TUOTESELOSTE
2.2.2012
(entinen pvm. 15.10.2009)
 

Silikonipohjuste

TYYPPI
Vesiohenteinen, silikonipitoinen pohjusteaine (tiiviste).
SOVELTUVUUS
Huokoisten, vettä imevien, maalaamattomien tai aikaisemmin maalattujen kiviainespintojen pohjustuskäsittelyyn ennen pintamaalausta Kivisil-julkisivumaalilla, Finngard Silikonihartsimaalilla tai muilla orgaanisilla kiviainespinnoille tarkoitetuilla maaleilla, kuten Ykillä.
KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto ym. rakennukset.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sokkeliin Tuote on vesiohenteinen Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
0,5
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
4
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
111 Silikoniliuokset
Maalaustarvikeryhmä 2001
09.1 Silikonipohjusteet (RT-luokitus)
Riittoisuus
Käyttöliuoksen riittoisuus: rappauspinnoille 0,5–2 m2/l, betonialustoille 2–4 m2/l. Silikonipohjusteen (ohentamattoman) menekki: rappauspinnoille 0,05-0,2 l/m2, betonipinnoille 0,025-0,05 l/m2. Riittoisuuteen vaikuttavat pohjustettavan alustan karkeus, huokoisuus ja mahdollisen aikaisemman maalauskäsittelyn imuominaisuudet.
Pakkaukset
0,25 l ja 1 l.
Ohenne
Vesi
Sekoitussuhde
Käyttöliuos valmistetaan sekoittamalla Silikonipohjustetta veteen suhteessa 1:9 tai 1:19 käyttötarkoituksen mukaan. Lujilla alustoilla, joiden vedenhylkivyyttä halutaan parantaa, käytetään laimennussuhdetta 1:19 (1 osa Silikonipohjustetta sekoitetaan 19 osaan vettä). Jos Silikonipohjustetta laimennetaan suhteessa 1:9, on käyttöliuoksella myös alustaa lujittava vaikutus. Valmiiksi sekoitettu liuos on käyttökelpoista 24 tuntia.
Työtapa
Sively, ruiskutus reppuruiskulla tai levitys harjalla.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
2-5 tuntia. Käsitelty pinta on päällemaalattavissa aikaisintaan seuraavana päivänä.
Säänkestävyys
Hyvä. Estää sade- ja roiskeveden kapillaarista tunkeutumista rakenteeseen. Päästää sisäpuolelta höyrynä tulevan kosteuden lävitse. Vähentää suolojen kulkeutumista rakenteen pintaan estäen siten niiden aiheuttamia maalivaurioita.
Kiinteäainetilavuus
100 %
Tiheys
n. 1 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta. Tiiviste on säilytettävä tiiviisti suljetuissa astioissa. Varastointilämpötilan on oltava alle +30 C. Veden kanssa sekoitettu käyttöliuos säilyy 24 tuntia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava puhdas; lämpötilan vähintään +5 C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Älä levitä tuotetta märälle tai imemättömälle alustalle.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Uuden betoni- tai rappauspinnan tulee olla kuivunut ja kovettunut ennen käsittelyn aloittamista. Pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Mikäli suolojen tulo on erittäin voimakasta ja jatkuvaa, ei pintoja pidä käsitellä ennen kuin suolojen muodostumisen syyt on poistettu. Muottia vasten valetut betonipinnat on käsiteltävä mekaanisella menetelmällä, esim. hiekkapuhalluksella, riittävän pintaprofiilin aikaansaamiseksi. Pinnassa esiintyvä lasimainen ja kiiltävä sementtikivi voidaan poistaa esim. hiekkapuhalluksella, koneellisella teräsharjauksella tai painepesulla hiekkalisäyksellä.

Aikaisemmin maalattu pinta:
Hilseilevät ja heikosti kiinni olevat tai jauhemaiset maalikerrokset poistetaan aikaisemmin maalatulta pinnalta. Poistomenetelmä valitaan alustan lujuuden ja poistettavan maalityypin mukaan (esim. teräsharjaus, kuumavesipainepesu tai vesi-hiekka pesu). Poista myös heikosti kiinni oleva, hauras rappaus tai betoni. Avaa mahdolliset halkeamat piikkaamalla tai kulmahiomakoneella tms. Puhdista esiin tulleet teräkset ruosteesta ja tee suojamaalaus. Paikkaa avatut halkeamat yms. ympäröivän pinnan tasoon betonipinnoilla Finnseco-korjauslaasteilla ja rappauspinnoilla kalkkisementtilaasteilla. Mikäli alustasta tulee suoloja, ei pintoja pidä käsitellä ennen kuin suolojen muodostumisen syyt on poistettu.

Asbestia sisältävän alustan käsittelyssä on noudatettava valtioneuvoston päätöstä 1380/1994 sekä siihen liittyviä asetuksia 318/2006 ja 863/2010.
Pohjustus
Veden kanssa laimennettua käyttöliuosta levitetään runsaasti ns. "märkää märälle" -menetelmällä. Pohjustettu pinta on maalattava.
Maalaus voidaan suorittaa aikaisintaan pohjustusta seuraavana päivänä.

Mahdolliset roiskeet on pyyhittävä välittömästi pois ikkunasta.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä ja pesuaineella (esim. Pensselipesu)

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttävä
Ärsyttävä
Sisältää: Polydimetyylisiloksaania ja iso-oktyylitrimetoksisilaania. SYTTYVÄÄ. ÄRSYTTÄÄ IHOA. VAKAVAN SILMÄVAURION VAARA. Vältettävä höyryn hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen.
KULJETUS
VAK/ADR: 3 III
sna221211 / klu221211 / 001 7100