Tikkurila worldwide
Tikkurila Oyj TUOTESELOSTE
7.3.2012
(entinen pvm. 1.10.2009)
 

Jehu pohjamaali

TYYPPI Tiivistävä alkydipohjamaali. Jehu pohjamaali
SOVELTUVUUS Soveltuu pohja-, hionta- ja välimaaliksi puu-, puukuitulevy- ja pahvipinnoille sisällä.
KÄYTTÖKOHTEET Ovet, ikkunat, kalusteet.

TEKNISET TIEDOT
  Tuote on himmeä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: tela Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
10
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
15
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012 221 Liuoteohenteiset pohjamaalit sisäkäyttöön RL 03...05 (RT-luokitus)
223 Sisäseinien ja sisäkattojen liuoteohenteiset läpilyöntiä estävät pohjamaalit RL 01...05
Maalaustarvikeryhmä 2001 12.9 Muut alkydipohjamaalit (RT-luokitus)
Perusmaalit AP
Värisävyt Voidaan sävyttää Tikkurilan Symphony 2436 värikartan mukaan. Sävytykseen käytetään vain puolet kaavan osoittamasta pastamäärästä. Sävytarkkuus ei ole täydellinen.

AP perusmaalia voidaan käyttää sekä valkoisena että sävytettynä.
Värikartat Tikkurila Symphony 2436 värikartta
Kiiltoryhmä Himmeä (5/RT-luokitus)
Riittoisuus 10-15 m2/l riippuen alustan imevyydestä ja levitysmenetelmästä.
Pakkaukset Valkoinen 1/3 l
Perusmaali AP 0,9 l, 2,7 l, 9 l

Ohenne Alkydiohenne 2010
Työtapa

Sively tai telaus.

Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 % Pölykuiva tunnin kuluttua. Hionta ja päällemaalaus voidaan suorittaa seuraavana päivänä.
Kiinteäainetilavuus 60 %.
Tiheys 1,6 kg/l valkoinen, ISO 2811
Varastointi Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely Maalaamaton pinta:
Puhdista pinta liasta ja pölystä. Käsittele oksakohdat Oksalakalla.

Ennen maalattu pinta:
Pese pinta Maalipesu-pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Kittaa kolot ja syvennykset Presto Kalustekitillä tai Lakkakitillä. Hio kitatut kohdat ja poista hiontapöly.

Maalaus Sekoita maali hyvin ja ohenna puupintojen pohjamaalauksessa n. 5 % Alkydiohenteella 2010. Väli- ja hiontamaalausta varten ei Jehua yleensä tarvitse ohentaa. Levitä siveltimellä tai telalla.
Työvälineiden puhdistus Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla
Hoito-ohjeet Tarvittaessa aikaisintaan n.1 kk:n kuluttua maalaamisesta:

Puhdista pinta neutraalilla (pH 6-8) astianpesuliuoksella ja pehmeällä harjalla, pesusienellä tai siivousliinalla. Puhdista erittäin likaiset pinnat heikosti emäksisellä (pH 8-10) pesuliuoksella siivousliinalla tai pesusienellä. Huuhtele pinta huolellisesti.

Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen, puhdista pinta kevyesti pehmeällä harjalla tai nihkeällä puhdistusliinalla.

EU VOC -raja-arvo (cat A/g) 350g/l(2010)
Jehu sisältää VOC max. 350 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Sisältää: Teollisuusbensiiniä, vetykäsitelty raskas (alifaattinen liuotinbensiini). SYTTYVÄÄ. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Vältettävä liuotehöyryn/ ruiskutussumun hengittämistä. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Sisältää metyylietyyliketoksiimia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Ympäristöseloste
KULJETUS VAK/ADR: 3 III. Alle 450 l astiat vapautettu VAK/ADR-säännöksistä korkean viskositeetin takia.
tip211211/ome020609/pih211211/200-


Takaisin


 


Muistilista

Muistilistasi on tyhjä

Aina kun näet tämän symbolin ja klikkaat sitä, niin kyseinen kohde siirtyy muistilistallesi.