Tikkurila worldwide
Tikkurila Oyj TUOTESELOSTE
15.8.2007
 

Modus julkisivumaali

  Valmistus lopetettu
31.12.2009
 

TYYPPI Alkalinkestävä silikonimodifioitu vettä hylkivä akrylaattimaali. Maalaustarvikeryhmä 34.1 (RT-luokitus). Modus julkisivumaali
SOVELTUVUUS Käytetään Modus -järjestelmän pohja- ja pintamaalina. Soveltuu Modus Oikaisulaastilla tasoitettujen julkisivujen ja betonipintojen, kuten julkisivujen, parvekkeen pielielementtien ja etulevyjen yms. ulkobetonirakenteiden maalaukseen.
KÄYTTÖKOHTEET Pientalot , asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset.

TEKNISET TIEDOT
  Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on täyshimmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
6
m2/l
Maalaustarvikeryhmä 2001 34.1 Betonipintojen maalit ja pinnoitteet (RT-luokitus)
Perusmaalit JAP ja JC
Värikartat Facade värikartta kiviainespinnoille
Kiiltoryhmä Täyshimmeä (6/RT-luokitus)
Riittoisuus 4-6 m2/l kertalevitys. Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan karkeus ja huokoisuus sekä maalausmenetelmä ja -olosuhteet.
Pakkaukset 9 l
Ohenne Vesi
Työtapa Sively, telaus, ruiskutus Suurpaineruiskutus - suutin 0,018" - 0,023" - ohennemäärä 0 - 10 til. %.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 % Päällemaalattavissa 12 tunnin kuluttua.
Vesihöyrynvastus (EN ISO 7783-2) Sd,H2O < 0,14 m
Vedenläpäisevyys (EN 1062-3) w < 0,1 kgm-2h-0.5.
Säänkestävyys Hyvä, myös meri- ja teollisuusilmastossa. Estää sade- ja roiskeveden tunkeutumista rakenteeseen. Päästää sisäpuolelta höyrynä tulevan kosteuden lävitseen.
Kiinteäainetilavuus n. 45 %
Tiheys n. 1,5 – 1,6 kg/l, ISO 2811.
Varastointi Suojattava pakkaselta
Poistumiskuvaus Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalaustyötä ei saa tehdä voimakkaassa auringonpaisteessa.
Esikäsittely Ylitasoitettu harkkopinta ja maalaamaton betonipinta:
Uuden pinnan tulee olla riittävästi kuivunut ja kovettunut ennen pintakäsittelyä.
Puhdista maalaamattomat pinnat liasta, irtoavista hiukkasista ja suoloista. Muottia vasten valetut betonipinnat on käsiteltävä mekaanisella menetelmällä, esim. hiekkapuhaltamalla, riittävän pintaprofiilin saamiseksi ja pinnassa esiintyvän lasimaisen ja kiiltävän sementtikiven poistamiseksi. Valupinnassa esiintyvä sementtiliima on myös poistettava esim. teräsharjauksella tai painepesulla hiekkalisäyksellä. Hiekkapuhalletut tai epätasaiset alustat (esim. lautavalupinnat) tulee ylitasoittaa Modus Oikaisulaastilla.

Maalaus Sekoita Modus Julkisivumaali perusteellisesti ennen käyttöä. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaa valmistuserää olevaa maalia mahdollisten värierojen välttämiseksi. Mikäli joudut kuitenkin turvautumaan eri valmistuserään, maalaa erien rajakohdat uuden ja vanhan erän seoksella (esim. 1:1). Pyri järjestämään työ niin, että rajakohta tulee mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan.
Levitä telalla, siveltimellä tai ruiskulla kahteen kertaa. Maalattaessa karkeita alustoja kahteen kertaan, ohenna pohjamaalaukseen n. 10 % vedellä ja pintamaalaa 1-2 kertaan kunnes pinta on tasavärinen. Tee viimeinen telanveto aina samansuuntaisesti alhaalta ylöspäin.
Huoltomaalaus:
Modus Julkisivumaalilla käsitelty pinta voidaan huoltomaalata Modus Julkisivumaalilla. Tarkista rakenteiden kunto ja tee tarvittavat korjaukset ennen huoltomaalausta.

Työvälineiden puhdistus Pese työvälineet vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta likaantunut pinta voidaan pestä varovasti painepesulla ilman pesuainetta. Pintaan saattaa jäädä pysyvä jälki pesusta, joten pesualue tulee rajata huomaamattomasti rakenteen linjojen mukaan. Irtonainen lika on suositeltavinta puhdistaa kuivana kevyesti pehmeällä harjalla ilman hankausta.
Levän tai homeen poistoon voidaan käyttää Tikkurilan Homeenpoistoa ja hyvää huuhtelua. HUOM. Homepesun jälkeen pinta vaatii aina ylimaalauksen.
Huoltokäsittely Huoltomaalaus:
Modus Julkisivumaalilla käsitelty pinta voidaan huoltomaalata Modus Julkisivumaalilla. Tarkista rakenteiden kunto ja tee tarvittavat korjaukset ennen huoltomaalausta.
EU VOC -raja-arvo (Cat A/c) 40 g/l(2010)
Modus sisältää VOC max. 40 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Ympäristöseloste
KULJETUS VAK/ADR -
jar140806/akk160806/als150806/435-s-


Takaisin


 


Muistilista

Muistilistasi on tyhjä

Aina kun näet tämän symbolin ja klikkaat sitä, niin kyseinen kohde siirtyy muistilistallesi.