipment Directive (96/98/EC, lisäykset 2002/75/EC) asettamat vaatimukset, joiden mukaan pintamateriaalit ovat hitaasti liekkiä levittäviä, eivätkä ne luovuta myrkyllisiä savu- tai palokaasuja. MED-hyväksyttyjen tuotteiden Declaration of Conformity on saatavissa pyydettäessä.Kovetteiden käyttöturvallisuustiedotteet löydät tuotelistoista:

Metalliteollisuuden tuotteet - Puuteollisuuden tuotteet