Tikkurila worldwide
Tikkurila Oyj TUOTESELOSTE
1.8.2004
(entinen pvm. 10.8.2003)
 

Oksalakka

  Uusi laatu korvaa vanhan
31.12.2010
Korvaava tuote Oksalakka
 

TYYPPI Oksalakka. Oksalakka
SOVELTUVUUS Erikoislakka sisä- ja ulkokäyttöön hidastamaan oksakohtien läpilyöntiä maalipintojen läpi.
KÄYTTÖKOHTEET Oksa- ja pihkakohdat havupuupinnoilla.

TEKNISET TIEDOT
  Työväline: sivellin
Maalaustuoteryhmä 2012 061 Vesiohenteiset oksalakat
Maalaustarvikeryhmä 2001 06 Oksalakat (RT-luokitus)
Värisävyt Väritön.
Pakkaukset 0,333 l ja 1 l
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 % Käsitelty pinta kuivuu 15-30 minuutissa normaaleissa kosteusolosuhteissa.
Tiheys n. 0,8 kg/l, ISO 2811
Varastointi Kestää kylmäkuljetuksen ja -varastoinnin.
Poistumiskuvaus Uusi laatu korvaa vanhan

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely Puhdista pinta liasta, pölystä ja irtoavasta pihkasta. Käsittele ulkona olevat puupinnat Valtti-Pohjusteella ennen oksalakkausta.
Lakkaus Sivele Oksalakka oksa- ja pihkakohtiin 1-2 kertaa ennen maalausta.
Työvälineiden puhdistus Pese työvälineet heti Ohenteella 1029 tai denaturoidulla alkoholilla.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Helposti syttyvä
Helposti syttyvä
Sisältää: etanolia Vältettävä liuotehöyryn hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Ei saa päästää viemäriin. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Ympäristöseloste
KULJETUS VAK/ADR 3 II
pia260804/inh070604/kal060904/0051940


Takaisin


 


Muistilista

Muistilistasi on tyhjä

Aina kun näet tämän symbolin ja klikkaat sitä, niin kyseinen kohde siirtyy muistilistallesi.