Tikkurila worldwide
Tikkurila Oyj TUOTESELOSTE
1.1.1970
(entinen pvm. 1.1.1970)
 

Kivitex kivitalomaali

  Valmistus lopetettu
31.12.2006
Korvaava tuote Kivisil-julkisivumaali
 

TYYPPI Liuoteohenteinen akryylimaali. Maalaustarvikeryhmä 55 (RT-luokitus). Kivitex kivitalomaali
SOVELTUVUUS Betoni-, vahvojen kalkkisementtirappaus-, kuituvahvisteisten mineraalilevy- ja muiden vastaavien kiviainespintojen ulkomaalaukseen käyttöohjeen mukaan.
KÄYTTÖKOHTEET Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto ym. rakennukset.

TEKNISET TIEDOT
  Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on täyshimmeä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: tela Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
3
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
6
m2/l
Maalaustarvikeryhmä 2001 55 Liuotinohenteiset maalit ja pinnoitteet ulkokäyttöön betoni- ja rappausalustoille RL 5...7 (RT-luokitus)
Perusmaalit KA, KB ja KC
Värikartat Facade värikartta kiviainespinnoille
Kiiltoryhmä Täyshimmeä (6/RT-luokitus)
Riittoisuus 3-6 m2/l kertalevitys. Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan karkeus ja huokoisuus sekä maalausmenetelmä ja -olosuhteet.
Pakkaukset perusmaali KA 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.
perusmaali KB 2,7 l, 9 l, 18 l.
perusmaali KC 9 l, 18 l
Ohenne Kivitex ohenne 1055
Työtapa Sively, telaus, levitys harjalla tai suurpaineruiskutus. Suurpaineruiskutus: kääntösuutin 0,021" - 0,023" eli 0,530 - 0,580 mm. Ohennemäärä 0-10 % tarvittaessa.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 % Pölykuiva 1-2 tunnissa. Päällemaalauskuiva n. 5 tunnin kuluttua.
Vesihöyrynvastus (EN ISO 7783-2) Sd,H2O < 0,5 m (EN ISO 7783-2)
Hiilidioksidinläpäisevyys (EN 1062-6) Sd,CO2 < 50 m.
Tartuntalujuus (ISO 4624) > 1,5 N/mm2. (ISO 4624)
Säänkestävyys Hyvä, myös meri- ja teollisuusilmastossa.
Kiinteäainetilavuus n. 40 %.
Tiheys n. 1,3 kg/l, ISO 2811
Varastointi Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.
Poistumiskuvaus Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %.
Esikäsittely Maalaamaton pinta:
Puhdista uudet betoni- ja vahvat kalkkisementtirapatut pinnat liasta, irtoavista hiukkasista ja suoloista. Betonielementti- sekä kalkkisementtirapatut pinnat voidaan maalata aikaisintaan yhden lämmityskauden jälkeen. By 32:n mukaiset julkisivubetonit (>K40) kuivuvat erittäin hitaasti, joten näiden elementtien kosteustilaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Muottia vasten valetut betonipinnat on käsiteltävä mekaanisella menetelmällä, esim. hiekkapuhalluksella, riittävän pintaprofiilin saamiseksi ja pinnassa esiintyvän lasimaisen ja kiiltävän sementtikiven poistamiseksi. Valupinnassa esiintyvä sementtiliima on myös poistettava esim. hiekkapuhalluksella, koneellisella teräsharjauksella tai painepesulla hiekkalisäyksellä. Uudet kuituvahvisteiset mineraalilevypinnat voidaan maalata aikaisintaan puolen vuoden ilmoittumisajan jälkeen.
Ennen maalattu pinta:
Poista ennen orgaanisella maalilla maalatuilta pinnoilta irtoava maali mekaanisesti tai maalinpoistoaineella, joka huuhdotaan pois kuumalla painevesipesulla. Poista hauraat ja heikosti kiinni olevat rappaus- ja betonipinnat. Avaa halkeamat. Puhdista betonirakenteissa esiintullut teräs ruosteesta ja jatka käsittelyä Finnseco korjauslaasteja käyttäen. Tarkista betonielementtisaumojen kunto ja tee tarvittavat korjaukset.
Asbestia sisältävän alustan esikäsittelyssä on noudatettava valtioneuvoston päätöksessä 1380/94 määriteltyjä suojatoimenpiteitä.
Paikkaukset Paikkaa avatut halkeamat, kolot ja kuopat ympäröivän pinnan tasoon betonipinnoilla tarkoitukseen soveltuvalla Finnseco korjauslaastilla ja kalkkisementtirappauspinnoilla kalkkisementtilaastilla. Paikkaukset jälkihoidetaan huolellisesti ja niiden annetaan kovettua ennen maalausta.
Maalaus Sekoita Kivitex kivitalomaali perusteellisesti ennen käyttöä. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä samaa valmistuserää oleva maalimäärä mahdollisten värierojen välttämiseksi. Mikäli joudut kuitenkin turvautumaan eri valmistuserään, maalaa erien rajakohdat uuden ja vanhan erän seoksella (esim. 1:1). Pyri järjestämään työ niin, että rajakohta tulee mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan.
Pohjamaalaa uudet betoni-, kalkkisementtirappaus- ja ennen orgaanisella maalilla maalatut pinnat sekä kuituvahvisteiset mineraalilevypinnat Kivitex kivitalomaalilla, jota on ohennettu 10-20 % Kivitex ohenteella 1055 alustan imukyvyn mukaan. Valmiiksimaalaus Kivitex kivitalomaalilla, jota on ohennettu 0-10 % Kivitex ohenteella 1055. Maalaustyössä työsaumat sovitetaan pinnan rakenteellisten yksityiskohtien, ikkunalinjojen, elementtisaumojen yms. mukaan.
Huoltomaalaus:
Kivitex kivitalomaalilla maalattu pinta voidaan huoltomaalata Kivitex kivitalomaalilla tai Kivisil julkisivumaalilla. Ennen huoltomaalausta tarkista rakenteiden kunto ja tee tarvittavat korjaukset. Pese pinnat varovasti painepesulla ilman pesuainetta. Pese homehtuneet, sammaloituneet jne. pinnat alhaalta ylöspäin Homeenpoistolla (1 osa Homepesua 3 osaan vettä). Tarvittaessa anna vaikuttaa ½ tuntia. Huuhtele pinnat ylhäältä alas ja anna kuivua.
Työvälineiden puhdistus Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050.
Hoito-ohjeet Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua pintakäsittelystä likaantunut pinta voidaan pestä varovasti painepesulla ilman pesuainetta. Pintaan saattaa jäädä pysyvä jälki pesusta, joten pesualue tulee rajata huomaamattomasti rakenteen linjojen mukaan. Irtonainen lika on suositeltavinta puhdistaa kuivana kevyesti pehmeällä harjalla ilman hankausta.
Levän tai homeen poistoon voidaan käyttää Tikkurilan Homeenpoistoa ja hyvää huuhtelua. HUOM. Homepesun jälkeen pinta vaatii aina uuden pintakäsittelyn.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Sisältää: Teollisuusbensiiniä, vetykäsitelty raskas (alifaattinen liuotinbensiini) ja liuotinbensiiniä, kevyt aromaattinen SYTTYVÄÄ. HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Vältettävä liuotehöyryn/ruiskutussumun hengittämistä. Ei saa tyhjentää viemäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Ympäristöseloste
KULJETUS VAK/ADR -
jar/221004/inh/070704/kal/251004/350-


Takaisin


 


Muistilista

Muistilistasi on tyhjä

Aina kun näet tämän symbolin ja klikkaat sitä, niin kyseinen kohde siirtyy muistilistallesi.